Gemeente Meerssen | pastoor A. Somyasingel

Artikel Herinrichting gedeelte Pastoor Arnold Somyasingel

In Meerssen West zullen komende jaren ter verbetering van de verkeersveiligheid diverse infrastructurele verkeersaanpassingen plaatsvinden. Waar mogelijk gebeurt dit in combinatie met rioleringswerkzaamheden en onderhoudswerkzaamheden aan de wegen. Omdat er veel meldingen waren over parkeeroverlast in Pastoor Arnold Somyasingel ter hoogte de huisnummers 165-235 nam de gemeente Meerssen in maart 2020 tijdelijke maatregelen met betrekking tot het parkeren op de straat.

Welke maatregelen zijn er in maart 2020 gerealiseerd?

  • Er is een parkeerverbod ingesteld ter hoogte van de huisnummer 165 t/m 235. Hiervoor hebben we verkeersborden geplaatst.
  • Op het pleintje zijn tijdelijke parkeervakken gemaakt met wegenverf. Daarnaast hebben we een inritconstructie aangelegd voor de ontsluiting van het pleintje. De bestaande parkeervakken hebben we beter aangeduid met nieuwe witte klinkers

Herinrichting gedeelte Pastoor Arnold Somyasingel

In het voorjaar van 2022 gaan we over tot de herinrichting van een gedeelte van de Pastoor Arnold Somyasingel. Wat gaan we doen?

  • De weg krijgt een nieuwe asfaltdeklaag.
  • We leggen langsparkeervakken aan in betonstraatstenen inclusief een uitstapstrook.

Ontwerptekening

U kunt de ontwerptekening voor de herinrichting van een deel van de Pastoor Arnold Somyasingel hier inzien. U begrijpt dat we niet aan alle wensen en suggesties tegemoet zijn gekomen. Wensen en suggesties worden beoordeeld op haalbaarheid qua uitvoering, veiligheid, duurzaamheid en de kosten

Kunt u de pdf-tekening niet bekijken? Neem dan contact op met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.  

Suggesties of opmerkingen doorgeven?

Dat kan! Neem dan vóór 11 november 2021 contact op met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon: 14 043. Of stuur een e-mail: info@meerssen.nl.