Artikel Meldingen openbare ruimte

KCC logo
Bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC) kunt u terecht met klachten of meldingen over trottoirs, lichtmasten, wegen, rioleringen, groen, verkeer, zwerfafval, hondenpoep, begraafplaatsen, overlast jeugd, plaagdierbestrijding (ratten), overlast geluid en dergelijke.

Naar de contactgegevens van het Klant Contact Centrum (KCC)

Buiten kantooruren in dringende gevallen: telefoon 043 - 3505345