Gemeente Meerssen | Iemand machtigen om te stemmen

Artikel Iemand machtigen om te stemmen

Tweede Kamerverkiezingen
Kunt u niet zelf stemmen? Bijvoorbeeld vanwege werk, ziekte of vakantie. Dan kunt u iemand machtigen om namens u te stemmen. Dat heet stemmen bij volmacht. U kunt op twee manieren iemand machtigen om namens u te stemmen: met een onderhandse volmacht of met een schriftelijke volmacht.

Onderhandse volmacht

Onderhands machtigen kan alleen als u en de gemachtigde in dezelfde gemeente staan ingeschreven en de gemachtigde daar stemt. Mocht u uiteindelijk toch in de gelegenheid zijn om zelf te stemmen, dan kunt u de volmacht intrekken en uw stempas terugvragen en gebruiken om zelf te stemmen.

  • vul de gegevens in op de achterkant van uw stempas
  • zet uw handtekening
  • laat ook de gemachtigde zijn/haar handtekening zetten
  • geef de gemachtigde (een kopie van) uw identiteitsbewijs mee of een duidelijke foto op de smartphone
  • uw identiteitsbewijs mag op de dag van de verkiezing maximaal 5 jaar verlopen zijn (geldig tot 18 maart 2016 of later)
  • de gemachtigde stemt met uw stempas en de kopie van uw identiteitsbewijs
  • de gemachtigde moet zich legitimeren op het stembureau
  • de gemachtigde moet de volmachtstem gelijktijdig uitbrengen met zijn/haar eigen stem

Bent u niet niet in de gelegenheid om zelf te stemmen en kunt u geen onderhandse volmacht afgeven? Bijvoorbeeld als u tijdelijk in het buitenland verblijft, maar nog wel staat ingeschreven in de gemeente. Dan kunt u stemmen door een schriftelijke volmacht te geven.

Hoe kunt u een schriftelijke volmacht aanvragen?

Zowel digitaal als per post moet uw verzoek uiterlijk vrijdag 12 maart om 17.00 uur door de gemeente ontvangen zijn.