Gemeente Meerssen | aanvullende compensatieregeling COVID-19

Artikel Tijdelijke aanvullende compensatieregeling COVID-19

Corona - Compensatieregeling vrijwilligersorganisaties
Het coronavirus houdt de wereld nog steeds in zijn greep. Om (vrijwilligers)organisaties en verenigingen te ondersteunen in deze financieel zware tijd besloot de gemeenteraad op 18 maart budget beschikbaar te stellen voor een tijdelijke aanvullende compensatieregeling COVID 19. Dit is aanvullende regeling waar vrijwilligersorganisaties, verenigingen en gemeenschapshuizen gebruik van kunnen maken. De regeling geldt ook voor organisaties die niet in het reguliere subsidiebeleid van gemeente Meerssen opgenomen zijn.

Let op: de professionele welzijnsinstellingen vallen niet onder deze regeling. Met deze instellingen worden separate afspraken gemaakt.

Financiële nood

Met de aanvullende compensatieregeling Covid-19 kan de gemeente organisaties en verenigingen die geraakt zijn door de coronacrisis (en die tot nu toe onvoldoende aanvullende steun hebben ontvangen) aanvullend ondersteunen. De organisatie moet wel kunnen aantonen dat zij in financiële nood verkeert. De regeling heeft betrekking op het jaar 2020 en kan ingediend worden over de periode 1 maart t/m 31 december 2020.

Wanneer en hoe aanvragen?

U kunt een aanvraag voor deze aanvullende regeling indienen met het aanvraagformulier 'Aanvullende compensatieregeling COVID-19'. Dat treft u hieronder aan:

LET OP: u kunt een aanvraag indienen tot uiterlijk 30 april 2021!

Reeds eerder een aanvraag ingediend?

Als u al eerder een aanvraag of verzoek heeft ingediend bij de gemeente voor financiële ondersteuning, moet u helaas opnieuw een aanvraag indienen met behulp van bovengenoemd aanvraagformulier. Denk eraan om tevens de gevraagde bijlagen (alsnog) aan te leveren. De organisaties die dit betreft informeren wij per e-mail.

Meer informatie over de tijdelijke regeling?

Heeft u vragen? Neem contact op met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.