Gemeente Meerssen | Gladheidsbestrijding: wat doet de gemeente

Nieuwsbericht Gladheidsbestrijding: wat doet de gemeente

Gepubliceerd op: 17 december 2021 13:35

Gladheid 2
De kans op winterse weervoorspelling wordt steeds groter. Graag vertellen wij u hoe de gemeente Meerssen omgaat met de gladheidbestrijding op de wegen binnen de gemeente.

Wanneer gaan we strooien?

Er zijn twee verschillende manieren van strooien. Er zijn strooiacties voordat het glad wordt (preventief strooien) en op het moment dat het sneeuwt of ijzelt (curatief strooien). Zodra er vorst (bij een nat wegdek of mist), sneeuw of ijzel voorspeld is, wordt er gestrooid met zout. Hiermee voorkomen we dat water, sneeuw of ijzel aan de weg hecht. Op die manier ontstaan geen ijsplaten. Als het regent (in combinatie met vorst of mist), sneeuwt of ijzelt wordt dit zout verdund. Daarom gaan we dan opnieuw strooien om te vermijden dat de sneeuw of ijzel alsnog gaat aanvriezen.

Wanneer komen de sneeuwploegen?

Als er meer dan 1 à 2 centimeter sneeuw wordt voorspeld, dan gebruiken we sneeuwploegen. Zij halen de sneeuw van de weg. Een ploeg kan telkens maar één rijweggedeelte ploegen en strooien. Bij een normale strooiactie kan er gestrooid worden over de gehele breedte van de weg. Ploegen kan maar over een beperkte breedte gebeuren. Dat betekent dus dat een strooier met ploeg twee keer zo lang doet over de strooiroute. In woonstraten is het niet altijd mogelijk om over de gehele wegbreedte te ploegen in verband met geparkeerde auto's.

Hoe lang duurt het strooien?

De gemeente Meerssen beschikt over twee grote strooiers en vier kleinere strooiers. Bij een preventieve strooiactie zijn de voertuigen 1,5 tot 2 uur onderweg. Voor strooiacties met sneeuw zijn de voertuigen met sneeuwploegen ongeveer 2,5 tot 3 uur onderweg. Bij de gemeente Meerssen zijn vier personen betrokken bij de gladheidbestrijding. Deze hebben in de periode november tot en met april 24-uurs wachtdiensten. Ze bewaken het weer en nemen de beslissing om over te gaan tot een strooiactie. De chauffeurs op de strooiwagens zijn van externe bedrijven.

Waarom worden niet alle straten gestrooid?

Strooien heeft pas effect als er ook verkeer op de weg zit. Het zout doet namelijk pas zijn werk als het gemengd wordt met sneeuw. Als dat niet gebeurt smelt maar een beetje van de sneeuw en het overige wordt bij vorst ijs.

Hoe bepalen we welke straten worden gestrooid?

De Gemeenteraad heeft het beleidsplan Gladheidbestrijding vastgesteld. Hierin is afgesproken dat het bestrijden van de gladheid binnen de gemeente Meerssen zich beperkt tot:

  • doorgaande wegen
  • bus routes
  • hellende wegen
  • vrijliggende fietspaden
  • diverse (wijk)ontsluitingswegen.

Hoe worden de strooiroutes bepaald?

Bij het bepalen van de strooiroutes streven we ernaar dat elke bewoner binnen de bebouwde kom binnen ca. 500 meter op een gestrooide weg moet komen. Op dit moment is het zelfs zo dat de meeste bewoners die binnen de bebouwde kom wonen, binnen 300 meter op een gestrooide weg kunnen komen.

U treft de strooiroutes onderaan deze pagina aan.

Woont u in een smalle en bochtige straat?

Bewoners van smalle en bochtige straten worden uitdrukkelijk verzocht hun auto op de oprit te zetten, zodat de strooiwagens langs kunnen. Als u geen oprit heeft, vragen wij u de auto's allemaal aan één kant van de weg te parkeren, zodat minimaal drie meter rijwegbreedte overblijft. Op deze wijze is er voldoende ruimte voor de strooiwagen met sneeuwploeg. Als er onvoldoende ruimte is voor de strooiwagens, worden bepaalde wegen niet meer gestrooid dan wel in de strooiroute opgenomen. Voorbeelden van smalle en/of bochtige straten zijn:

  • Ulestraten: De Kling, Groot Berghem, Kennedystraat, Don Boscostraat, Pastoor Halmansstraat, Klein Berghemmerweg.
  • Geulle: Moorveldsberg
  • Rothem: Heideweg (inclusief brug), Holstraat (inclusief kruispunt Heideweg/Holstraat), Eburonenstraat
  • Bunde: Prinses Beatrixstraat

Wat kunt u zelf doen?

De gemeente laat in de buurt van verzorgingshuizen, trappartijen, scholen, gemeenschapshuizen en het station Meerssen bij sneeuw de trottoirs sneeuwvrij maken door de MTB. Op andere locaties zijn we afhankelijk van uw goedwillendheid. Als u in de gelegenheid bent om te strooien of de stoep voor uw woning sneeuwvrij te maken, helpt dat bij het begaanbaar houden van onze openbare ruimte. Met name voor ouderen en mensen die slecht ter been zijn, is dit ontzettend belangrijk. De gemeente stelt geen zout ter beschikking. U kunt dit het beste zelf aanschaffen. Zo zorgen we samen voor een begaanbare gemeente en kan iedereen genieten van het winterse weer.

Schade beplantingen

Een negatief effect van de gladheidbestrijding kan zijn dat het strooizout in aanraking komt met planten in tuinen die aan de weg grenzen. Dit gebeurt soms ondanks dat de gladheidbestrijders dit zoveel mogelijk proberen te voorkomen door de strooibreedte aan te passen aan de rijwegbreedte. Scherm dan ook tijdig uw planten (met name de wortels) af. De gemeente Meerssen kan voor eventuele schade aan beplantingen in beginsel geen aansprakelijkheid aanvaarden. Bij winters weer moeten we strooien in verband met de veiligheid op de weg.

---

Reguliere strooiroutes

Let op! De strooiroutes zijn niet uitputtend en kunnen indien noodzakelijk aangepast worden. Wegen kunnen om praktische redenen in een andere volgorde gestrooid worden dan hieronder aangegeven. Voorzichtigheid blijft te allen tijde geboden!

Vrachtautoroute Rothem/Meerssen/Ulestraten

Tunnelweg - Kruisberg - rotondes Hoolhuis - Vliegveldweg - Nieuwe Vliekerweg - Burgemeester Visschersstraat - Beekerweg - Vliek - Sint Catharinastraat / Pastoor Van Eijsstraat - Weg naar Schimmert - Oensel - Langs de Gewannen - Humcoven - Waterval - Hoolstraat - Klein Berghemmerweg – Genzon - Dorpstraat – Humcoverstraat - Op de Beukel – Lange Raarberg - Raar - Kuileneindestraat - Volderstraat - Houthemerweg - Eijsendaelweg - Herkenberg - Parallelweg - Stationstraat - Proost de Beaufortstraat - Maastrichterweg rotonde Witte Hoek – Ambyerweg - Klinkenberg - Tussen de Bruggen - Bunderstraat - Montfortlaan - Pastoor N. Creftenstraat - Pastoor N. de Reimsstraat - Gasthuisstraat - Pastoor M. Sterckenstraat - Pastoor A. Castrostraat - Pastoor N. de Reimsstraat - Beekstraat - Kruisstraat – Herkenberg - Volderstraat - Op de Beukel – Charles Eijckstraat - Sint Josephstraat – Hoogveldweg - Pastoor Dom. Hexstraat.

Vrachtautoroute Geulle/Bunde

Oude Rijksweg - Fregatweg - Meerssenhovenweg - Maastrichterlaan - Pletstraat - Pasweg - Brommelen - Oostbroek - Hulserstraat - Broekhoven - Slingerberg - Hussenbergstraat - Cruisboomveld - Vliegveldweg - Schonen Steijnweg - Moorveldsberg – Snijdersberg – Cruisboomstraat – Heirweg – Heerenstraat - Poortweg – Essendijk – Westbroek - Weg van Bunde naar Geulle – Meerstraat – Weert - Weerterveld – Prinses Ireneweg - Spoorstraat - Roggeveldstraat – Vliegenstraat – Kastanjelaan – Beukenlaan – Maastrichterlaan – Pletsstraat – Kloosterberg – Dennenberg – Braamstraat - Op de Locht - Maastrichterweg - Op de Berg – Kasenerweg – Wonkelestraat – Groeneweg.

(Tractor)route Geulle/Geulle aan de Maas: rijwielpaden en woonstraten e.d.

Hoolhuis - Schonen Steijnweg - Hagendoornweg – Schoolstraat - rijwielpaden Cruisboomveld – Eijkskensweg –Scheerstraat – 't Steegske - Koekoekstraat – Mevrouw vd Meijstraat – Nachtegaalstraat - Snijdersberg (zogenaamde Piemelehook) - Hulserveldstraat – Pastoor Smeetsstraat - Pastoor Swelsenstraat – Pastoor Kengenstraat - Pastoor Stassenstraat - Burgemeester Thijssenstraat - Marktstraat – Marktplein – Graaf Wolter Hoenstraat - Brugweg - Geulderlei – Kerkplein - Kuiperstraat - Aan de Maas - rijwielpadenpaden Oostbroek, Brommelen en Pasweg.

(Tractor)route Bunde: rijwielpaden en woonstraten e.d.

Rijwielpaden Oude Rijksweg, Fregatweg en Meerssenhovenweg – Patronaatstraat - Geulstraat – Voulwames – Vonderstraat - Kalverhof - 't Kempke – Stationstraatje – Sint Rochusstraat - Sint Agnesplein – Sint Agnesstraat – Louis Jaminhof - Papenweg – Kastanjelaan - Lindenlaan – Sportlaan – Papenweg – Wilgenlaan – Kersenlaan - Schoollaan – Pastoorslaan – Papenweg – Trichterstraat – Hemelboomlaan – Iepenlaan – Sportlaan – rijwielpaden Meerstraat en Weerterveld - Kloosterweg - Prins Bernhardlaan - Op de Berg - Overbundhof - Prinses Wilhelminaweg - Koningin Julianastraat – Prinses Beatrixstraat – Pinses. Magrietlaan

(Tractor)route Meerssen/Rothem: rijwielpaden en woonstraten e.d.

Rijwielpaden rotondes Prinses Ireneweg en Bunderstaat – rijwielpaden Maastrichterweg, Proost de Beaufortstraat, Parallelweg, Herkenberg, Houthemerweg - Molenveldweg tot aan brug Stella Maris – Korte Raarberg – rijwielpaden Raar en Lange Raarberg, Kuileneindestraat en Op de Beukel - De Damiaan - Markt – Kerksteeg - Gansbaan – Veeweg - Gemeentebroek – Dellenweg - Geuldalweg – Holstraat – Kuilenstraat – Romeinenstraat - Eburonenstraat – Kerkweg – Keizer Lothariusstraat – Aan de Gapert - Heideweg – Oliemolenweg - Oliebergweg – Ijzeren Kuilenweg – rijwielpad Ambyerweg

Route Ulestraten/Meerssen: rijwielpaden en woonstraten e.d.

Rijwielpaden Nieuwe Vliekerweg en Bamford - Beekerweg – Europastraat – Churchillstraat - Groot Berghem - Kasteelstraat - Paus Joannestraat – Kennedystraat - Burgemeester Cortenstraat - Burgemeester Janssenstraat - Don Boscostraat - Pastoor Halmansstraat - De Sauveurstraat – Blockhuijsstraat - De Kling - Klein Berghemmerweg – Olyslegerstraat – Burgemeester Visschersstraat - rijwielpaden Humcoven - Hekstraat – Putstraat – Bokstraat - Aan de Pletsmolen – Kookstraat – Vogelzang - Synagogeplantsoen - Gerbergaplantsoen – Gasthuisplantsoen – Pastoor A. Somyasingel - Cazenderstraat – Burgemeester Murrisstraat - parkeerplaats 't Gasthoes - parkeerplaats 't Bergske – Pastoor N. de Reimsstraat - Pastoor Dom. Hexstraat