Gemeente Meerssen | Buurtgroepen in overleg: Samen werken aan draaiboeken (dreigende) wateroverlast

Nieuwsbericht Buurtgroepen in overleg: Samen werken aan draaiboeken (dreigende) wateroverlast

Gepubliceerd op: 15 november 2022 15:35

Om in geval van dreigende wateroverlast zo snel mogelijk maatregelen te kunnen nemen, zijn diverse buurtgroepen in de gemeente Meerssen bezig met het uitwerken van een draaiboek voor de eigen buurt. Afgelopen maandag troffen vertegenwoordigers van de buurtgroepen Brommelen, Westbroek, De Meer, Tussen de Bruggen, Weert en de Stichting Water Stop.nu elkaar in het gemeentehuis om kennis te maken, knelpunten te bespreken en van elkaar te leren. Ook wethouder waterbeheer Vanessa de Rond, beleidsmedewerker Water Dylan Simon en Mat Snijders van Waterschap Limburg waren bij het overleg aanwezig.

Groepsfoto vertegenwoordigers buurtgroepen

Wethouder Vanessa de Rond: "Ik vind het mooi te zien dat de enorme ellende die deze buurten vorig jaar hebben meegemaakt, er nu voor zorgt dat ze in actie komen om voorbereid te zijn een volgende keer. Dat toont de kracht van onze gemeenschap!"

Handreiking

Het maken van de draaiboeken is een initiatief van de gemeente Meerssen in samenwerking met de plaatselijke buurtgroepen en Waterschap Limburg naar aanleiding van de Waterramp in juli 2021. De draaiboeken zijn bedoeld als handreiking voor de bewoners om zo snel mogelijk maatregelen te kunnen nemen bij (dreigende)wateroverlast. Ze treden in werking voordat opschaling (GRIP) door de Veiligheidsregio aan de orde is. Voor de grote lijnen hebben de buurtgroepen het (concept-) draaiboek van Schin op Geul als uitgangspunt gebruikt. Voor de verdere uitwerking halen de buurtgroepen informatie op uit de buurt.

Het opstellen van de draaiboeken is een pilot met deze buurten. De rest van de gemeente kan hier naar eigen invulling ook gebruik van maken, nadat de draaiboeken zijn afgerond. De draaiboeken worden door de buurt opgesteld. Gemeente en Waterschap geven advies waar nodig.

App Waterstanden Limburg

Waterstanden App

Tijdens het overleg gaf Mat Snijders van Waterschap Limburg toelichting op het gebruik van de App Waterstanden Limburg. Binnenkort is er een handleiding beschikbaar voor het gebruik van de app. U kunt de app Waterstanden Limburg downloaden via de App Store of Google Play Store.

Ook via de website Waterbeeld Limburg ziet u in één opslag het overzicht van de huidige waterstanden, de neerslagverwachting, droogte en andere bijzonderheden. Meer informatie vindt u op de website van Waterbeeld Limburg: www.waterschaplimburg.nl/waterbeeld

Vrijwilligers gezocht

Wilt u meedenken over de draaiboeken in uw buurt? Of wilt u tijdens eventuele dreigende hoogwatersituaties helpen als vrijwilliger (liefst mensen uit buurten die geen wateroverlast ervaren), geef dit dan door via wateroverlast@meerssen.nl.