Artikel Gemeentelijke belastingen

BSGW logo
Sinds 2015 ontvangen alle burgers en bedrijven in de gemeente Meerssen één aanslagbiljet met daarop gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen. Ook de nieuwe WOZ-waarde vindt u op dit aanslagbiljet. U ontvangt dit aanslagbiljet van de BsGW, Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen.

BsGW verzorgt de uitvoering van de belastingen voor de gemeente en uw waterschap. Met al uw vragen over de gemeentelijke belastingen, de WOZ-waarde en de waterschapsbelastingen kunt u terecht bij BsGW. Via de website van de BsGW kunt u uw belastingzaken regelen.

Meer informatie

Belastingtelefoon BsGW: telefoon 088-8420420
Internet: www.bsgw.nl
Postadres:  Postbus 1271, 6040 KG Roermond
Bezoekadres per 1-11-2016: Kerkeveldlaan 2, 6042 JX Roermond
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur.

Let op: voor informatie over belastingaanslagen, WOZ-waarden en bezwaarschriften van vóór 2015 moet u wel nog bij de gemeente zijn: Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

Sinds 1 oktober 2016 zijn alle WOZ-waarden openbaar. Klik hier voor meer informatie.