Gemeente Meerssen | Uitbreiding 30 km zone Vliegenstraat

Artikel Uitbreiding 30 km zone Vliegenstraat

werk in uitvoering

Eind oktober / begin november 2020 hebben wij enkele infrastructurele aanpassing gedaan in de Vliegenstraat in Bunde. Door het slechte weer (veel neerslag en kou) hebben we nog niet de rode fietspadcoating kunnen aanbrengen. Deze werkzaamheden hebben we in eerste instantie uitgesteld tot het voorjaar van 2021.

Uit inspectie blijkt echter dat het asfalt op diverse plaatsen in de Vliegenstraat moet worden vervangen. Dit moet eerst worden aangepakt. Daarnaast hebben we besloten de kruising Vliegenstraat - Sint Rochusstraat en de kruising Kastanjelaan - Vliegenstraat-Spoorstraat aan te passen, zodat deze verkeersveiliger en overzichtelijker worden.

Géén informatiebijeenkomst

Door de maatregelen rond het coronavirus is het nog niet mogelijk geweest een informatiebijeenkomst te houden. De Gemeente Meerssen heeft ervoor gekozen om u met deze bewonersbrief zo goed mogelijk te informeren. Zo krijgt u alsnog de kans uw reactie te geven op de plannen.

Inzien ontwerptekening kruisingen

U kunt de ontwerptekening van de kruisingen Vliegenstraat-Sint Rochusstraat en Kastanjelaan-Vliegenstraat-Spoorstraat en de tijdelijke verkeersmaatregelen hieronder bekijken.

U begrijpt dat we niet aan alle wensen en suggesties tegemoet zijn gekomen. Wensen en suggesties worden beoordeeld op haalbaarheid qua uitvoering, veiligheid, duurzaamheid en kostenaspect.

Heeft u na het lezen / bekijken van deze informatie nog vragen?

Stuur uw vragen dan vóór 30 september 2021 aan info@meerssen.nl onder vermelding van 'Uitbreiding 30 km zone Vliegenstraat'.

Planning

De uitvoering vindt plaats in week 41 t/m 45

  • Fase 1a - Kruispunt met Sint Rochusstraat
  • Fase 1b - Aanbrengen rode coating vanaf Pletsstraat t/m Sint Rochusstraat.
  • Fase 2 - Kruispunt met Spoorstraat-Kastanjelaan-Hemelboomlaan