Gemeente Meerssen | Aanplakborden verkiezingen en regels

Artikel Aanplakborden verkiezingen en regels

Politieke partijen die deelnemen aan de verkiezingen in de gemeente Meerssen hebben met ingang van zaterdag 6 februari  2021 de volgende mogelijkheden voor publiciteit in de openbare ruimte: 

Gemeentelijke aanplakborden verkiezingen

Gemeente Meerssen plaatst acht aanplakborden waarop politieke partijen verkiezingsposters mogen plakken. 

Locaties

Bunde

 • Hoek Pletsstraat / Vliegenstraat
 • Sint Rochusstraat (naast de St. Agneskerk)

Meerssen

 • Hoek Stationstraat / Proost de Beaufortstraat
 • Hoek Maastrichterweg / Bunderstraat

Geulle

 • Hoek Hussenbergstraat / Scheerstraat
 • Oostbroek (ter hoogte van huisnummer 22)

Ulestraten

 • Dorpstraat (ter hoogte van huisnummer 1)

Rothem

 • Pastoor Geelenplein

Regels gemeentelijke aanplakborden

 1. Politieke groeperingen kunnen voor een verkiezing affiches plakken op speciaal daartoe aangewezen verkiezingsborden: de reguliere houten publicatieborden. Via de affiches kunnen ze aan de kiezers kenbaar maken wat hun inzet is voor de aankomende verkiezing.
 2. Het is voor derden niet toegestaan reclame-uitingen of andere uitingen op deze borden aan te brengen. Als dit toch gebeurt, worden de kosten voor verwijdering in rekening gebracht van de desbetreffende persoon.
 3. In week 5 van 2021 worden op acht locaties in de gemeente Meerssen publicatieborden geplaatst. Plakken is toegestaan vanaf week 6. mag geplakt worden vanaf week 6 van 2021.
 4. Het gebruik van de borden is voor alle partijen gratis.
 5. Politieke partijen kunnen alleen op A2-formaat afficheren.
 6. Politieke partijen dienen de affichering van overige partijen te respecteren.
 7. Het over elkaar plakken van affiches is niet toegestaan.
 8. Gebruik een goede kwaliteit behangplaksel. Maak geen gebruik van andere hechtmiddelen (andersoortige lijm, punaises, spijkers e.d.). Hiermee voorkomt u mogelijke beschadiging van de borden.
 9. Breng gaan affiches aan, die in strijd zijn met de doelstelling van de verkiezingen, de openbare orde en/of de goede zeden.
 10. Bij onbevoegd gebruik van de borden of bij het niet respecteren van de 'plakregels' houdt bureau Verkiezingen zich het recht voor om de affiche(s) te laten verwijderen op kosten van de aanplakker(s). Indien  de gemeente individuele 'wildplakkers' niet kan traceren, worden de kosten ten laste gebracht van de plaatselijke politieke partij.
 11. Het gebruik van de publicatieborden is verboden voor derden en/of politieke partijen die niet volgens de criteria van de Kieswet deelnemen aan verkiezingen.

Overige mogelijkheden in de openbare ruimte

Per deelnemende politieke partij is het toegestaan om per woonkern twee borden, twee spandoeken en vijf sandwichborden te plaatsen. 

Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

 1. Borden en spandoeken moeten van een deugdelijke constructie zijn.
 2. Borden en spandoeken mogen geen schade veroorzaken aan wegen of gemeentelijke eigendommen.
 3. Borden en spandoeken mogen geen gevaar en/of hinder opleveren voor de bruikbaarheid en veiligheid van de weg / het trottoir.
 4. Spandoeken mogen niet worden aangebracht boven voor het verkeer bestemde deel van de weg.
 5. Sandwichborden mogen alleen worden geplaatst op lichtmasten die niet zijn voorzien van een sticker met het logo 'Sfeervol Meerssen'.
 6. Indien er machinaal wordt gegraven in de bodem dient een klic-melding te worden ingediend  (ivm risico op beschadiging van kabels en leidingen). Het aanvragen van een klic-melding kunt u doen via https://www.kadaster.nl/klic-melding-kabel-en-leidinginformatie. Voor handmatig graven is dit niet nodig.
 7. Voor het uitdelen van flyers is geen toestemming van de gemeente nodig. Wel vragen we u om vervuiling van de openbare ruimte te voorkomen. Er mogen geen flyers/posters worden geplakt op gemeentelijke eigendommen (lichtmasten, stroomkasten e.d.)
 8. Het plaatsen en verwijderen van de borden / posters gebeurt onder verantwoordelijkheid van de politieke partijen, die ook zelf aansprakelijk zijn voor eventueel ontstane schade.

Periode publiciteitsmogelijkheden in de openbare ruimte 

Alle bovengenoemde campagnemiddelen mogen met ingang van zaterdag 6 februari 2021 worden geplaatst en dienen uiterlijk één week na de verkiezingen te worden verwijderd. Campagnemiddelen die niet aan de regels voldoen, worden verwijderd.