Gemeente Meerssen | Gift via Nationaal Rampenfonds aan ernstig door overstroming getroffen Limburgers

Nieuwsbericht Gift via Nationaal Rampenfonds aan ernstig door overstroming getroffen Limburgers

Gepubliceerd op: 18 augustus 2021 14:45

Nationaal Rampenfonds Giro 777 - logo
Giro 777 heeft meer dan 11 miljoen aan giften ontvangen van betrokken Nederlanders voor getroffen Limburgers. Met dit bedrag wil het Nationaal Rampenfonds aan alle ernstig getroffen huishoudens eenmalig maximaal 1.000 euro schenken. De periode voor het indienen van een verzoek voor deze gift is verlengd tot 1 september.

Mensen kunnen een verzoek om de gift indienen via de website van BsGW.

Er zijn twee criteria om in aanmerking te komen voor deze gift. Deze voorwaarden zijn:

  1. Het gaat om een huishouden met een woning gelegen in een bij de gemeente als ondergelopen bekendstaande straat, of deel van een straat. Het aanvraagformulier is dus NIET bedoeld voor een onderneming of bedrijf.
  2. Er moet sprake zijn van behoorlijke schade als gevolg van overstroming/ wateroverlast op minimaal plinthoogte (of daarmee vergelijkbare schade in verblijfruimtes). Het gaat daarom dus om schade in woonvertrekken, niet om schade aan kelder, berging en/of tuin. Bij eventuele objectcontrole moet dit aangetoond kunnen worden.

Voldoet uw huishouden aan deze twee criteria?

Vul dan het aanmeldformulier in door middel van onderstaande link. De periode wordt opnieuw open gesteld op vrijdag 20 augustus en loopt tot 1 september 2021 (dus t/m dinsdag 31 augustus).

Aandachtspunten

  • Er kan maar één aanvraag per adres ingediend worden. Meerdere aanvragen betreffende één adres kunnen leiden tot uitsluiting
  • Bij twijfels over het verzoek, kan de woning door de gemeente worden gecontroleerd.
  • Met het indienen van de aanvraag stemmen getroffenen ermee in dat ingevulde gegevens (adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer en IBAN-nummer) gebruikt mogen worden voor dit proces.
  • Mochten er in totaal meer dan 8.000 aanvragen aan huishoudens worden toegekend, dan bestaat de mogelijkheid dat een lager bedrag dan € 1.000 per huishouden uitgekeerd.
  • U krijgt een ontvangstbevestiging op het ingevulde mailadres. Mocht u dat missen, check dan uw spambox.

Vrije gift

Deze gift is belastingvrij en wordt niet meegerekend als inkomen. Ook de gemeente telt een door het rampenfonds toegekende gift niet mee bij het totaal van ontvangen giften voor mensen in een bijstand- of vergelijkbare situatie.

Link naar aanvraagformulier

Denkt u na het lezen van de voorwaarden in aanmerking te komen voor een gift van het Nationaal Rampenfonds?

Dien dan uw aanvraag in via https://bsgw.nl/nl/verzoek-om-gift-uit-het-nationaal-rampenfonds.


De verlenging betekent overigens niet dat de mensen uit de eerste aanvraagperiode (6 t/m 16 augustus) langer op (mogelijke) toekenning van hun gift moeten wachten. De uitbetaling van de eerste aanvraagperiode vindt conform planning plaats voor 1 september 2021.

Steun voor projecten van verenigingen, stichtingen en andere maatschappelijke organisaties

Inmiddels komen bij het NRF ook aanvragen voor financiering van herstelprojecten van verenigingen, stichtingen en (andere) maatschappelijke organisaties binnen. Deze aanvragen worden wekelijks door de Beoordelingscommissie van het NRF, onder leiding van voorzitter Tof Thissen, in behandeling genomen. Het NRF beseft dat de indiening van een projectaanvraag veel voorbereiding vergt. Deze projectaanvragen kunnen tot 1 oktober 2021 worden ingediend.
Op de website van het Nationaal Rampenfonds (www.giro777.nl) is het formulier geplaatst waarmee een aanvraag kan worden ingediend voor financiële ondersteuning van kleinschalige projecten. De randvoorwaarden voor toekenning zijn ook op de website van het Nationaal Rampenfonds te vinden.

Lees verder voor meer informatie >>