Gemeente Meerssen | De pompen aan het Julianakanaal zijn niet kapot

Nieuwsbericht De pompen aan het Julianakanaal zijn niet kapot

Gepubliceerd op: 27 december 2021 14:45

Naar aanleiding van meerdere meldingen die zijn binnengekomen over de hoge grondwaterstand in Bunde heeft het Waterschap Limburg geacteerd op deze meldingen. Er werd verondersteld dat de pompen niet werkten door meerdere buurtbewoners, maar volgens Waterschap werken deze gewoon. De grondwaterpompen zijn na de waterramp van afgelopen zomer meteen gerepareerd. Dit is een tijdelijke oplossing.

De pompen werken bovendien op een noodaggregaat die eveneens in werking treed, mocht de reguliere stroom uitvallen. Daarbij kunnen de pompen altijd handmatig aan- en uitgezet worden indien nodig. Een definitieve oplossing kost namelijk extra tijd en vraagt om meer onderzoek.

Tijdens het hoge water zijn de pompen in werking getreden zoals beschreven staat in de regeling die sinds 2020 in het beheer is van het Waterschap.

Het Waterschap heeft de pompen direct aangezet op 10 december nadat er meerdere meldingen binnen waren gekomen van een hoge grondwaterstand. Het Waterschap heeft de pompen op 24 december uitgezet op basis van volgende redenen:

  • De pompen zijn bestemd om het grondwater weg te pompen als gevolg van een hoge waterstand in Bunde én hoge waterstanden van de Maas. Beide situaties moeten tegelijkertijd plaatsvinden, voordat de pompen in werking treden.
  • Volgens de meetgegevens hoefden de pompen op het moment van de melding op 10 december niet aan te staan.
  • Als de pompen in werking treden om andere redenen dan de regels omschrijven (zoals nu het geval was), kunnen er mogelijk risico's ontstaan die wij niet kunnen voorspellen.

Extra aandacht voor dit gebied is uitermate belangrijk. De Geulmonding is immers door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gelabeld als een hotspot. Dit betekent concreet dat Rijkswaterstaat, Waterschap Limburg, het onderzoeksinstituut Deltares en de Gemeente Meerssen onderzoek doen naar de wateroverlastproblematiek in het gebied. Dergelijke meldingen worden serieus genomen en zullen meegenomen worden in het lopende onderzoek.