Gemeente Meerssen | Vacature Juridisch adviseur / Woo-coördinator (0,8 fte)

Nieuwsbericht Vacature Juridisch adviseur / Woo-coördinator (0,8 fte)

Gepubliceerd op: 19 september 2023 13:55

Vacature
Wil jij meebouwen aan de toekomst van de Gemeente Meerssen? Voor de afdeling Bedrijfsvoering zijn wij op zoek naar een:

Juridisch adviseur / Woo-coördinator (0,8 fte)


Wat ga je doen?

Jij hebt een coördinerende rol op het gebied van Wet open overheid (Woo). Via actieve en passieve openbaarmaking werk je mee aan een transparante overheid en tegelijkertijd bescherm je de belangen van de gemeente. Je regisseert een goed proces binnen de organisatie waardoor Woo-verzoeken effectief en efficiënt opgepakt kunnen worden. Hierbij adviseer je de diverse betrokkenen over de behandeling van dergelijke verzoeken en zorg je dat betrokkenen in positie komen om de documenten te verzamelen en de benodigde belangenafwegingen te maken. Indien nodig stel je het proces bij. Om de informatieplicht goed uit te kunnen voeren word je aangewezen als Woo-contactpersoon en onderhoud je actief contact met de verzoeker teneinde het proces zo zorgvuldig mogelijk te doorlopen en waar nodig in specificering of omzetting van het verzoek te voorzien.

Daarnaast begeleid je de implementatie van de actieve openbaarmaking binnen de gemeentelijke organisatie. Bij die implementatie heb je aandacht voor de integraliteit van het proces voor de organisatie. In dat licht geef je ook mede aansturing op het proces zodat de implementatie van de Woo gelijkgeschakeld blijft met de implementatie van andere wetten op het gebied van overheidsinformatie.

Daarnaast ben je als juridisch adviseur verantwoordelijk voor de algemeen juridische advisering en toetsing op diverse taakgebieden van onze gemeente. Je draagt bij aan de juridische kwaliteit van de organisatie door kennisdeling, toetsing en het bevorderen van het rechtmatig en integer handelen van de organisatie. Je adviseert en begeleidt (gevraagd en ongevraagd) het college van burgemeester & wethouders, leidinggevenden en medewerkers op het gebied van lopende (minder complexe) juridische vraagstukken en voorstellen, bijvoorbeeld verschillende soorten overeenkomsten, werkprocessen, integriteitsvraagstukken en overheidsaansprakelijkheid.

De werkzaamheden in hoofdlijnen:

Als Woo-coördinator:

 • Initiëren, voorbereiden en vormgeven van processen.
 • Uitvoeren van de passieve openbaarmakingsplicht: behandelen van (omvangrijke) Woo-verzoeken, beoordelen van verzochte informatie, benodigde documenten (laten) verzamelen, beoordelen van aangeleverde documenten aan de hand van de Woo, verzamelen van zienswijzen, contact onderhouden met andere bestuursorganen, betrekken van andere belanghebbenden, maken van een belangenafweging en opstellen van besluiten.
 • Opzetten en begeleiden van (de implementatie van) de actieve openbaarmakingsplicht: regisseren/organiseren van een goed proces rondom actieve openbaarmaking, deelnemen aan het informatieafstemmingsoverleg, dienen als spilfunctie tussen o.a. Communicatie en Informatiemanagement omtrent dit onderwerp, afstemmen met en advies geven aan collega's over de noodzakelijke aanpassingen in beleid en uitvoering en zorgen dat de informatiecategorieën uit de Woo gefaseerd (veilig) geopenbaard kunnen worden.
 • Zorg dragen dat er een integrale implementatie van de verschillende wetten op het gebied van overheidsinformatie plaatsvindt (Denk ook aan de WEP/AVG).
 • Voeren van verweer bij de bezwaarschriftencommissie en de rechtbank (indien noodzakelijk).
 • Bewaken van tijdige afhandeling van de verschillende processtappen.
 • Signaleren, onderzoeken en vertalen van landelijke, provinciale en/of lokale trends en ontwikkelingen uit zowel praktijk als jurisprudentie.
 • Adviseren van bestuur en organisatie, vanuit een vakinhoudelijke achtergrond omtrent beleidsmatige en organisatorische vraagstukken of m.b.t. het ontwikkelen of wijzigen van processen, plannen en instrumenten.
 • Stimuleren en toetsen van actieve naleving van de wet- en regelgeving, voorschriften en procedures.
 • Organiseren van bijeenkomsten/kennissessies voor bijvoorbeeld medewerkers.

Als juridisch adviseur:

 • Adviseren en ondersteunen (gevraagd en ongevraagd) van de medewerkers, het management en het bestuur in lopende juridische en bestuurlijke vraagstukken op meerdere rechtsgebieden en op tactisch/operationeel niveau.
 • Opstellen en toetsen van verordeningen, overeenkomsten, mandateringsbesluiten en andere juridische documenten. Tevens beoordeel je juridisch bestuurlijke behandelvoorstellen.
 • Leveren van een actieve bijdrage aan de juridische kwaliteitszorg binnen de gemeente.
 • Vertegenwoordigen van de gemeente in bezwaar- en (hoger)beroepsprocedures.
 • Volgen van relevante ontwikkelingen in wet- en regelgeving en jurisprudentie en adviseren over de gevolgen en implementatie daarvan voor de gemeente.
 • Overige voorkomende juridische werkzaamheden.

Dit ben jij ...

Jouw werk staat midden in de politieke belangstelling en is altijd actueel, wat voor interessante en soms stevige uitdagingen kan zorgen. Het is daarom belangrijk dat je...

 • goed kunt relativeren;
 • gevoeligheden kunt inschatten (politiek-bestuurlijke sensitiviteit);
 • analytisch sterk bent;
 • stevig in je schoenen staat;
 • een onafhankelijke, constructief-kritische adviserende houding en overtuigingskracht hebt;
 • bekijkt waar mogelijkheden liggen met respect voor de grenzen van de wet;
 • onder tijdsdruk kunt werken;
 • inlevingsvermogen hebt;
 • goede communicatieve vaardigheden en uitstekende schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden hebt.
 • in staat bent om daar waar nodig lessen te trekken uit de verzoeken die de gemeente ontvangt en deze door te geven aan de organisatie.

Jij hebt:

 • minimaal HBO werk- en denkniveau en een afgeronde opleiding in een juridische richting.
 • relevante werkervaring bij de overheid en aantoonbare ervaring met het behandelen van Wob of Woo dossiers in de afgelopen 3 jaar.
 • actuele kennis van de Algemene wet bestuursrecht.
 • kennis van andere relevante wetgeving, zoals de Archiefwet, de AVG en de WEP (is een pré).
 • kennis van tools zoals anonimiseersoftware (is een pré)

Voor deze functie vereisen we een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Waar kom je te werken?

De gemeente Meerssen kent drie afdelingen: Bedrijfsvoering, Ruimte en Samenleving. In totaal werken er ongeveer 130 medewerkers. In deze functie kom je te werken binnen het team Bestuurs- en Managementondersteuning, afdeling Bedrijfsvoering.
Meer weten over het werken bij de gemeente Meerssen? Bekijk ons filmpje: https://youtu.be/WEoCw8Dc26k

Wat biedt de gemeente Meerssen?

Onze arbeidsvoorwaarden zijn geregeld volgens de Cao gemeenten.

 • Salaris: Deze functie is ingedeeld in schaal 10 (max. € 5.009,- op basis van een fulltime dienstverband, salarispeil per 2 januari 2023). Inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring, hierbij wordt eventueel een aanloopschaal toegepast.
 • IKB: Bovenop je salaris ontvang je 17,05% van het bruto jaarsalaris als Individueel Keuze Budget (IKB). Dit kun je naar eigen wens inzetten, bijvoorbeeld om uit te betalen, extra vakantiedagen te kopen of belastingvrij een fiets aan te schaffen.
 • Arbeidsovereenkomst: In beginsel ontvang je een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar. Hierbij geldt de intentie om deze, bij goed functioneren, om te zetten naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
 • Adv-opbouw: 1 fte wil zeggen dat je feitelijk per week 40 uur werkt, waarvan je 36 uur betaald krijgt en 4 uur adv opbouwt, welke je weer kunt inzetten als verlof. Bij een parttime dienstverband wordt dit naar rato verminderd.
 • Secundaire arbeidsvoorwaarden: zoals pensioenopbouw bij ABP, het flexibel indelen van de werkweek, hybride werken, thuiswerkvergoeding en diverse ontwikkelmogelijkheden op zowel persoonlijk als inhoudelijk vlak.

Hier lees je meer over onze arbeidsvoorwaarden (zoals IKB en adv-opbouw).

Interesse? Solliciteer!

We nodigen je van harte uit om je motivatiebrief en CV uiterlijk 3 oktober a.s. online via www.igom.nl in te dienen. Binnen 3 werkdagen na sluiting van de vacature ontvang je een reactie. Houd je alvast ruimte in de agenda vrij voor een eventueel gesprek op maandag 9 oktober of donderdag 12 oktober?

 1. Het eerste gesprek dient als kennismaking. We gaan in op jouw motivatie, drijfveren, persoonlijkheid, kennis en kunde. Daarnaast vertellen wij meer over de inhoud van de functie, de afdeling, de bedrijfscultuur, enz. Zodoende krijg jij ook meer beeld van het werk en de werkomgeving.
 2. Na een eerste kennismaking kan er tweede gesprek ingepland worden waarbij we dieper op zaken in gaan.
 3. Blijkt er na deze gesprekken een match te zijn, dan plannen we een arbeidsvoorwaardengesprek in. Hopelijk mogen we je daarna verwelkomen als nieuwe collega!

Binnen de sollicitatieprocedure kan een online screening worden uitgevoerd (bijvoorbeeld via Google en/of social media), een assessment ingezet worden en/of een referentie opgevraagd worden.

Meer weten?

Heb je nog vragen over de functie? Neem dan contact op met Maurice Gorissen (manager afd. Bedrijfsvoering) via 06-06-44512510. Met vragen over de sollicitatieprocedure kun je bij Sanne Dooper (recruiter) via 06-46597963 terecht. Kijk voor overige informatie op www.meerssen.nl