Gemeente Meerssen | Evaluatie Subsidiebeleid

Artikel Evaluatie Subsidiebeleid

subsidiebeleid
In oktober 2016 heeft de gemeenteraad van Meerssen een nieuw subsidiebeleid en een nieuwe subsidieverordening vastgesteld (ingangsdatum 1-1-2017). Onderdeel van het raadsbesluit was dat het beleid na twee jaar geëvalueerd zou worden. Dat gaat nu gebeuren. In de week van 8 april ontvangen vrijwilligersorganisaties (waaronder verenigingen), indieners van burgerinitiatieven en professionele welzijnsinstellingen een brief met het verzoek een vragenlijst in te vullen. De link naar deze vragenlijst vindt u op deze pagina. De evaluatie wordt uitgevoerd door een externe organisatie.

Waarom evalueren?

Het doel van het subsidiebeleid is een bijdrage te leveren aan het verenigingsleven. De gemeente streeft naar toekomstbestendige en krachtige (vrijwilligers)organisaties. Een doel- en resultaatgericht subsidiebeleid kan daartoe een belangrijke bijdrage leveren. Het gemeentebestuur wil graag weten in welke mate het subsidiebeleid een bijdrage levert aan deze doelstelling. Daarnaast willen we graag de uitvoering van het beleid verbeteren, bijvoorbeeld met betrekking tot de aanvraagformulieren, criteria en aanvraagtermijnen.

Naar de vragenlijst ..

De mening van subsidieaanvragers is hierbij van belang. Daarom vragen wij vrijwilligersorganisaties, burgerinitiatieven en professionele welzijnsinstellingen die de afgelopen jaren een subsidie hebben aangevraagd, een vragenlijst in te vullen. Ongeacht of de subsidieaanvraag wel of niet is gehonoreerd. In deze vragenlijst wordt u gevraagd naar uw bevindingen op diverse gebieden, zoals de subsidiegrondslagen, aanvraagprocedure, afhandeling en contact. Daarnaast kunt u verbeterpunten of opmerkingen doorgeven. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer tien minuten en was mogelijk tot vrijdag 10 mei 2019.

Vragen?

Heeft u vragen of lukt het invullen van de vragenlijst niet? Neem dan contact op met Isuf Xhemajli of Bibi Pasmans via telefoonnummer 14043 (Klant Contact Centrum) of via email info@meerssen.nl. Na afloop van de evaluatie wordt u geïnformeerd over de resultaten.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!