Terug
Snelzoeken

Artikel Revitalisering Rothem

Revitalisering Rothem
 De kracht van Rothem is een hechte, gezellige en gastvrije gemeenschap. En dat moet zo blijven. Om de leefbaarheid op peil te houden, is het zaak knelpunten op te heffen en kansen te grijpen. Moet Rothem bijvoorbeeld rustiger of juist levendiger worden?

Platform voor iedereen die het beste wil voor Rothem

Als gemeente willen wij graag een platform bieden waar inwoners, ondernemers en andere mensen die het beste voor Rothem willen samen kunnen werken aan oplossingen om Rothem in de toekomst nog gezelliger en gastvrijer te maken. Voor jong en oud. Tijdens de meedenkbijeenkomst in 2014 heeft een groot aantal mensen eerste suggesties aangedragen. Op basis van de resultaten zijn een actieplan en kansenkaart opgesteld. Samen willen we bekijken wat goed is voor Rothem en welke initiatieven de meeste draagkracht hebben om te worden uitgevoerd in de periode 2015-2018. 

Witte Hoek

Voor de herinrichting van het gebied Witte Hoek is het (conform beleid in het Gemeentelijk Rioleringsplan) noodzakelijk regenwater af te koppelen van het verharde oppervlakte. Door de beperkte infiltratiemogelijkheden en beschikbare ruimte om andere maatregelen te treffen, hebben we helaas moeten concluderen dat dit niet mogelijk is. In elk geval niet zonder hiervoor kosten te maken die niet meer in verhouding staan tot het effect.

In samenspraak met het Waterschap Limburg zijn we uiteindelijk tot een integrale oplossing gekomen in combinatie met een van hun projecten. Op basis van deze afspraken is het ingenieursbureau gestart met de noodzakelijke aanpassingen van het plan en het doorrekenen daarvan. Naar verwachting is na de zomer het bestek gereed en kunnen we starten met de aanbestedingsprocedure. Tweede kwartaal 2020 zou dan gestart kunnen worden met de uitvoering.

Parkje Eburonenflats

Vanuit het Buurtnetwerk Rothem (www.buurtnetwerkrothem.nl) is het idee opgevat om een tweede gebied uit het actieplan - het parkje bij de Eburonenflats - verder op te pakken in samenwerking met de gemeente Meerssen en Wonen Meerssen. Mensen die graag willen meedenken hierover kunnen zich melden bij het Buurtnetwerk Rothem (buurtnetwerkrothem@gmail.com)

Meedenken? Meedoen?

Desgewenst kan onze projectleider u graag nadere toelichting geven.

Meer weten?

Heeft u op deze pagina niet gevonden wat u zoekt? Ons Klant Contact Centrum helpt u op weg naar de juiste informatie. 

Actieplan

Kansenkaart

Nieuwsbericht 28-02-2018 : definitief ontwerp Witte Hoek toegelicht