Gemeente Meerssen | Herinrichting Pastoor van Eijsstraat

Nieuwsbericht Herinrichting Pastoor van Eijsstraat

Gepubliceerd op: 20 oktober 2021 13:55

wegwerkzaamheden De start van de herinrichting van de Pastoor van Eijsstraat is voor week 45 (week van 8 november) gepland en gaan ongeveer 3 maanden duren (onder voorbehoud van werkbare weersomstandigheden). Over de exacte startdatum per weggedeelte, de werkvolgorde van de uitvoering en de daarbij behorende omleidingen, worden wij door de aannemer (BLM Wegenbouw) uiterlijk één week voorafgaand aan de uitvoering geïnformeerd.

Gevolgen

Tijdens de werkzaamheden is er geen doorgaand verkeer mogelijk en wordt doorgaand verkeer omgeleid via omleidingsroutes. De aannemer informeert ons over de mogelijkheden (of juist beperkingen) van het bereiken van woningen, ophalen van huisvuil e.d.

Informatie

Voor verdere informatie of vragen kunt u contact opnemen met de contactpersoon van BLM Wegenbouw Christian Reuls, telefoon 06-8398 3728. E-mail c.reuls@blmwegenbouw.nl

Herinrichting Pastoor van Eijsstraat 2