Gemeente Meerssen | Werkzaamheden ruimen graven begraafplaatsen Meerssen en Bunde

Nieuwsbericht Werkzaamheden ruimen graven begraafplaatsen Meerssen en Bunde

Gepubliceerd op: 02 maart 2023 15:15

Poorten begraafplaats
De gemeente Meerssen heeft de afgelopen jaren achterstand opgelopen in het ruimen van graven waarvan de grafrechten afliepen. De gemeenteraad stelde in november 2022 geld beschikbaar om deze achterstand in te halen. Dat betekent dat wij aan het begin van het nieuwe jaar gestart zijn met de voorbereidingen voor het ruimen van graven.

Ruimen van graven begraafplaats Meerssen en Bunde

De gemeente Meerssen is gestart met de voorbereidingen voor het ruimen van graven waarvan de grafrechten afliepen.

Werkzaamheden van januari t/m april

Het ruimen van graven vindt plaats in de periode januari tot en met april 2023. Dit zijn graven waarvan de grafrechten afliepen. De rechthebbenden hebben een afstandsverklaring getekend.

Bovengronds ruimen van graven

Het ruimen van de graven gebeurt vooralsnog alleen bovengronds. Dat betekent dat we alleen de grafbedekking van deze graven weghalen. De vrijgekomen grond werken we netjes bij.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de gemeente Meerssen, tel. 14 043. Of mail: begraafplaatsenadministratie@meerssen.nl.

Ondergronds ruimen van graven

Het ondergronds ruimen van graven gebeurt pas als er behoefte is aan nieuwe graven of als dit noodzakelijk is in verband met eventuele herinrichtingswerkzaamheden op het kerkhof. De toekomstige inrichting van de begraafplaats wordt namelijk op dit moment ook onder de loep genomen.

Bij het ondergronds ruimen worden de stoffelijke resten van overledenen volledig opgegraven. Deze worden vervolgens geplaatst in een verzamelgraf op de begraafplaats. Dit gebeurt uiterst zorgvuldig en waardig. Na het ondergronds ruimen van een graf kan deze plaats opnieuw worden uitgegeven.

Welke graven worden geruimd?

De graven die geruimd worden, zijn op de begraafplaats voorzien van een wit plaatje (plantensteker) zonder tekst. Een lijst van de graven die geruimd worden, vindt u op www.meerssen.nl. Monumentale en beeldbepalende graven worden behouden.

Zie ook het nieuwsbericht van 2 januari 2023