Gemeente Meerssen | veilige schoolomgeving Triangel Ulestraten

Artikel Veilige schoolomgeving De Triangel Ulestraten

Veilige schoolomgeving De Triangel Ulestraten
De gemeente Meerssen wil de verkeersveiligheid in de omgeving van basisschool de Triangel in Ulestraten verbeteren door een schoolzone in te richten. De schoolzone moet de weggebruiker meer bewust maken van zijn/haar gedrag in het verkeer. De schoolomgeving moet een veilige plek zijn voor kinderen. Ook de route van en naar school moet veilig zijn. De directe schoolomgeving moet bij voorkeur autovrij zijn of autoluw, met name rond de tijden dat de school begint en eindigt. Op deze manier kunnen kinderen zich veilig rond de school bewegen en kunnen kinderen op jongere leeftijd lopend of fietsend naar school. Aan- en afrijdende auto's rond de school en kriskras parkerende auto's zorgen voor een onveilige schoolomgeving.

Het plan

Omwonenden en buurtbewoners dienden de afgelopen tijd allerlei suggesties en ideeën in voor een veiligere schoolomgeving. Waar mogelijk hebben we hier rekening mee gehouden. Maar we kunnen helaas niet aan alle wensen en suggesties tegemoet komen. Plangroep Heggen werkte de definitieve inrichting rondom de Triangel uit in een nieuw wegprofiel.

Reageren op het schetsontwerp

Door de maatregelen rond het coronavirus is het niet mogelijk geweest een informatiebijeenkomst te houden. Bewoners en belanghebbenden zijn geïnformeerd door middel van een bewonersbrief. Zij kunnen reageren via deze website.

Onderstaand kunt u het schetsontwerp inzien. Wilt u reageren hierop? Download dan het meedenkformulier en stuur uw reactie vóór 27 juli liefst per e-mail naar info@meerssen.nl. Of per post aan: Gemeente Meerssen, t.a.v. F.W.M Spees, Antwoordnummer 20002, 6230 VR Meerssen. Een postzegel plakken is niet nodig.

Vragen?

Neem dan contact op met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
E-mail: info@meerssen.nl.