Gemeente Meerssen | Hoe gaan we om met hout voor de Geulduiker?

Nieuwsbericht Hoe gaan we om met hout voor de Geulduiker?

Gepubliceerd op: 02 maart 2022 15:15

Bericht van Rijkswaterstaat en Waterschap Limburg

Rijkswaterstaat en Waterschap Limburg krijgen vragen over het zorgen voor houtopvang bovenstrooms van de Geulduiker. Een begrijpelijke suggestie. Rijkswaterstaat geeft aan dat er, zoals bekend, op dit moment geen houtopvang is. Er zijn nu ook geen maatregelen gepland, ze houden het voorlopig op maatwerk.

Achterzijde Geulduiker

Dat betekent dat de situatie per keer wordt ingeschat. Tijdens het hoogwater van begin februari was duidelijk dat actie nodig was en heeft Rijkswaterstaat het hout laten verwijderen. Op veel andere momenten zal het zo zijn dat de duiker ook met wat hout voor de inlaat, prima functioneert.

Waterschap Limburg geeft aan dat door Deltares het hoogwater van afgelopen zomer nader wordt onderzocht; wat is er precies gebeurd en of en hoe is dit in de toekomst te voorkomen. Het idee van een vorm van houtopvang wordt daarbij meegenomen. Het waterschap is hierin ook actief. Zo heeft zij onlangs kennis uitgewisseld met meerdere instanties in Zwitserland om o.a. te bekijken hoe drijfvuil wordt opgevangen.