Terug
Snelzoeken

Artikel Toekomst gemeente Meerssen

Resultaten onderzoek toekomstbestendigheid

Update: 14 december 2018

De gemeenteraad van Meerssen heeft een verkenning laten uitvoeren naar de haalbaarheid van de vorming van een regieorganisatie. Onderzoeksbureau Berenschot stelt vast dat Meerssen als zelfstandige toekomstbestendige gemeente het meest gebaat is bij de invoering van een regieorganisatie, met de gemeente Maastricht als vaste partner. De gemeenteraad heeft in haar vergadering van donderdag 13 december dit advies besproken. De raad vindt dat er nog onvoldoende gegevens voorhanden zijn om hierover te besluiten en stelt een nader onderzoek in.

De gemeenteraad besloot in 2017 te laten onderzoeken of zij de komende 10-15 jaar in staat is haar taken te blijven verrichten tegen redelijke kosten en op een aanvaardbaar kwaliteitsniveau; met andere woorden of zij financieel en organisatorisch gezond genoeg is om (nieuwe) maatschappelijke opgaven zelfstandig aan te kunnen. Onderzoeksbureau Berenschot werd gevraagd dit onderzoek uit te voeren. De uitkomsten van dit onderzoek gaven aanleiding tot een verkenning naar een regieorganisatie.

Eerst zaken helder krijgen

De gemeenteraad heeft kennisgenomen van het rapport 'Verkenning naar de invoering van een regieorganisatie Meerssen', maar wil er nog geen besluit over nemen. Ze constateert dat enkele gegevens nog onvoldoende duidelijk zijn. De raad wil eerst beter zicht krijgen op de financiële en eventuele andere voorwaarden van Maastricht. De raad wil tevens dat er gesprekken worden gevoerd met andere gemeenten die ervaring hebben met het invoeren van een regieorganisatie. De gemeenteraad draagt het college van B&W op om deze nadere gegevens te verzamelen, zodat er een degelijk onderbouwd voorstel, inclusief financiële consequenties, volgt.

Stuurgroep

De gemeenteraad heeft besloten om een stuurgroep aan te stellen met een afgevaardigde van elke fractie, met de burgemeester als adviseur. Deze stuurgroep begeleidt het komende proces tot aan het go/no-go besluit van de gemeenteraad. De stuurgroep zal, samen met het college, de gesprekken voeren met gemeenten die ervaring hebben met een regieorganisatie en met deze wijze van samenwerken.

Nader onderzoek in 2019

Voor dit nader onderzoek stelt de gemeenteraad in 2019 maximaal 80.000 euro beschikbaar, ten laste van de Algemene Reserve. De stuurgroep krijgt van de raad het mandaat om het onderzoek nader in te vullen, in afstemming met het college.

Download hier:

Rapport 'Verkenning naar de invoering van een regieorganisatie Meerssen' (september 2018)

Rapport 'Toekomstbestendig Meerssen / Haalbaarheidsonderzoek zelfstandige toekomst gemeente Meerssen' (januari 2018)