Gemeente Meerssen | Pastoor N. de Reimsstraat en Pastoor N. Creftenstraat Meerssen

Artikel Pastoor N. de Reimsstraat en Pastoor N. Creftenstraat Meerssen

Pastoor N. de Reimsstraat en Pastoor N. Creftenstraat
De gemeente Meerssen gaat werkzaamheden uitvoeren in de Pastoor N. de Reimsstraat en Pastoor N. Creftenstraat (gedeelte Past. Dom. Hexstraat – Past. N. de Reimsstraat) in Meerssen. Hierbij pakken we de riolering en de inrichting van de weg aan.

Vuilwaterriool

In de Pastoor N. de Reimsstraat en Pastoor N. Creftenstraat vervangen we de huisaansluitingen van het vuilwaterriool in de straat (afvoer wc, keuken, badkamer).

Regenwaterriool

Daarnaast leggen we een regenwaterriool aan onder de rijbaan. Hiermee scheiden we het vuilwater van het regenwater. Bij elke woning leggen we vanaf het regenwaterriool een uitlegger (buis) tot de kadastrale grens van uw perceel aan. Deze kunt u gebruiken om zelf regenwater af te koppelen van uw terrein.

Als u wil aansluiten op de uitlegger van het regenwaterriool, moet u zelf de aansluiting regelen en bekostigen. Alle graafwerkzaamheden, PVC-leidingen etc op uw perceel zijn voor eigen rekening. De gemeente brengt géén legeskosten in rekening als u aansluit op de uitlegger. Aansluiten is overigens niet verplicht.

Een alternatief is dat u het regenwater op uw eigen terrein afkoppelt en opvangt. Het voordeel hiervan is dat het regenwater niet langer afgevoerd wordt naar het vuilwaterriool maar vastgehouden wordt op uw eigen terrein. Met deze maatregelen draagt u bij aan het verkleinen van de kans op wateroverlast en verdroging van de grond.

Afkoppelsubsidie

Om het afkoppelen van regenwater te stimuleren, heeft de gemeente Meerssen een afkoppelsubsidie. Op de website www.waterklaar.nl leest u hoe u deze subsidie kunt aanvragen. Daarnaast vindt u hier informatie en voorbeelden over hoe u het regenwater op eigen terrein kunt vasthouden. Als u nog vragen heeft en graag een adviesgesprek wenst, kunt u dit aanvragen via info@meerssen.nl.

Meer informatie over de afkoppelsubsidie vindt u ook op deze website

Inrichting van de straten

De Pastoor N. de Reimsstraat is een woonstraat. De Pastoor N. Creftenstraat heeft meer het karakter van een doorgaande weg. In beide straten geldt een maximum snelheidslimiet van 30 km/u. Gelet op de beschikbare ruimte zal het bestaande wegprofiel nauwelijks veranderen. De aanwezige parkeervakken en trottoirs, welke nog in goede staat verkeren, vervangen we niet.

In het gedeelte Pastoor N. de Reimsstraat tussen de Pastoor N. Creftenstraat en Gasthuisstraat stellen we éénrichtingsstructuur in. U kunt inrijden vanaf de Pastoor N. Creftenstraat en uitrijden via de Gasthuisstraat.

Kruisingen

Om de snelheid van het verkeer te verlagen, voeren we de nieuwe kruisingen uit in een rode kleur met witte blokmarkering. De kruisingen blijven gelijkvloers (dus géén plateaus) om mogelijke trillingshinder te voorkomen. De rode kleur en witte blokmarkering attendeert verkeersdeelnemers erop dat het gelijkwaardige kruisingen zijn, waar rechts voorrang heeft.

Praatprent

Door de coronamaatregelen is het niet mogelijk informatiebijeenkomsten te houden. Omwonenden en andere belangstellenden worden daarom via bewonersbrieven en deze projectpagina geïnformeerd. Om u een indruk te geven hoe één en ander gaat uitzien, kunt u hieronder de praatprent bekijken.

Inzage schetsontwerp

Naar aanleiding van de verzamelde opmerkingen en aanvullingen op de praatprent hebben wij vervolgens een schetsontwerp laten opstellen. Deze kunt u hieronder bekijken.

Wij ontvangen eventuele suggesties of opmerkingen graag vóór 5 maart 2021 per e-mail via info@meerssen.nl. Vermeld in het onderwerp 'Past. N. de Reimsstraat en Past. N. Creftenstraat' en vergeet niet uw contactgegevens te vermelden.

Planning

Nadat wij alle opmerkingen/aanvullingen op het schetsontwerp hebben ontvangen, gaan wij een definitief ontwerp maken. Waar mogelijk houden we rekening met de gemaakte suggesties. Wij vragen echter begrip dat we wellicht niet aan alle wensen tegemoet kunnen komen.

De start van de werkzaamheden is voorzien in het derde kwartaal van 2021.

Vragen? 

Neem contact op met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC) via telefoon 14 043. Of stuur een e-mail naar: info@meerssen.nl