Terug
Snelzoeken

Artikel Vliegenstraat van 50 km naar 30 km per uur

De Gemeente Meerssen heeft in de afgelopen periode bij de reconstructie van wegen steeds meer 30 km-zones ingericht, fietspaden aangelegd en verkeersonveilige situaties opgelost. Het is de taak van de gemeente om een weg de uitstraling te geven van een 30 km-zone. Zo maken we van de kruispunten in de Vliegenstraat in Bunde gelijkwaardige kruisingen (rechts voorrang) en brengen we diverse rode attentievlakken aan. Vervolgens is het aan de weggebruiker zelf om zich aan de maximumsnelheid van 30 km/uur te houden.

Vragen & antwoorden

De gemeente Meerssen heeft op 15 juni het Schetsontwerp van de Vliegenstraat en een meedenkformulier op deze pagina online gezet. Naar aanleiding van deze publicatie konden omwonenden vragen stellen en/of suggesties indienen. De vragen & antwoorden treft u hieronder aan. 

Definitief ontwerp

In het definitief ontwerp worden de bruikbare suggesties en opmerkingen verwerkt. Het definitief ontwerp publiceren we na de bouwvakperiode (medio augustus) wederom op deze website.

Vragen?

Neem dan contact op met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.