Gemeente Meerssen | Ministerie met gemeenten in gesprek over tegemoetkoming gedupeerden waterramp juli 2021

Nieuwsbericht Ministerie met gemeenten in gesprek over tegemoetkoming gedupeerden waterramp juli 2021

Gepubliceerd op: 30 maart 2023 15:00

Overleg
Onze flessenpost aan Den Haag met onze noodkreet 'Help de getroffenen van de waterramp' is gehoord! De minister is bereid te praten over een aanvullende tegemoetkoming voor de zwaar gedupeerden van de ramp (schrijnende gevallen).

Op woensdag 29 maart was een eerste constructief overleg in Heerlen tussen vertegenwoordigers van Justitie en Veiligheid, de Provincie Limburg en meerdere getroffen gemeenten. Wethouder Waterbeheer Vanessa de Rond was hierbij aanwezig namens de gemeente Meerssen.

Wethouder Vanessa de Rond: "Ik ben ontzettend blij dat de aandacht die we gevraagd hebben voor de situatie van onze getroffen inwoners, ervoor gezorgd heeft dat de minister nu toch bereid is om te praten over een tegemoetkoming voor zogenaamde 'schrijnende gevallen'. We hebben er vertrouwen in dat de minister onze boodschap gehoord heeft en dat ook de vervolg gesprekken constructief zullen zijn... met hopelijk een concreet resultaat voor onze inwoners die dat nodig hebben!"

Achtergrond

De minister van Justitie en Veiligheid zegde tijdens een debat met de Vaste Kamercommissie op 1 februari jongstleden toe te zullen onderzoeken of mensen die geconfronteerd worden met een duidelijk schrijnende situatie als gevolg van de wateroverlast in juli 2021 nog extra financieel kunnen worden geholpen.

Tijdens het eerste overleg op 29 maart deelden de gemeenten beelden over mogelijke schrijnende situaties en is gezamenlijk verkend hoe tot een afbakening van het begrip schrijnende situatie kan worden gekomen. Duidelijk is dat het enkele feit dat er sprake is van restschade of financiële gevolgschade niet persé betekent dat er sprake is van een schrijnende situatie. Ook is van gedachten gewisseld over hoe een uitvoerbare aanpak voor zowel gedupeerden als gemeenten vorm zou kunnen worden gegeven.

Over drie weken vindt een vervolgoverleg plaats. Partijen hebben ook afspraken gemaakt over de voorbereiding van dit tweede overleg.

Boodschap vanuit Meerssen

Wethouder De Rond wees er tijdens het gesprek op 29 maart nogmaals op dat veel gedupeerden te maken hebben met forse schade die zij niet vergoed krijgen, terwijl er in het verleden wel verwachtingen zijn gewekt. Deze boodschap bracht zij ook al samen met bewoners en gemeentebestuurders persoonlijk over in Den Haag op 1 februari 2023 tijdens de vergadering van de vaste kamercommissie Justitie en Veiligheid en op 19 januari 2023 tijdens het ronde tafelgesprek met Tweede Kamerleden.