Gemeente Meerssen | Patioplein Ulestraten

Artikel Patioplein Ulestraten

Afgelopen jaar zijn wij bezig geweest met de voorbereidingen voor het aanpassen van de inrichting en het afkoppelen van regenwater van het Patioplein in Ulestraten.

In ons huidige klimaat is hevige regenval een steeds grotere zorg. Om ervoor te zorgen dat deze hevige buien voor minder overlast zorgen, legt de Gemeente Meerssen gescheiden riolen aan. In een gescheiden rioolstelsel worden het afvalwater en het regenwater gescheiden afgevoerd. Het regenwater kan vervolgens worden geïnfiltreerd, geborgen en worden afgevoerd. Bij het Patioplein zal het regenwater worden geborgen en geïnfiltreerd. Bij een te veel aan water zal het riool overstorten op het vuilwater. Dit omdat er in de buurt nog geen regenwaterriolen liggen waar het door kan worden afgevoerd. Daarnaast willen we de verharding van het Patioplein vervangen. Hierbij streven wij naar een zogenaamde 'klimaat adaptieve inrichting'.

Ontwerp

Ontwerpbureau RA+ Ingenieurs heeft een ontwerp opgesteld voor de te nemen maatregelen. U kunt de ontwerpen hieronder inzien.

Suggesties/verbetervoorstellen

Neem contact op met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC) via telefoon: 14 043.
Of stuur een e-mail naar: info@meerssen.nl

Planning

We kunnen nog geen exacte data noemen, maar we streven ernaar om eind 2022/begin 2023 het ontwerp klaar te hebben. De uitvoering van de werkzaamheden vindt dan plaats medio 2023.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC) via telefoon: 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.