Artikel Aanvragen subsidie afbouwregeling

De afbouwregeling voor de organisaties die in 2016 op grond van het nieuwe subsidiebeleid geen basissubsidie meer ontvangen, komen in aanmerking voor een bijdrage op grond van een afbouwregeling. Er geldt een afbouwregeling van drie jaar. In 2017 ontvangt u 67% van het subsidiebedrag dat u in 2016 heeft ontvangen. In 2018 ontvangt u 33% van het subsidiebedrag dat u in 2016 heeft ontvangen. In 2019 ontvangt u geen basissubsidie meer. Let op! Het aanvraagformulier moet worden ingediend vóór 1 juli 2017

Komt uw organisatie in 2017 in aanmerking voor de afbouwregeling?

Dan kunt u onderaan deze pagina het aanvraagformulier downloaden. U moet het formulier volledig invullen en vervolgens (bij voorkeur) per e-mail of per post indienen.

E-mailadres: info@meerssen.nl
Postadres: Gemeente Meerssen, postbus 90, 6230 AB Meerssen

Let op! Het aanvraagformulier moet worden ingediend vóór 1 juli 2017

Onvolledige aanvragen of aanvragen waarbij geen aanvraagformulier is gebruikt, nemen wij niet in behandeling. Als de gemeente nog aanvullende informatie nodig heeft, nemen wij contact met u op.

Ontvangstbevestiging

Als u het formulier heeft ingevuld en verstuurd, ontvangt u op het door uw ingevulde e-mailadres een ontvangstbevestiging.

Wanneer krijgt u bericht?

U ontvangt uiterlijk 31 december 2017 een beschikking.

Vragen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.