Artikel Aanvragen Basissubsidie

Voor het aanvragen van subsidie moet u een formulier invullen. U vindt het aanvraagformulier onderaan deze pagina. U moet het formulier volledig invullen en vervolgens (bij voorkeur) per e-mail of per post indienen.

E-mailadres: info@meerssen.nl
Postadres: Gemeente Meerssen, postbus 90, 6230 AB Meerssen

Let op! Het aanvraagformulier moet uiterlijk op 10 november 2016 zijn ingediend!

Vergeet niet de volgende informatie mee te sturen:

  • Een recente ledenlijst van de organisatie: aantal leden, gesplitst in actieve senioren- en jeugdleden (tot en met 17 jaar), met vermelding van de woonplaats van de leden.
  • Meest recente begroting en jaarrekening

Vraagt u voor het eerst een subsidie aan?

Dan moet u de volgende gegevens van uw vereniging of stichting meesturen:

  • De balans van het voorgaande jaar
  • Een exemplaar van de oprichtingsakte of de statuten

Onvolledige aanvragen of aanvragen waarbij geen aanvraagformulier is gebruikt, nemen wij niet in behandeling. Als de gemeente nog aanvullende informatie nodig heeft, nemen wij contact met u op.

Ontvangstbevestiging

Als u het formulier heeft ingevuld en verstuurd, ontvangt u op het door uw ingevulde e-mailadres een ontvangstbevestiging.

Vragen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

Subsidieloket
Omdat de subsidieregels gewijzigd zijn en er dit jaar sprake is van een overgangsjaar, organiseert het gemeentebestuur in week 44 van (31 oktober t/m 4 november 2016) een zogenaamd subsidieloket. Bij dit loket kunt u terecht voor allerlei praktische vragen en hulp bij het indienen van uw aanvraag voor het (overgangs)jaar 2017. Wilt u hier gebruik van maken? Dan kunt u hiervoor een afspraak maken via het KCC, telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.