Gemeente Meerssen | Stand van zaken herinrichting Sint Catharinastraat - Pastoor van Eijsstraat

Nieuwsbericht Stand van zaken herinrichting Sint Catharinastraat - Pastoor van Eijsstraat

Gepubliceerd op: 17 november 2020 10:30

Sint Catharinastraat
De Sint Catharinastraat en Pastoor van Eijsstraat in Ulestraten zullen een herinrichting ondergaan. In dit nieuwsbericht leest u alles over de stand van zaken van het project en de voorlopige planning.

Bodem- en trillingsonderzoeken Sint Catharinastraat

Op dit moment lopen nog een aantal onderzoeken naar de bodemgesteldheid en grondwaterstanden. Daarnaast voeren we bij een aantal huizen nog sonderingsonderzoeken uit (= onderzoek naar de draagkracht van de grond). We streven ernaar deze voor het einde van 2020 af te ronden. Eind dit jaar ontvangen wij dan naar verwachting een rapport met bevindingen en adviezen. Dit rapport vormt de basis voor de planuitwerking en uitvoering van Sint Catharinastraat.

Tevens is de mogelijkheid onderzocht om het aantal rioolputdeksels in de Sint Catharinastraat te verminderen. De voorlopige conclusie is dat ongeveer 50% van de rioolputdeksels niet echt nodig is. We dekken de rioolputten op die plaatsen onder het wegdek af, zodat de overlast van die putdeksels in elk geval al weg is.

Herinrichting Pastoor van Eijsstraat

Afgelopen weken kon u de tekening met het ontwerp voor de nieuwe inrichting van het gedeelte Pastoor van Eijsstraat (vanaf Dorpsstraat tot aan de komingang vanaf Schimmert) inzien. Naar aanleiding hiervan hebben we nog een kleine aanpassing doorgevoerd (van een oprit naar een weiland nabij de komingang).

Zoals eerder aangegeven zou in eerste instantie de uitvoering van de herinrichting van de Pastoor van Eijsstraat in de periode oktober-december 2020 plaatsvinden. Het project heeft echter enige vertraging opgelopen. Hierdoor is de uitvoering opgeschoven naar het voorjaar van 2021.

We vervangen wel al de putranden ter hoogte van huisnummers 5 en 15. Hiervoor hoeven we de straat niet af te sluiten. Verkeersregelaars zorgen ervoor dat het verkeer in goede banen wordt geleid.

Herinrichting Sint Catharinastraat:
gedeelte Dorpstraat - De Sauveurstraat

Vooralsnog is de start van de definitieve herinrichting in dit deel van de Sint Catharinastraat gepland voor de zomer van 2021. Uiteraard is dit afhankelijk van de besluitvorming over de definitieve inrichting en het daarvoor benodigde geld.

In de tussentijd treffen we medio november/december 2020 wel al enkele maatregelen ter verlaging van de verkeerssnelheid, het terugdringen van trillingen door het verkeer en het verminderen van andere klachten. De volgende maatregelen worden getroffen:

  • Plaatsen en bijplaatsen van tijdelijke verkeersremmende maatregelen in de vorm van geleidebanden. Deze locaties zijn al aangegeven op de rijweg.
  • Vervangen van de huidige waaiervormige roosters in de kolken door spijlvormige roosters met ruimere instroomopening. Hierdoor wordt het regenwater beter verwerkt.
  • Plaatselijk vervangen dan wel blinderen van verzakte of losliggende putranden. De locaties hiervan kunt u inzien op de tekeningen gepubliceerd op deze website, op de BLM Wegenbouw-app of in de bouwkeet van BLM.
  • Plaatselijk vlak maken van de rijweg door middel van het vervangen van de bovenste laag van het asfalt. De locaties hiervan kunt u inzien op de tekeningen gepubliceerd op deze website, op de BLM Wegenbouw-app of in de bouwkeet van BLM.

Over de exacte startdatum en werkvolgorde van deze uitvoering (planning is week 49-50-51) en eventuele omleidingsroutes informeert aannemer BLM Wegenbouw u uiterlijk de week voordat de aannemer start met de werkzaamheden.

Gedurende deze werkzaamheden is de Sint Catharinastraat afgesloten voor doorgaand verkeer en leiden we de bus van Arriva om (de bus rijdt dan niet door Ulestraten).

Herinrichting Sint Catharinastraat:
Gedeelte De Sauveurstraat - komingang Vliek

In dit gedeelte van de Sint Catharinastraat staat voor de periode 2021-2022 een rioolaanpassing op de planning. We onderzoeken op dit moment de mogelijke varianten voor de rioolaanpassing in samenhang met de overige maatregelen in het kader van waterbeheersing en het bodemonderzoek in de Sint Catharinastraat.

We willen hierbij het benodigde waterbergend effect realiseren met zo weinig mogelijk nadelige gevolgen voor de omgeving. Bewoners van het laag gelegen deel van de straat ervaren regelmatig wateroverlast door doorstroming van kolkdeksels, water vanaf de rondweg MAA en water dat vanaf de weg richting de woningen gaat. Ook voor deze punten willen we oplossingen zoeken en deze gefaseerd uitvoeren.

Hierop vooruitlopend zijn ter verbetering van de afwatering de infiltratiekoffers (ondergronds reservoir gevuld met grove korrels) bij de greppel tussen de komingang Vliek en de Putstraat verwijderd. Ook de bodem van de greppel hebben we opnieuw afgewerkt, zodat deze onder eenzelfde hellingspercentage naar beneden afwatert. Bij de Putstraat brengen we een buis aan, zodat het regenwater in de greppel bij Vliek kan afwateren naar de greppel langs Humcoven.

In afwachting van de uitwerking van de varianten voor wat betreft de rioolaanpassing treffen we medio november/december 2020 al enkele maatregelen ter verlaging van de verkeerssnelheid, het terugdringen van trillingen door het verkeer en het verminderen van andere klachten. De volgende maatregelen worden getroffen:

  • Plaatsen en bijplaatsen van tijdelijke verkeersremmende maatregelen in de vorm van geleidebanden. Deze locaties zijn zoals toegezegd al aangegeven op de rijweg.
  • Vervangen van de huidige waaiervormige roosters in de kolken door spijlvormige roosters. Hierdoor wordt het regenwater beter verwerkt.
  • Plaatselijk vervangen dan wel blinderen van verzakte of losliggende putranden. De locaties hiervan kunt u inzien op de tekeningen gepubliceerd op deze website, op de BLM Wegenbouw-app of in de bouwkeet van BLM.
  • Vervangen twee putranden kruispunt Vliek/Sint Catharinastraat en putrand nabij oprit huisnummer 118.
  • Plaatselijk vlak maken van de rijweg door middel van het vervangen van de bovenste laag van het asfalt. De locaties hiervan kunt u inzien op de tekeningen gepubliceerd op deze website, op de BLM Wegenbouw-app of in de bouwkeet van BLM.

Over de exacte startdatum en werkvolgorde van deze uitvoering (planning is week 49-50-51) en eventuele omleidingsroutes informeert aannemer BLM Wegenbouw u uiterlijk de week voordat de aannemer start met de werkzaamheden.

Gedurende deze werkzaamheden is de Sint Catharinastraat afgesloten voor doorgaand verkeer en leiden we de bus van Arriva om (de bus rijdt dan niet door Ulestraten).

Reminder: Vrachtwagenverbod voor niet-bestemmingsverkeer

Sinds mei 2020 geldt een inrijverbod voor vrachtauto's en landbouwverkeer in de Sint Catharinastraat en Pastoor van Eijsstraat. Dit is met uitzondering van bestemmingsverkeer. Ruim vóór de komgrenzen van Ulestraten zijn borden geplaatst om dit inrijverbod aan te kondigen. Op deze manier kan dit verkeer tijdig een andere route kiezen. Merkt u dat er ondanks deze maatregelen toch vrachtauto's en landbouwverkeer (niet zijnde bestemmingsverkeer) door de Sint Catharinastraat en Pastoor van Eijsstraat rijden, meld dit dan a.u.b. aan ons. Noteer het tijdstip van de passage, de namen van het bedrijf en eventueel kenteken van de (vrachtauto) en stuur dit door aan het mailadres onderaan deze pagina. Wij benaderen dan deze bedrijven om herhaling te voorkomen.

West-ontsluiting Ulestraten

De toegezegde publicatie op onze gemeentelijke website www.meerssen.nl van de actuele stand van zaken over de West-ontsluiting Ulestraten (eerder verbindingsweg genoemd) heeft enige vertraging opgelopen. Deze kunt u nu lezen

Informatie

U kunt alle tekeningen van de tijdelijke en definitieve inrichtingen inzien op de volgende manieren:

Wilt u de tekeningen inzien in de BLM bouwkeet?
Maak dan een afspraak met de omgevingsmanager, Christian Reuls van BLM Wegenbouw:

e-mail: c.reuls@blmwegenbouw.nl
telefoon: 06-83983728

Ook voor verdere vragen en nadere informatie kunt u bij hem terecht.