Terug
Snelzoeken

Artikel Gevonden & verloren voorwerpen

Gevonden voorwerpen
Sinds 1 juli 2012 hebben alle gemeenten de zorg voor gevonden voorwerpen van de politie overgenomen.

Heeft u iets gevonden?

Als de eigenaar bekend is, kunt u het gevonden voorwerp het beste zelf terugbrengen naar de eigenaar. Deze zal dit gebaar zeer op prijs stellen. Is de eigenaar niet bekend? Geef het gevonden voorwerp af bij de gemeente waar u het voorwerp heeft gevonden.

Wilt u een gevonden voorwerp thuis bewaren?
Dat mag. U kunt dat aangeven op het Registratieformulier Gevonden Voorwerpen. Zie hiervoor de informatie onderaan deze pagina.

Geen internet? Mensen zonder internet kunnen het registratieformulier aanvragen / invullen bij de centrale receptiebalie (zie contactgegevens onderaan deze pagina).

Waar kunt u een gevonden voorwerp inleveren?
Als een voorwerp in de gemeente Meerssen is gevonden, kunt u dit afgeven bij de centrale receptiebalie van het Bestuurscentrum. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van de melding. Aan het doen van de melding zijn geen kosten verbonden.

Heeft u een voorwerp verloren?

Dan kan het zijn dat iemand uw bezit heeft afgegeven bij de gemeente Meerssen. Via de Overzichtlijst Gevonden Voorwerpen onderaan deze pagina kunt u gemakkelijk en snel vanuit huis zoeken naar uw verloren eigendom. Mensen zonder internet kunnen contact opnemen met de centrale receptiebalie van de gemeente Meerssen (zie onderstaande contactgegevens).

Maakt de gemeente een notitie als ik meld dat ik iets verloren ben?
Ja, de gemeente plaats dit op een lijst van verloren voorwerpen.

Geen internet? Mensen zonder internet kunnen contact opnemen met het gemeentelijke KCC.

Heeft u iets verloren in een andere gemeente?
Neem contact op met de betreffende gemeente.

Staat het verloren voorwerp niet op de Overzichtslijst Gevonden Voorwerpen?
Het kan zijn dat de overzichtslijst nog niet is bijgewerkt. Dit gebeurt minimaal één keer per dag.  Of wellicht is het voorwerp nog niet gevonden, maar gebeurt dat later alsnog. Het is daarom zaak dat u de overzichtslijst regelmatig raadpleegt.

Paspoort, ID-kaart of rijbewijs kwijt?
Ook de vermissing van een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs kunt u melden bij de gemeente. U hoeft hiervoor niet meer naar de politie.

Buitenland
Ook als bij verlies of diefstal in het buitenland reeds een proces-verbaal is opgemaakt, dient u bij thuiskomst eerst naar de Nederlandse politie te gaan om opnieuw een proces-verbaal te laten opmaken.

Waardevolle spullen kwijt?
Doe bij vermissing van waardevolle spullen aangifte bij de politie. De politie maakt een proces-verbaal op. Dit heeft u nodig bij uw verzekeringsmaatschappij.

Verdere informatie

Wat als gevonden spullen niet worden opgehaald?
Na de bewaartijd wordt de vinder of de gemeente eigenaar van het voorwerp. De gemeente zorgt voor duurzame verwerking van de voorwerpen.

Hoe lang wordt een gevonden voorwerp bewaard?
Dat is afhankelijk van de waarde van het gevonden voorwerp.
Bij een geschatte waarde onder € 450,-  is de bewaartermijn 3 maanden.
Bij een waarde geschatte boven € 450,- is de bewaartermijn 12 maanden

Waar kan ik mijn gevonden eigendom ophalen?
Kleine en grote voorwerpen worden op verschillende locaties bewaard. Bij de centrale receptiebalie kunt u terecht om een afspraak te maken voor het afhalen van een gevonden voorwerp.

Wat moet ik meenemen om mijn verloren eigendom terug te krijgen?
De gemeente hanteert strenge identificatieregels. In de eerste plaats dient u een geldig legitimatiebewijs mee te bengen. De baliemedewerkers zullen u verder ter identificatie vragen om een duidelijke omschrijving van het gevonden voorwerp te geven.

Zijn er kosten?
Er worden geen kosten in rekening gebracht. Zowel melden als ophalen kost u helemaal niets.

Ik kan mijn gevonden eigendom niet zelf ophalen. Wat nu?
U kunt een plaatsvervanger sturen. Ook voor uw plaatsvervanger gelden dezelfde identificatieregels: hij/zij dient een geldig legitimatiebewijs mee te brengen en moet een goede omschrijving kunnen geven van het verloren voorwerp.

Gevonden of vermiste dieren

De gemeente houdt geen registratie bij van gevonden of vermiste dieren. Heeft u een dier gevonden of is uw (huis)dier vermist? Neem contact op met de dierenambulance of het dierenasiel.

Landelijke registratie dieren
Vermiste dieren worden vaak ook geregistreerd door stichting AMIVEDI. Dit is een landelijke vrijwilligersorganisatie die zorgt voor een kosteloze registratie van vermiste en gevonden huisdieren in Nederland. Kijk voor meer informatie op www.amivedi.nl.

Contactadres

Klik hier voor contactgegevens gemeente Meerssen.

Registratieformulier

U kunt het pdf-formulier downloaden, invullen en per e-mail (of per post) naar ons toesturen.

Overzichtstlijst Gevonden & Verloren voorwerpen

Relevante documenten en links