Artikel Aanvraagformulieren subsidies

Via onderstaand links gaat u naar de diverse aanvraagformulieren.
Lees goed de informatie behorende bij de verschillende subsidies!

Als u het formulier heeft ingevuld en verstuurd, ontvangt u op het door uw ingevulde e-mailadres een ontvangstbevestiging. U ontvangt uiterlijk 13 weken nadat de aanvraagtermijn is verstreken een beschikking.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met het Gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.