Gemeente Meerssen | Gemeente Meerssen helpt bij afhandeling schade!

Nieuwsbericht Gemeente Meerssen helpt bij afhandeling schade!

Gepubliceerd op: 19 november 2021 10:15

Bent u getroffene van de wateroverlast in juli en heeft u problemen met de afhandeling van uw schade bij uw verzekeraar? Is het niet duidelijk welke financiële tegemoetkomingen er zijn en op welke u recht heeft? Kunt u hulp gebruiken bij het indienen van een schademelding van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts)? Gemeente Meerssen schiet te hulp!

De heer Joop Kneepkens
Aanstelling ervaringsdeskundige verzekeringen

Joop Kneepkens is door de gemeente aangesteld als onafhankelijke ervaringsdeskundige om te assisteren in verzekeringskwesties. Hij heeft onder andere de schadeafhandelingen bij de overstromingen 1993 en 1995 vanuit de Provincie Limburg gecoördineerd heb, waarbij hij veel heeft samengewerkt met schade-experts. Daarnaast heeft hij geholpen bij de schadeafhandeling van de aardbevingen in Limburg in 1992 en bij de hevige regenbuien in Slenaken van 2012. De heer Kneepkens kan u helpen bij verzekeringskwesties met uw eigen verzekering of bij het claimen van uw niet-vergoede schade bij het RVO/WTS. Als er nog bepaalde zaken niet helder zijn, kan onze deskundige u eveneens te woord staan. Belangrijk is dat onze deskundige geen expert of contra-expert is, maar iemand die naast u staat en kan helpen bij allerhande kwesties.

Contact

Wilt u graag in contact komen met Joop Kneepkens? Stuur dan een e-mailtje aan wateroverlast@meerssen.nl. Vermeld hierin uw contactgegevens en vertel kort uw verhaal over de (verzekerings)kwestie, zodat wij u zo goed mogelijk kunnen helpen. De heer Kneepkens neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op om een afspraak te maken.

Webinar WTS en Verzekeringen - hier aanmelden
Uitnodiging webinar WTS/Verzekeringen

Helaas is de informatiemarkt voor getroffenen van de wateroverlast afgelast, vanwege de oplopende coronabesmettingen. De gemeente Meerssen probeert de meest besproken thema's te bundelen in verschillende webinars. Deze zullen de komende weken plaatsvinden. Het eerste webinar vindt plaats op dinsdag 30 november van 19.00-21.00 uur. In dit webinar geeft Joop Kneepkens een algemeen beeld van situatie m.b.t. de verzekeringen en WTS. In dit webinar kunnen vervolgens vragen over dit onderwerp beantwoord worden.

U kunt zich hier aanmelden voor het webinar WTS/verzekeringen.

Belangrijk is dat onze ervaringsdeskundige tijdens dit webinar slechts een algemeen beeld kan schetsen van de situatie en tips kan geven. Voor persoonlijke vragen verwijzen wij u naar de mogelijkheid om een persoonlijk gesprek te pannen met de heer Kneepkens via: wateroverlast@meerssen.nl.