Gemeente Meerssen | subsidiebeleid, evaluatie

Artikel Evaluatie Subsidiebeleid

Op 21 juni 2021 heeft de gemeenteraad de nieuwe Subsidieverordening Meerssen 2021 vastgesteld. Aansluitend is gestart met de voorbereiding op aanpassing van het bijbehorende subsidiebeleid, oftewel de uitwerking van de Algemene Subsidie Verordening Meerssen 2021 in beleidsregels. 

We hebben gestreefd naar besluitvorming in 2021. Dit is echter niet haalbaar gebleken. We streven er nu naar om de aanpassingen in de beleidsregels in de eerste helft van 2022 vast te stellen. Deze worden dan van toepassing voor het subsidiejaar 2023.

Direct na de vaststelling van de nieuwe beleidsregels informeren wij u en uiteraard ook de subsidieaanvragers per brief en vindt publicatie plaats via onze gemeentelijke media. De vaststelling van de aangepaste Algemene Subsidie Verordening Meerssen 2021 heeft geen directe gevolgen voor de reeds aangevraagde subsidies. De komende periode kunnen de subsidieaanvragen op de gebruikelijke wijze ingediend worden.

Meer informatie of heeft u vragen?

Kijk voor meer informatie op onze subsidiepagina. Of bel met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.