Gemeente Meerssen | sint catharinastraat-pastoor v eijsstraat

Artikel Herinrichting Sint Catharinastraat - Pastoor van Eijsstraat

Sint Catharinastraat

De Sint Catharinastraat en Pastoor van Eijsstraat in Ulestraten zullen een herinrichting ondergaan. Op deze projectpagina leest u alles over de stand van zaken van het project en de voorlopige planning.

Herinrichting Sint Catharinastraat - Past. van Eijsstraat

In eerdere berichten kon u lezen dat in de afgelopen periode een aantal aanvullende onderzoeken plaatsvonden in de Sint Catharinastraat. Dat waren onderzoeken naar de bodemgesteldheid, grondwaterbewegingen en trillingen. Deze onderzoeken waren nodig om een beter beeld te krijgen. Dit beeld zorgt er weer voor dat we tot zo duurzaam en effectief mogelijke oplossingen kunnen komen. Oplossingen die een eind maken aan de overlast en hinder en verdere schade zoveel mogelijk beperkt. Helaas hebben deze onderzoeken ook geleid tot een flinke vertraging in het proces.

Onderzoeksresultaat

Het totale onderzoek is zeer onlangs afgerond. Er ligt nu een uitgebreid onderzoeksrapport van Kragten BV en de Technische Universiteit Delft. Uit de onderzoeken blijkt dat er sprake is van een zeer complexe situatie in bodem- en grondwaterbewegingen. De aanvullende onderzoeken zijn dus echt noodzakelijk gebleken.

Hoe verder

De gemeente Meerssen en BCAG gaan het rapport afzonderlijk verder bestuderen en opmerkingen op het rapport plaatsen. Daarna gaan we met de conclusies en aanbevelingen aan de slag en werken we een plan met maatregelen uit. Uiteindelijk neemt de gemeenteraad een besluit over het plan en de bijbehorende kosten. Dit staat gepland voor de raadsvergadering van december 2021.

Inloopavond

Op 13 september 2021 van 17.00-20.00 uur informeerden wij de bewoners tijdens een inloopavond over de werkzaamheden aan de Sint Catharinastraat en de Pastoor van Eijsstraat. Tijdens deze inloopavond konden vragen worden gesteld over de planning, te verwachten hinder en omleidingen.

Terugblik op de inloopavond van 13-09-2021
Vragen & antwoorden inloopavond 13 september 2021

----------------------------------------------------------------------------------------------

Project herinrichting Pastoor van Eijsstraat

De Pastoor van Eijsstraat in Ulestraten ondergaat een herinrichting. De maximumsnelheid in de straat wordt 30 km/u. Daarnaast leggen we een nieuw regenwaterriool aan voor de afvoer van regenwater vanuit de toekomstige regenwaterbuffer aan de Daniëlsteeg.

Een update

Het werk is nagenoeg volgens planning verlopen, behoudens het vervangen van de asfaltdeklaag. Toch wordt de weg volgens planning op vrijdag 24 december weer opengesteld voor doorgaand verkeer. De grootschalige omleidingsroute wordt dan verwijderd. De busdienst van Arriva zal vanaf vrijdagavond weer de normale route door Ulestraten volgen.

Vervangen asfalt deklaag wordt uitgesteld

In verband met de slechte weersvoorspellingen in week 51 (de week voor kerst), kiezen we ervoor om geen asfalt deklaag (dit is een dunne toplaag) aan te brengen. Bij de koude temperaturen in combinatie met koude wind kan de kwaliteit van de deklaag niet gegarandeerd worden. Dit betekent dat wij de weg zo laten, voorzien van tijdelijke markering en op normale wijze openstellen voor alle verkeer. De straat krijgt dan in maart 2022 een nieuwe asfalt deklaag.

Aanpassing komingang

In maart worden ook werkzaamheden uitgevoerd aan de komingang aan de Pastoor van Eijsstraat (richting Oensel). U dient er rekening mee te houden dat in maart 2022 de weg opnieuw wordt afgesloten om bovengenoemde werkzaamheden uit te voeren. Ondernemers en aanwonenden worden voorafgaand opnieuw per bewonersbrief geïnformeerd.

Herstraatwerkzaamheden

Het trottoir aan één zijde van de Pastoor van Eijsstraat wordt herstraat. Het betreft de zijde van de even huisnummers. Vanaf maandag 10 januari wordt gestart ter hoogte van Pastoor van Eijsstraat huisnummer 2. Het trottoir wordt herstraat tot aan de komgrens. Deze werkzaamheden nemen ongeveer twee weken in beslag, afhankelijk van weersomstandigheden.

Meer projectinformatie

Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden? Actualiteiten ontvangt u eenvoudig via de gratis BLM Wegenbouw App. Bij vragen kunt u contact opnemen met BLM Wegenbouw: Christian Reuls, e-mail: c.reuls@blmwegenbouw.nl. Telefoon 06-83983728. 

 ________________________________________

Project wateroverlast en rioolaanpassing zuidelijke deel Sint Catharinastraat en Vliek

In dit gedeelte van de Sint Catharinastraat staat een rioolaanpassing op de planning. De aanpak wateroverlast en rioolaanpassing in het zuidelijke deel van de Sint Catharinastraat en bij Vliek is een apart project (deelproject van Water in balans). Uiteraard is er wel een directe relatie met het herinrichtingsproject van de Sint Catharinastraat. Wij laten dan ook het verdere traject van uitwerking, communicatie en uitvoering voor de beide projecten zoveel mogelijk samen lopen.

Inmiddels is er voor dit deelproject een advies opgesteld met diverse oplossingsvarianten. We zijn hierover nog in overleg met het Waterschap Limburg. Zij zijn medeverantwoordelijk voor dit project. Ook dit project komt aan de orde als we in augustus/september met omwonenden van gedachten willen wisselen. Dan weten wij ook meer over de haalbaarheid van de diverse oplossingsvarianten.

Reminder: Vrachtwagenverbod voor niet-bestemmingsverkeer

Sinds mei 2020 geldt een inrijverbod voor vrachtauto's en landbouwverkeer in de Sint Catharinastraat en Pastoor van Eijsstraat. Dit is met uitzondering van bestemmingsverkeer. Ruim vóór de komgrenzen van Ulestraten zijn borden geplaatst om dit inrijverbod aan te kondigen. Op deze manier kan dit verkeer tijdig een andere route kiezen. Merkt u dat er ondanks deze maatregelen toch vrachtauto's en landbouwverkeer (niet zijnde bestemmingsverkeer) door de Sint Catharinastraat en Pastoor van Eijsstraat rijden, meld dit dan a.u.b. aan ons. Noteer het tijdstip van de passage, de namen van het bedrijf en eventueel kenteken van de (vrachtauto) en stuur dit door aan het mailadres onderaan deze pagina. Wij benaderen dan deze bedrijven om herhaling te voorkomen.

West-ontsluiting Ulestraten

Meer informatie vindt u op de projectpagina

Informatie

Voor verdere informatie of vragen kunt u contact opnemen met de contactpersoon van BLM Wegenbouw Christian Reuls, telefoon 06-8398 3728. E-mail c.reuls@blmwegenbouw.nl

Tekeningen definitieve inrichting