Gemeente Meerssen | pastoor Halmansstraat

Artikel Pastoor Halmansstraat Ulestraten

Pastoor Halmansstraat
De gemeente Meerssen gaat werkzaamheden uitvoeren in de Pastoor Halmansstraat in Ulestraten. Hierbij pakken we de riolering en de inrichting van de weg aan.

Vuilwaterriool

In de Pastoor Halmansstraat vervangen we de huisaansluitingen van het vuilwaterriool in de straat (afvoer wc, keuken en badkamer).

Regenwaterriool

Daarnaast leggen we een regenwaterriool aan onder de rijbaan. Hiermee scheiden we het vuilwater van het regenwater. Bij elke woning leggen we vanaf het regenwaterriool een uitlegger (buis) tot de kadastrale grens van uw perceel aan. Deze kunt u gebruiken om zelf regenwater af te koppelen van uw terrein.

Als u wil aansluiten op de uitlegger van het regenwaterriool, moet u zelf de aansluiting regelen en bekostigen. Alle graafwerkzaamheden, PVC-leidingen etc op uw perceel zijn voor eigen rekening. De gemeente brengt géén legeskosten in rekening als u aansluit op de uitlegger. Aansluiten is overigens niet verplicht.

Een alternatief is dat u het regenwater op uw eigen terrein afkoppelt en opvangt. Het voordeel hiervan is dat het regenwater niet langer afgevoerd wordt naar het vuilwaterriool maar vastgehouden wordt op uw eigen terrein. Met deze maatregelen draagt u bij aan het verkleinen van de kans op wateroverlast en verdroging van de grond.

Afkoppelsubsidie

Om het afkoppelen van regenwater te stimuleren, heeft de gemeente Meerssen een afkoppelsubsidie. Op de website www.waterklaar.nl leest u hoe u deze subsidie kunt aanvragen. Daarnaast vindt u hier informatie en voorbeelden over hoe u het regenwater op eigen terrein kunt vasthouden. Als u nog vragen heeft en graag een adviesgesprek wenst, kunt u dit aanvragen via info@meerssen.nl.

Meer informatie over de afkoppelsubsidie vindt u ook op deze website

Wegen

De Pastoor Halmansstraat is een woonstraat. De maximumsnelheid is 30 km/u. Gelet op de beschikbare ruimte zal het wegprofiel nauwelijks tot niet veranderen. We vernieuwen het materiaal in de straat. De straat voorzien we van nieuw asfalt. Ook de trottoirs worden volledig vernieuwd (grijze trottoirtegels), zodat deze aansluiten op de Don Boscostraat en de Burgemeester Visschersstraat.

Verkeersveiligheid

Om de snelheid van het verkeer te verlagen, voeren we de kruising met de Don Boscostraat uit in een rode kleur met witte blokmarkering. De kruising blijft gelijkvloers (dus géén plateau) om mogelijke trillingshinder te voorkomen. De rode kleur en witte blokmarkering attendeert verkeersdeelnemers erop dat het gelijkwaardige kruisingen zijn, waar rechts voorrang heeft.

Praatprent en schetsontwerp

Door de coronamaatregelen is het niet mogelijk een informatiebijeenkomst te houden. Omwonenden en andere belangstellenden worden daarom via bewonersbrieven en deze projectpagina geïnformeerd. Om u een indruk te geven hoe één en ander gaat uitzien, kunt u hieronder de praatprent bekijken.

Naar aanleiding van de verzamelde opmerkingen en aanvullingen op de praatprent hebben wij vervolgens een schetsontwerp laten opstellen. Deze kunt u hieronder bekijken.

Uitstel start werkzaamheden

Door de werkzaamheden die nog stapel staan in de Pastoor van Eijsstraat (november/december 2021) moeten we de start van de reconstructie van de Pastoor Halmansstraat helaas uitstellen tot het voorjaar van 2022.

Voorjaar 2022

Zodra wij weten wanneer we precies gaan starten, ontvangt de bewoners ruim van te voren een bewonersbrief. Hierin staat dan o.a. informatie over de startdatum, de planning en de fasering van de werkzaamheden.

Vragen?

Neem contact op met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC) via telefoon 14 043. Of stuur een e-mail naar: info@meerssen.nl