Gemeente Meerssen | Stemmen bij volmacht

Artikel Stemmen bij volmacht

Verkiezingen
Kun je bijv. door ziekte, werk of vakantie niet zelf gaan stemmen op woensdag 15 maart 2023? Dan kun je iemand anders vragen dit voor jou te doen. Dit heet stemmen bij volmacht.

Je kunt iemand machtigen door de achterkant van jouw stempas in te vullen (onderhandse volmacht) of door een schriftelijke volmacht aan te vragen bij de gemeente.

Let op:

  • De gemachtigde mag voor maximaal twee andere kiezers een volmacht aannemen
  • De gemachtigde kan de volmachtstem alleen tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen
  • Je kunt geen volmacht geven in een stemlokaal
  • Verhuis je voor de periode van de verkiezingen? Let dan goed op in welke gemeente je mag stemmen. Het adres waar je op 30 januari 2023 (de dag van de kandidaatstelling) officieel staat ingeschreven, bepaalt waar je mag gaan stemmen. Op dit adres ontvang je ook jouw stempas(sen).

Onderhandse volmacht
(iemand machtigen via de stempas)

Om iemand te machtigen vul je de achterkant van jouw stempas in. Dit heet een onderhandse volmacht.

Hoe werkt het?

Vul de achterkant van jouw stempas in. Jij en de gemachtigde zetten allebei een handtekening. Je kunt alleen iemand machtigen die in de gemeente Meerssen woont.

Iemand machtigen met jouw stempas kan tot op de dag van de verkiezingen (woensdag 15 maart 2023).

Bij het stemmen moet de gemachtigde een kopie van jouw identiteitsbewijs laten zien. Dit mag op de dag van de stemming maximaal 5 jaar verlopen zijn. De kopie mag ook op een tablet of smartphone staan. Je kunt de onderhandse volmacht intrekken. Vraag dan de stempas terug aan de gemachtigde. Met de stempas kun je dan zelf jouw stem uitbrengen.

Hoe maak je veilig een kopie?

Maak op de kopie jouw burgerservicenummer onleesbaar. Schrijf op de kopie dat het een kopie is en waarvoor deze bedoeld is.

---

Schriftelijke volmacht

Een schriftelijke volmacht moet je schriftelijk aanvragen. Je kunt dit doen in de volgende situaties:

  • De persoon die je wilt machtigen, woont niet in de gemeente Meerssen, maar wel in de provincie Limburg.
  • Je hebt nog geen stempas ontvangen en je kunt daar niet op wachten. De stempas wordt uiterlijk 14 dagen voor de dag van de verkiezingen naar jouw huisadres gestuurd.

Het is niet mogelijk een schriftelijke volmacht in te trekken. Jouw stempas wordt door het verlenen van de volmacht ongeldig gemaakt. Hierdoor is het niet mogelijk om een vervangende stempas aan te vragen.

Stuur jou aanvraag voor een schriftelijke volmacht naar:

Gemeente Meerssen
t.a.v. KCC/Team Verkiezingen
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Aanvragen schriftelijke volmacht: Vraag hier uw formulier aan. Het formulier dient uiterlijk 10 maart 2023 door ons te zijn ontvangen.

Digitale volmacht verlening via DigiD

Je kunt tot uiterlijk 10 maart 2023 iemand machtigen via onderstaande link:

Aanvragen volmacht