Gemeente Meerssen | Nationaal Rampenfonds verlengt aanvraagtermijn projecten overstromingsramp Limburg tot 1 juni 2022

Nieuwsbericht Nationaal Rampenfonds verlengt aanvraagtermijn projecten overstromingsramp Limburg tot 1 juni 2022

Gepubliceerd op: 01 april 2022 13:45

Nationaal Rampenfonds Giro 777 - logo
Bericht van het NRF

Ook projecten met een preventief karakter komen nu in aanmerking

Het Nationaal Rampenfonds heeft besloten de termijn waarbinnen maatschappelijke organisaties een aanvraag kunnen indienen voor een herstelproject na de overstromingsramp in Limburg te verlengen tot 1 juni 2022. Ook het programma 'lokale fondsen' dat ten behoeve van de zwaarst gedupeerden van de overstromingsramp met medewerking van de Limburgse gemeenten wordt uitgevoerd, is vooralsnog verlengd tot 1 juni 2022. Verder heeft het fonds een eerste verantwoording gegeven over de besteding van de gelden tot nog toe.

Gebleken is dat organisaties die een financiële bijdrage voor een herstelproject willen vragen, soms meer tijd nodig hebben om de aanvraag in te richten in verband met de tijd die gemoeid is met het verkrijgen van offertes en het afwikkelen van aanvragen tot verzekeringsdekking en dekking via de Wet tegemoetkoming schade bij rampen. Ook gemeenten hebben aangegeven dat de besteding van de 'lokale fondsen' in zogenaamde 'schrijnende gevallen' soms vertraging ondervindt door de genoemde factoren.

Uitbreiding naar projecten preventie

Het Nationaal Rampenfonds heeft voorts besloten ook de mogelijkheid open te stellen projectaanvragen te honoreren die gericht zijn op preventie van noden zoals die zich in Limburg in juli 2021 hebben voorgedaan. Enkele aanvragen voor een project met een preventief karakter zijn op dit moment bij het Nationaal Rampenfonds in behandeling.

Meer weten?

Lees verder op de website van het Nationaal Rampen Fonds