Terug
Snelzoeken

Artikel Meldingen openbare ruimte

KCC logo

Bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC) kunt u terecht met klachten of meldingen over trottoirs, lichtmasten, wegen, parkeren, rioleringen, groen, verkeer, zwerfafval, plaagdierbestrijding (ratten), hondenpoep,begraafplaatsen, overlast geluid, overlast jeugd en dergelijke.

Zorg ervoor dat uw melding zo compleet mogelijk is en vermeld in ieder geval uw naam, adres en woonplaats.

telefoon 14 043
e-mail: info@meerssen.nl

Bezoekadres:
Klant Contact Centrum, Markt 50, Meerssen.

In dringende gevallen kunt u ook buiten kantooruren en in het weekeinde direct een melding doorgeven via bovenstaand telefoonnummer: u wordt dan doorverbonden met de Meldcentrale Maastricht.

De bijzondere opsporingsambtenaren (BOA) zijn inzetbaar van maandag t/m zaterdag tussen 7.30 uur en 22.30 uur en op zondag tussen 9.30 uur en 18.00 uur.