Gemeente Meerssen | Nationaal Rampenfonds geeft 1000 euro extra aan zwaarst gedupeerden watersnood

Nieuwsbericht Nationaal Rampenfonds geeft 1000 euro extra aan zwaarst gedupeerden watersnood

Gepubliceerd op: 25 november 2021 13:10

Nationaal Rampenfonds Giro 777 - logo
Het Nationaal Rampenfonds heeft besloten de zwaarst gedupeerden van de watersnood in Limburg nogmaals 1.000 euro toe te kennen. Dit is bovenop de 1.000 euro die de huishoudens al eerder hebben ontvangen. Daarnaast stelt het Rampenfonds een bedrag van 3 miljoen euro ter beschikking van plaatselijke gemeenten als hulp voor schrijnende gevallen in het rampgebied. Dit geld moet in de eerste plaats ten goede komen aan mensen die zich in een sociaal en financieel kwetsbare situatie bevinden omdat ze lasten van de overstroming niet goed kunnen dragen. Over de precieze details van aanvraag en toekenning overlegt het NRF binnenkort met de getroffen gemeenten.

Verdubbeling gift voor zwaar gedupeerden

De verdubbeling van de gift naar 2.000 euro betekent dat de ontvangers van de initiële gift begin december 2021 automatisch een tweede gift van 1.000 euro krijgen. Zij hoeven hier geen aanvullende aanvraag voor in te dienen. Nieuwe aanvragen voor deze steunregeling zijn niet mogelijk.

Burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz: "We zijn blij dat het NRF heeft besloten de zwaarst getroffenen een extra steun in de rug te geven. De nood is namelijk nog altijd hoog. Mensen hebben alle financiële hulp nu hard nodig om vooruit te kunnen! Het is ook geweldig dat deze verdubbeling ook geldt voor de getroffenen van de wateroverlast van 29 juni! Zij kunnen overigens nog altijd een aanvraag indienen (tot 29 november)."

Bijdrage NRF voor maatschappelijke organisaties

Steunaanvragen voor (burger)initiatieven van maatschappelijke organisaties kunnen nog steeds worden ingediend bij het Nationaal Rampenfonds (www.nationaalrampenfonds.nl). Omdat het indienen van projectplannen de nodige voorbereiding kost en de mate steun vanuit de overheid pas later duidelijk werd, heeft het Nationaal Rampenfonds besloten de termijn hiervoor te verlengen tot 28 maart 2022.

Ook voor gedupeerden van de wateroverlast van 29 juni 2021

De verdubbeling naar € 2.000 per huishouden geldt óók voor de gedupeerden van de wateroverlast van 29 juni 2021. Zij kunnen nog tot 29 november een aanvraag indienen via wateroverlast@meerssen.nl. Meer informatie over de voorwaarden vindt u op www.meerssen.nl/wateroverlast.