Gemeente Meerssen | Eén jaar na de wateroverlast in Limburg: ruim €34 miljoen uitgekeerd aan gedupeerden

Nieuwsbericht Eén jaar na de wateroverlast in Limburg: ruim €34 miljoen uitgekeerd aan gedupeerden

Gepubliceerd op: 14 juli 2022 09:00

Bericht van de WTS

Precies 1 jaar na de ernstige regenval en overstromingen in Limburg en Noord-Brabant in juli 2021, zijn er 1518 aanvragen van gedupeerden vastgesteld door RVO. Er is ruim €34 miljoen uitgekeerd vanuit de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts). De Wts is een tegemoetkoming van de redelijkerwijs niet-verzekerbare schade in het overstromingsgebied.

In totaal zijn er 2783 meldingen gedaan die door schade-experts moeten worden beoordeeld. Er zijn inmiddels 1879 schaderapporten opgeleverd door de schade-experts van het Nederlands Instituut van Register Experts (NIVRE). Nog een kleine 500 aanvragen zijn in behandeling bij het NIVRE. Ongeveer 500 meldingen zijn ingetrokken (of bleken dubbele meldingen). Er zijn 192 aanvragen afgewezen door RVO. RVO heeft nog circa 250 aanvragen in behandeling.

Langdurig proces

Vanuit de regio Limburg klinkt er vaak kritiek op het langdurige proces en op de tegemoetkoming van de schade, ondanks dat er al veel gedupeerden goed zijn geholpen. Het proces van een melding bij RVO tot en met de uitbetaling duurt lang. RVO heeft er veel aan gedaan om de processen die binnen haar invloedsfeer liggen te verbeteren, maar op een aantal stappen binnen het proces heeft RVO geen invloed. Dit komt doordat RVO pas over een aanvraag kan beslissen als:

  1. de verzekering en de gedupeerde het eens zijn over de verzekerbare schade
  2. offertes zijn opgeleverd door bouwbedrijven voor de kosten van het herstel van de schade.
  3. een taxatierapport is opgesteld door een expert van het NIVRE
  4. de gedupeerde het taxatierapport heeft geaccordeerd (steeds vaker willen mensen niet tekenen omdat de prijzen van grondstoffen stijgen en offertes gebaseerd zijn op inschattingen op dat moment).

Dit zijn allemaal langdurige processen. RVO kan niets voor de gedupeerden doen voordat deze stappen zijn gezet. 71% van de aanvragen handelt RVO binnen 6 weken af. 93% is binnen 13 weken afgehandeld. Als er stukken ontbreken, zoals bijvoorbeeld een afwijsbrief van de verzekering, moet RVO deze opvragen, waardoor de afhandeling langer duurt.

Gelukkig hebben de meeste verzekeraars hun klanten snel zekerheid gegeven over de verzekerbare schade. RVO roept ook de andere verzekeraars op er zo snel mogelijk uit te komen met hun klanten. Gedupeerden zouden er daarnaast enorm bij gebaat zijn als aannemers en bouwbedrijven doorkomen met gevraagde offertes voor de reparatie van de schade. Dan kunnen de schade-experts het schaderapport compleet maken en kan RVO de aanvraag in behandeling nemen.

Minder tegemoetkoming dan veelal verwacht

De Wts voorziet in een tegemoetkoming voor materiële schade die niet redelijkerwijs verzekerbaar is, de Wts voorziet niet in een compensatie van alle geleden schade. De regeling is dus geen aanvulling op de verzekering. De Wts is bedoeld voor de  zogenoemde primaire woonfunctie, daar valt bijvoorbeeld schade aan de tuin niet onder. De enige uitzondering hierop is schade aan personenauto's (schade aan andere vervoersmiddelen zoals scooters, campers en (motor)fietsen valt niet onder de Wts).
RVO streeft ernaar om iedereen zo coulant mogelijk te helpen, maar is gebonden aan de kaders van de regeling. RVO kan geen schade vergoeden die niet onder de regeling valt. Bij de uitvoering van de maatregelen wordt een balans gezocht tussen de menselijke maat, zorgvuldigheid en snelheid. Op donderdag 14 juli ging RVO met gedupeerden uit Valkenburg in gesprek.

Terugblik

9 augustus 2021: opening loket voor waterschade
9 september 2021: Wts-regeling gepubliceerd in de Staatscourant, de afhandeling van de meldingen kan starten
28 februari 2022: de TTU wordt geopend: de regeling voor landbouwers met teeltplantschade in de buitendijkse gebieden langs de Maas
14 maart 2022: coulanceregeling wordt van kracht voor particulieren die niet onder de Wts vallen uit gebieden die waterschade hadden door overlopende beken en geulen. Het gaat dan om particuliere gedupeerden die niet verzekerd waren voor schade als gevolg van de wateroverlast terwijl de schade wel redelijkerwijs verzekerbaar was.
Juni 2022: herstelactie vanuit RVO voor de afhandeling van de Wts voor particulieren in het voordeel van de gedupeerden.