Gemeente Meerssen | pletsmolen-watervalderbeek

Artikel Project Pletsmolen - Watervalderbeek

De laatste jaren trad bij de Pletsmolen (en de Humcoverstraat) in Meerssen regelmatig wateroverlast op bij hevige buien. Tuinen en huizen kwamen onder water te staan. De gemeente Meerssen en het Waterschap Limburg hebben op een groot aantal plekken in en om het Watervalderbeekdal maatregelen genomen om de wateroverlast tegen te gaan.

Watervalderbeek duikt ondergronds bij de Pletsmolen

Bij de Pletsmolen ten noorden van het centrum van Meerssen stroomt de Watervalderbeek de bebouwde kom binnen. In een ver verleden was dit de plek waar de molenvijver van de Pletsmolen lag. Het terrein is ook nog in gebruik geweest als gemeentewerf (tot 1982). Ter hoogte van de Pletsmolen verdwijnt de Watervalderbeek ook uit het zicht en stroomt ondergonds verder door het centrum van Meerssen. Bij de Molenveldweg (ten zuiden van Meerssen) mondt de Watervalderbeek dan uit in de Geul.

Het plan

In samenspraak met een werkgroep uit de buurt is de afgelopen jaren een ontwerp gemaakt voor dit gebied. Het plan voorziet in maatregelen om wateroverlast terug te dringen. En als er dan toch wateroverlast mocht optreden, wordt deze in goede banen te geleid om de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken.

De instroom van de overkluizing van de Watervalderbeek verplaatsen we naar de entree van het gebied. Deze kan daardoor beter worden aangesloten op het riool. Hierdoor verkleint de kans dat de instroomlocatie grote hoeveelheden water niet verwerkt krijgt. De Watervalderbeek wordt hiervoor een stukje omgeleid langs de oostelijke helling. Op deze manier krijgt de beek de ruimte om te zakken tot het niveau van de nieuwe instroom van de overkluizing. Hiermee ontstaat ook een groen bassin dat dienst gaat doen als waterbuffer en uitloopgebied voor de omwonenden.

Aan de noordzijde van het gebied bij 'Op de Beukel' krijgt de Watervalderbeek op een perceel van Waterschap Limburg meer ruimte om uit te stromen. Hierdoor loopt het water niet meer de tuinen in. In het tussengelegen gebied en direct bij 'Op de Beukel' komen keermuren om de tuinen ook daar te beschermen tegen hoogwater.

Het asfalt op het achterliggende terrein wordt verwijderd en vervangen door een nieuwe verharding, gedeeltelijk met grastegels, zodat ook dit pad een groenere uitstraling krijgt.

Het hele tussenliggende gebied wordt ingezaaid met gras en bloemenmengsels en aangeplant met bomen. Hiermee leveren we zowel een bijdrage aan de biodiversiteit als ook aan het vergroten van de omgevingskwaliteit voor onze inwoners.

Aanpassingen ontwerp naar aanleiding van de wateroverlast

Naar aanleiding van de wateroverlast van juni dit jaar zijn er vragen binnengekomen of de regenwaterbuffer voldoende veiligheid biedt tegen een volgende regenwatergolf. We hebben daarop het ontwerp nogmaals getoetst en enkele aanpassingen doorgevoerd:

 1. De breedte van de dijk aan de achterzijde van de appartementen Aan de Pletsmolen is aangepast.
 2. De stapelmuur achter Humcoverstraat 14 is aangepast. Op deze wijze wordt er een grotere veiligheid geboden, zodat de buffer voldoende overstroomcapaciteit heeft naar de Humcoverstraat op het moment dat de buffer vol raakt. Hiermee voorkomen we dat de buffer op een andere plaats gaat overstromen. Daarnaast zorgt de overstroomfaciliteit ervoor dat het opgevangen regenwater niet boven een bepaald niveau in de buffer kan komen, waardoor de waterdruk op de wanden van de buffer beheerst blijft.

Met twee bewoners, die enorm zijn getroffen door de wateroverlast, hebben wij persoonlijk gesproken en de woning/het perceel bezocht om ons te overtuigen in hoeverre het ontwerp in voldoende mate ook de veiligheid van deze woningen borgt. Wij verwachten dat met deze buffer de overlast bij extreme regenval nadrukkelijk vermindert. Met het Waterschap zijn we aan het evalueren of we nóg meer maatregelen kunnen nemen om de waterveiligheid nog groten te maken.

Test regenwaterbuffers

In samenspraak met het Waterschap Limburg worden de regenwaterbuffers aan de Visweg en Aan de Pletsmolen binnenkort getest. Doelen van de testen zijn:

 • Meer kennis te krijgen van de bodem rondom de regenwaterbuffers zoals de dijklichamen die het water in de buffers houden;
 • Testen van de sensoren voor de "communicatie" tussen de buffers;
 • Gevoel geven aan de omwonenden dat de buffer deugdelijk is gebouwd en de muren en oevers voldoende hoog zijn.

Omwonenden ontvangen een brief van het Waterschap waarin de tests nader worden toegelicht. Overige bewoners worden via een persbericht op de hoogte gesteld.

Veel gestelde vragen

Hieronder een aantal van de meest gestelde vragen:

 • Op sommige plaatsen wordt een muur geplaatst. Is er geen risico dat het water dan tussen de muren door gaat naar de woningen?
  Antwoord: Nee, tussen de muren wordt de grond opgehoogd tot tenminste de hoogte van de muur (als de grond al niet hoger ligt). Daardoor zal het water niet naar de woningen stromen. De instroomvoorziening naar de overkluizing (ondergrondse tunnel) van de Watervalderbeek wordt ook verder richting Meerssen verplaatst, waardoor terugstuwing van het water verder richting Meerssen plaatsvindt en niet meer nabij Op de Beukel.
 • Hoe weet de gemeente zeker dat het water nu niet meer naar de woningen stroomt bij onverhoopt gigantische neerslag?
  Antwoord: Het ontwerp is zo gemaakt dat – als er onverhoopt meer water in de buffer stroom dan ooit berekend – er nabij de nieuwe inlaat van de overkluizing van de Watervalderbeek een verlaging in de kademuur komt, waar het water overheen kan stromen en zijn weg kan vinden naar Aan de Pletsmolen – Gasthuisstraat. Deze kans wordt echter ingeschat als klein. Doordat de regenwaterbuffer aan de Visweg een enorme hoeveelheid water kan opvangen én de twee buffers digitaal met elkaar "communiceren". Wordt de toevoer naar de buffer Aan de Pletsmolen gestuurd.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

Wateroverlast logo's

Provincie Limburg