Gemeente Meerssen | Natuurorganisaties nodigen Limburgers uit samen aan de slag te gaan met natuurlijke oplossingen tegen overstromingen

Nieuwsbericht Natuurorganisaties nodigen Limburgers uit samen aan de slag te gaan met natuurlijke oplossingen tegen overstromingen

Gepubliceerd op: 01 juli 2022 12:40

Limburgs Landschap logo
Bericht van Stichting Het Limburgs Landschap

Twee op de drie mensen in Limburg maken zich zorgen over de gevolgen van het opwarmende klimaat en het toenemende risico op overstromingen. De watersnood van vorig jaar laat zien dat het urgent én belangrijk is om onze omgeving aan te passen aan weersextremen. Natuurmonumenten, ARK Natuurontwikkeling, Natuur- en Milieufederatie Limburg, Stichting het Limburgs Landschap en het Wereld Natuur Fonds gaan de komende drie jaar samen met de Limburgers aan de slag om het landschap op een natuurlijke manier in staat te stellen meer water te bergen, zodat extreme wateroverlast uitblijft. Op 14 juli wordt de samenwerking afgetrapt en laten de natuurorganisaties zien hoe we met de natuur als bondgenoot bij kunnen dragen aan het voorkomen van hoogwater in de toekomst. U kunt het zelf komen bekijken tijdens vier georganiseerde excursies in Ingendael, Genhoes, Boven-Geuldal en Wolfhaag-Vaals.

Limburgs Landschap

Ervaar het zelf op 14 juli

14 Juli, een jaar na de watersnood, organiseren de natuurorganisaties vier excursies in Ingendael, Genhoes, Boven-Geuldal en Wolfhaag-Vaals waarbij ze graag laten zien hoe de natuur en natuurlijke processen zorgen voor waterberging en welke gevolgen dit heeft voor het landschap. U bent van harte uitgenodigd. Aanmelden voor één van de vier excursies kan via www.natuurmonumenten.nl. Door bij 'De natuur in' vervolgens 'Geuldal' en '14 juli' in te typen krijgt u alle vier excursies te zien. De excursies starten om 19:30 uur, duren ongeveer twee uur en zijn gratis. Denk aan goed schoeisel voor de wandelingen.

Natuur als bondgenoot

Kiezen voor natuurlijke oplossingen verkleint niet alleen de kans op klimaatschade, maar levert ook een mooi landschap op, het gaat verdroging tegen, de natuur wordt soortenrijker, robuust en veerkrachtig. "Zonder de bufferende werking van het Geuldal was de waterstand in Valkenburg en Meerssen in juli 2021 nog veel hoger geworden", concluderen onderzoekers van Bureau Stroming in een onafhankelijk onderzoek in opdracht van Natuurmonumenten. Het is ook de ervaring van de samenwerkende natuurorganisaties. Al decennialang werken zij (mee) aan maatregelen om water in het Limburgse heuvelland te vertragen en bergen. Denk bijvoorbeeld aan bosontwikkeling, vrij meanderende beken en structuurrijke natuurlijk begraasde graslanden.