Artikel Aanvraagformulieren subsidies

Via onderstaand links gaat u naar de diverse aanvraagformulieren.
Lees goed de informatie behorende bij de verschillende subsidies!

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met het Gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

Subsidieloket
Omdat de subsidieregels gewijzigd zijn en er dit jaar sprake is van een overgangsjaar, organiseert het gemeentebestuur in week 44 van (31 oktober t/m 4 november 2016) een zogenaamd subsidieloket. Bij dit loket kunt u terecht voor allerlei praktische vragen en hulp bij het indienen van uw aanvraag voor het (overgangs)jaar 2017. Wilt u hier gebruik van maken? Dan kunt u hiervoor een afspraak maken via het KCC, telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl