Artikel Revitalisering Rothem

Revitalisering Rothem
Rothem: knelpunten opheffen en kansen grijpen 

De kracht van Rothem is een hechte, gezellige en gastvrije gemeenschap. En dat moet zo blijven. Om de leefbaarheid op peil te houden, is het zaak knelpunten op te heffen en kansen te grijpen. Moet Rothem bijvoorbeeld rustiger of juist levendiger worden?

Platform voor iedereen die het beste wil voor Rothem

Als gemeente willen wij graag een platform bieden waar inwoners, ondernemers en andere mensen die het beste voor Rothem willen samen kunnen werken aan oplossingen om Rothem in de toekomst nog gezelliger en gastvrijer te maken. Voor jong en oud. Tijdens de meedenkbijeenkomst in 2014 heeft een groot aantal mensen eerste suggesties aangedragen. Op basis van de resultaten zijn een actieplan en kansenkaart opgesteld. Samen willen we bekijken wat goed is voor Rothem en welke initiatieven de meeste draagkracht hebben om te worden uitgevoerd in de periode 2015-2018. 

Meedenken? Meedoen?

Desgewenst kan onze projectleider u graag nadere toelichting geven.

Meer weten?

Heeft u op deze pagina niet gevonden wat u zoekt? Ons Klant Contact Centrum helpt u op weg naar de juiste informatie. 

Actieplan

Kansenkaart

Nieuwsbericht 28-02-2018 : definitief ontwerp Witte Hoek toegelicht 

Presentatie definitief ontwerp Witte Hoek