Gemeente Meerssen | veilige schoolomgeving Triangel Ulestraten

Artikel Veilige schoolomgeving De Triangel Ulestraten

Veilige schoolomgeving De Triangel Ulestraten
De gemeente Meerssen wil de verkeersveiligheid in de omgeving van basisschool de Triangel in Ulestraten verbeteren door een schoolzone in te richten. De schoolzone moet de weggebruiker meer bewust maken van zijn/haar gedrag in het verkeer. De schoolomgeving moet een veilige plek zijn voor kinderen. Ook de route van en naar school moet veilig zijn. De directe schoolomgeving moet bij voorkeur autovrij zijn of autoluw, met name rond de tijden dat de school begint en eindigt. Op deze manier kunnen kinderen zich veilig rond de school bewegen en kunnen kinderen op jongere leeftijd lopend of fietsend naar school. Aan- en afrijdende auto's rond de school en kriskras parkerende auto's zorgen voor een onveilige schoolomgeving.

Het plan

Omwonenden en buurtbewoners dienden de afgelopen tijd allerlei suggesties en ideeën in voor een veiligere schoolomgeving. Waar mogelijk hebben we hier rekening mee gehouden. Maar we kunnen helaas niet aan alle wensen en suggesties tegemoet komen. Plangroep Heggen werkte de definitieve inrichting rondom de Triangel uit in een nieuw wegprofiel.

Werkzaamheden

In de week van 8 november tot en met 12 november begint aannemer Laeven B.V met de reconstructie van de Hein Cortenstraat en de Burgemeester Janssenstraat. Hierdoor is er vanaf maandag 8 november tot en met vrijdag 17 december geen doorgaand verkeer via de Hein Cortenstraat en de burgemeester Janssenstraat mogelijk. Kijk hier voor meer informatie.

Hieronder vindt u enkele voorontwerpen:

Regenwaterriool

Tijdens de werkzaamheden wordt een nieuw regenwaterriool aangelegd. Bij elke woning leggen we vanaf het regenwaterriool een uitlegger (buis) tot de kadastrale grens van de perceel aan. Deze kunnen bewoners gebruiken om zelf regenwater af te koppelen van hun terrein.

Vragen?

Neem dan contact op met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
E-mail: info@meerssen.nl.