Gemeente Meerssen | Informatie

Artikel Informatie

Voor meer informatie over trouwen in de gemeente Meerssen kunt u contact opnemen met de Burgerlijke Stand van de gemeente Meerssen.

Klant Contact Centrum (KCC)
telefoon 14 043
burgerzaken@meerssen.nl

Kijk voor meer informatie ook hier