Artikel Meldingen openbare ruimte

KCC logo

Bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC) kunt u terecht met klachten of meldingen over trottoirs, lichtmasten, wegen, parkeren, rioleringen, groen, verkeer, zwerfafval, plaagdierbestrijding (ratten), hondenpoep,begraafplaatsen, overlast geluid, overlast jeugd en dergelijke.

telefoon 14 043
e-mail: info@meerssen.nl

Bezoekadres:
Klant Contact Centrum, Markt 50, Meerssen.

In dringende gevallen kunt u ook buiten kantooruren en in het weekeinde direct een melding doorgeven via bovenstaand telefoonnummer: u wordt dan doorverbonden met de Meldcentrale Maastricht.

De bijzondere opsporingsambtenaren (BOA) zijn inzetbaar van maandag t/m zaterdag tussen 7.30 uur en 22.30 uur en op zondag tussen 9.30 uur en 18.00 uur.