Terug
Snelzoeken

Artikel Revitalisering Rothem

Revitalisering Rothem
 De kracht van Rothem is een hechte, gezellige en gastvrije gemeenschap. En dat moet zo blijven. Om de leefbaarheid op peil te houden, is het zaak knelpunten op te heffen en kansen te grijpen. Moet Rothem bijvoorbeeld rustiger of juist levendiger worden?

Platform voor iedereen die het beste wil voor Rothem

Als gemeente willen wij graag een platform bieden waar inwoners, ondernemers en andere mensen die het beste voor Rothem willen samen kunnen werken aan oplossingen om Rothem in de toekomst nog gezelliger en gastvrijer te maken. Voor jong en oud. Tijdens de meedenkbijeenkomst in 2014 heeft een groot aantal mensen eerste suggesties aangedragen. Op basis van de resultaten zijn een actieplan en kansenkaart opgesteld. Samen willen we bekijken wat goed is voor Rothem en welke initiatieven de meeste draagkracht hebben om te worden uitgevoerd in de periode 2015-2018. 

Witte Hoek

Als eerste gebiedsuitwerking uit het actieplan is de omgeving van de Witte Hoek opgepakt in combinatie met een stuk van de weg van de Klinkenberg. Hiervoor is een in de periode 2016-2017 een ontwerp gemaakt in samenspraak met een werkgroep van omwonenden. Dit ontwerp is gepresenteerd tijdens een openbare bijeenkomst op 20 februari 2018 in gemeenschapshuis De Koel. De presentatie hiervan kunt u hier downloaden.

Presentatie definitief ontwerp Witte Hoek

Voor het ontwerp van het stuk weg Klinkenberg-Zuid is op 15 maart 2018 nog een extra bijeenkomst geweest met omwonenden op daarvoor de puntjes op de i te zetten. De definitieve ontwerpen worden nu nader uitgewerkt en daarna beschikbaar gesteld op deze pagina. Dit jaar zullen de Nutsbedrijven nog werkzaamheden uitvoeren aan kabels en leidingen in het gebied. Begin 2019 kan dan gestart worden met de realisatie.

Parkje Eburonenflats

Vanuit het Buurtnetwerk Rothem (www.buurtnetwerkrothem.nl) is het idee opgevat om een tweede gebied uit het actieplan - het parkje bij de Eburonenflats - verder op te pakken in samenwerking met de gemeente Meerssen en Wonen Meerssen. Mensen die graag willen meedenken hierover kunnen zich melden bij het Buurtnetwerk Rothem (buurtnetwerkrothem@gmail.com)

Meedenken? Meedoen?

Desgewenst kan onze projectleider u graag nadere toelichting geven.

Meer weten?

Heeft u op deze pagina niet gevonden wat u zoekt? Ons Klant Contact Centrum helpt u op weg naar de juiste informatie. 

Actieplan

Kansenkaart

Nieuwsbericht 28-02-2018 : definitief ontwerp Witte Hoek toegelicht