Artikel Plan van aanpak 'Meer ruimte voor coulance'

Veilige, verzorgde woonomgeving
We willen allemaal graag wonen in een omgeving die veilig is, en er netjes en verzorgd uitziet. Om de schaarse ruimte die we hebben nu én in de toekomst optimaal te benutten, hebben landelijke, provinciale en lokale overheden regels opgesteld en afspraken gemaakt. Deze liggen vast in lokale bestemmingsplannen. Hierin ligt vast of er gebouwd mag worden, wat de omvang van die bebouwing is, en waarvoor een gebouw of perceel gebruikt mag worden. U kunt de bestemmingsplannen voor elke gemeente inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Iets veranderen? Neem altijd eerst contact op met de gemeente
Wilt u iets aan uw omgeving veranderen, zoals een verbouwing aan uw huis, het aanleggen van een paardrijbak, of de bouw van een schuur? Neem altijd eerst contact op met ons Klant Contact Centrum. Het KCC helpt u graag op weg naar de juiste informatie. Lees verder ook de onze folders 'Toezicht & Handhaving in de Gemeente Meersen' en 'Waarom een vergunning?'.

Waar mogelijk legaliseren
In bepaalde gevallen zijn regels overtreden en heeft de gemeente nog niet handhavend opgetreden. Op 29 januari 2015 heeft de gemeenteraad een plan van aanpak vastgesteld om deze gevallen zoveel mogelijk op te lossen. De gemeente gaat op zoek naar mogelijkheden om de bestaande situatie waar mogelijk te legaliseren. Hiervoor wordt tijdelijk een versoepelde regeling toepast bij de beoordeling om alsnog de noodzakelijke vergunning te verlenen of de situatie door middel  van een herziening van het bestemmingsplan op te lossen.

Legaliseren niet altijd mogelijk
Maar niet alle zaken komen voor legalistie in aanmerking. De kaders voor de beoordeling wat wel en wat niet kan, zijn door de gemeenteraad vastgelegd in een plan van aanpak. Daarbij is gekozen voor een bepaalde datum die als nullijn geldt. Is de betreffende situatie ontstaan vóór de betreffende datum? Dan komt die situatie in beginsel in aanmerking voor legalisatie. Is de situatie ontstaan na de betreffende datum? Dan komt de situatie - behoudens bijzondere gevallen - niet in aanmerking voor legalisatie. Daarnaast speelt ook landelijke wetgeving een rol bij de vraag of legalisering mogelijk is (bijvoorbeeld op het gebied van milieu).

Download Plan van Aanpak 'Meer ruimte voor coulance' (PDF) 

Meer weten?

Heeft u op deze pagina niet gevonden wat u zoekt? Ons Klant Contact Centrum helpt u op weg naar de juiste informatie. Of raadpleeg het overzicht van diensten & producten in onze gemeentewinkel. Voor informatie over organisaties en instellingen (geen bedrijven) kunt u de Gemeentewijzer A-Z raadplegen.