Gemeente Meerssen | snelle fietsroute

Artikel Aanleg snelle fietsroute Meerssen - Maastricht-noord

Snelle fietsroute

In opdracht van de Gemeente Maastricht realiseert BESIX INFRA Nederland momenteel het project "Snelfietsroute Maastricht-Meerssen". Gezien de lengte van het traject zijn de werkzaamheden opgedeeld in twee werkgebieden en zullen deze per werkgebied gefaseerd worden uitgevoerd: 

  • Fase A1 en A4: Vanaf de verkeerslichten op de Mariënwaard tot aan rotonde Ambyerweg.
  • Fase A2 + A3: Vanaf woonwijk Nazareth tot aan het Suissepad.
  • Fase B1 + B4: Vanaf rotonde Ambyerweg tot aan rotonde Sint Josephstraat.
  • Fase B2 + B3: Vanaf rotonde Sint Josephstraat tot aan rotonde Bunderstraat.
  • Fase C: Kruising Mariënwaard - Kruisdonk.

Stand van zaken

Momenteel is de aannemer bezig met de werkzaamheden in Fase B1, die begin volgende week zullen worden afgerond. De nieuwe asfaltverharding wordt vandaag en morgen aangebracht en vanaf maandag zullen de bermen worden afgewerkt en een nieuw hekwerk worden geplaatst nabij het spoorviaduct.

Na het afronden van deze werkzaamheden zal het vernieuwde fietspad worden opengesteld voor gebruik in beide richtingen en start de aanmener met de werkzaamheden in Fase B3 en de fiets- en voetgangerstunnel nabij rotonde Sint Josephstraat.

Door onvoorziene omstandigheden is de aannemer helaas niet kunnen starten met de werkzaamheden in Fase A1 waardoor deze zullen opschuiven. De nieuwe startdatum van deze fase zal nog worden gecommuniceerd.

Vanaf maandag 25 april start de aannemer ook met de werkzaamheden in Fase A2. Aangezien er saneringsvoorwaarden gelden vragen wij u de afgezette werkvakken NIET te betreden.

Snelle fietsroute

Hoe blijft u bereikbaar?

Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden zullen de rijbanen zoveel mogelijk in beide richtingen bereikbaar blijven. Enkel tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden in de Fases B2, B3 en C zal er i.v.m. de veiligheid een omleidingsroute worden ingesteld.

Daarnaast zullen er dagelijks verkeersregelaars aanwezig zijn om de werkzaamheden te begeleiden en toe te zien op een veilige verkeerssituatie.

De inritten naar woningen en bedrijven zullen we tijdens de werkzaamheden bereikbaar houden door het plaatsen van rijplaten of een nieuwe tijdelijke funderingslaag.

Helaas kunnen we niet voorkomen dat u enige hinder zult ervaren van de werkzaamheden. Hiervoor vragen wij uw begrip.

Contact

Als u vragen heeft over de werkzaamheden kunt u contact opnemen via: SFRmaastricht-meerssen.infra.nl@besix.com. Of raadpleeg de BESIX Infra Omgevingsapp. Door middel van deze Omgevingsapp houdt BESIX u op de hoogte over de planning en de voortgang van de werkzaamheden. Ook is er de mogelijkheid om vragen te stellen onder de knop "Contact". U kunt de Omgevingsapp gratis downloaden in de App- en Playstore.