Terug
Snelzoeken

Artikel Overkluizing Watervalderbeek

Overkluizing Watervalderbeek
Laatste update: vrijdag 1 mei 2020, 09.30 uur

Achter de panden aan de Stationstraat 1 t/m 17 (oneven) in Meerssen loopt ondergronds de Watervalderbeek. Bij een inspectie constateerde de gemeente dat de overkluizing in slechte staat verkeerde. Op korte termijn was renovatie van de overkluizing en een gedeeltelijke verlegging van de ondergrondse beek via de Stationstraat noodzakelijk. De werkzaamheden van fase 1 (renovatie overkluizing) gingen in oktober van start en werden voor de feestdagen afgerond. Fase 2 is 3 februari 2020 gestart. De werkzaamheden hadden langere tijd (t/m april 2020) gevolgen voor bewoners, ondernemers en bezoekers in Meerssen-Centrum. Uitgangspunt: zo weinig mogelijk hinder voor bewoners, ondernemers en bezoekers van Meerssen-Centrum. De werkzaamheden werden in de tweede week van april 2020 afgerond. 

UPDATES

09-04-2020 - Werkzaamheden Meerssen-Centrum: Stationstraat vrijdag namiddag open
03-04-2020 - Update werkzaamheden Meerssen-centrum: Beekstraat klaar en opengesteld
27-03-2020 - Update: Werkzaamheden Beekstraat & Stationstraat op schema!
20-03-2020 - Update werkzaamheden Meerssen-centrum: Beekstraat & Stationstraat
13-03-2020 - Update werkzaamheden Meerssen-centrum: Beekstraat & Stationstraat
06-03-2020 - Update werkzaamheden Meerssen-Centrum: Beekstraat & Stationstraat
14-02-2020 - Update werkzaamheden Meerssen-Centrum: Beekstraat & Stationstraat
07-02-2020 - Update werkzaamheden fase 2 Overkluizing Watervalderbeek: Beekstraat & Stationstraat
31-01-2020 - Fase 2 Overkluizing Watervalderbeek: start werkzaamheden Beekstraat & Stationstraat
24-01-2020 - Inloopbijeenkomst fase 2 Overkluizing Watervalderbeek en update
06-01-2020 - Eind januari: inloopbijeenkomst fase 2 Overkluizing Watervalderbeek
19-12-2019 - Update werkzaamheden Overkluizing Watervalderbeek en inloopavond 13 januari 
13-12-2019 - Presentatie informatiebijeenkomst werkzaamheden overkluizing Watervalderbeek
28-11-2019 - Infobijeenkomst werkzaamheden Meerssen-Centrum verschuift van 3 naar 9 december
21-11-2019 - Uitnodiging informatiebijeenkomst werkzaamheden Meerssen-Centrum
15-11-2019 - Update werkzaamheden Meerssen-Centrum (Overkluizing Watervalderbeek)
08-11-2019 - Update werkzaamheden Meerssen-Centrum (Overkluizing Watervalderbeek) 
04-11-2019 - Update werkzaamheden Meerssen-Centrum (Overkluizing Watervalderbeek)  
25-10-2019 - Update werkzaamheden Meerssen-Centrum (Overkluizing Watervalderbeek)
11-10-2019 - Update werkzaamheden Meerssen-Centrum (Overkluizing Watervalderbeek)

TV-uitzending Meer Vandaag over werkzaamheden overkluizing Watervalderbeek
TV-uitzendingen Meer TV over de werkzaamheden Overkluizing Watervalderbeek

- aflevering 5 (april 2020)
- aflevering 4 (maart 2020)
- aflevering 3 (maart 2020)
-
aflevering 2 (januari 2020)
- aflevering 1 (december 2019)

Vragen & Antwoorden

Op basis van voortschrijdend inzicht kunnen maatregelen en datums veranderen. Waar mogelijk gebeurt dat in goed overleg met de ondernemers en betreffende bewoners. 

Bouwteam
Gemeente Meerssen (opdrachtgever)
Geotechniek Crux BV (projectleiding)
Civieltechniek Kragten BV
Van de Kreeke Wegenbouw
XIS Engineering
Van der Werf & Nass
Waterschap Limburg

Overkluizing WatervalderbeekPeriode uitvoering: oktober 2019 - april 2020

Wat is er aan de hand?

De Watervalderbeek komt vanaf Ulestraten via landerijen Meerssen binnen. Ter hoogte van de Pletsmolen gaat de beek ondergronds (overkluizing). De beek stroomt ondergronds via de route Gasthuisstraat- Stationstraat af naar riviertje de Geul (Molenveldweg). Het gedeelte van de overkluizing achter de panden aan de Stationstraat (nrs 1-17 oneven) dateert uit de jaren 40-50 (op de foto geel gearceerd). Het is de originele beek waar men een betonnen overkluizing overheen heeft gezet. De fundering van de woningen staan gedeeltelijk op of tegen de overkluizing. Uit een inspectie is gebleken dat het gedeelte van de overkluizing achter de panden aan de Stationstraat 1 t/m 17 in slechte staat verkeerde. De overkluizing vertoonde scheuren, scheefstand van wanden en uitspoeling van grond. Door de jaren heen is de beekbodem steeds verder uitgesleten. Om verzakking van de overkluizing te voorkomen, waren op korte termijn herstelmaatregelen nodig. Omdat het centrum van Meerssen te kampen heeft met de gevolgen van extreme neerslag, moeten de herstelwerkzaamheden worden afgerond vóór het seizoen van (mogelijk) extreme neerslag (april t/m september).

Wat hebben we gedaan en wat gaan we nog doen?

Het project bestaat uit twee fasen:

 1. stabilisatie/renovatie bestaande overkluizing (gereed)
 2. aanleg nieuw ondergronds tracé Watervalderbeek (februari-april 2020)

Overkluizing Watervalderbeek

Wat gebeurde er in fase 1?

Fase 1: stabilisatie van de overkluizing Watervalderbeek
Periode: Gereed

We hebben er op de eerste plaats voor gezorgd dat de bestaande constructie van de overkluizing niet kon verslechteren. Daarom stortten we een betonnen vloer in de overkluizing, vulden de holle ruimtes achter de overkluizing met beton en dichtten de scheuren. Vervolgens trokken we een nieuwe flexibele buis door de overkluizing. De ruimtes tussen de buis en de muren van de overkluizing vulden we met beton. Om dit alles te kunnen doen, hebben we tijdelijk de Watervalderbeek omgeleid. Dit deden we door de beek tijdelijk om te pompen. Voor dit doel werden onderaan de Beekstraat pompen geplaatst. 

Wat heeft u van fase 1 gemerkt?

 • Voor de start van fase 1 zijn de panden die direct grenzen aan de overkluizing bezocht een opname-expert (Hanselman Groep). Deze stelde een gedetailleerd rapport op over de bouwkundige staat van het pand. Dit is een standaardprocedure bij ondergrondse projecten.
 • Er werden pompen geplaatst onderaan de Beekstraat. 
 • Om het verkeer in goede banen te leiden, zijn er op de kruising Beekstraat-Gasthuisstraat tijdelijk verkeerslichten geplaatst.
 • De kruising Beekstraat-Gasthuisstraat werd tijdelijk afgesloten voor autoverkeer.
 • Er was overlast door stof, geluid (pompen en bouwverkeer) en trillingen.

De dieselpompen zijn in december vervangen door elektrische pompen. Deze blijven in werking totdat een nieuw ondergrond tracé via het onderste deel van de Beekstraat en Stationstraat klaar is (fase 2). In het geval van hevige regenbuien pompen de installaties het overtollige water via het buizensysteem weg. Ook de verkeerslichten blijven in werking.

Wat gebeurt er in fase 2?

Fase 2: Aanleg ondergronds tracé Watervalderbeek in deel Beekstraat en Stationstraat
Periode: februari t/m april 2020

De nieuwe buis die in de overkluizing is getrokken, is kleiner van diameter. Dat betekent dat deze niet dezelfde hoeveelheid water kan afvoeren als voorheen. Daarom moeten we een nieuw ondergronds tracé (buis) aanleggen voor de Watervalderbeek via het onderste deel van de Beekstraat en de Stationstraat (tot aan brillenzaak/opticiën Mestrini). Op maandag 3 februari starten de werkzaamheden van fase 2. We sluiten hiervoor het onderste deel van de Beekstraat (tussen de Gasthuisstraat en Bunderstraat) en de Stationstraat (tot aan de parkeergarage) af voor gemotoriseerd verkeer. Omleidingen zijn aangegeven met borden. Verkeer kan wel gewoon van de Gasthuisstraat naar de Beekstraat/Volderstraat rijden. 

Deel 1: onderste deel Beekstraat
Het eerste deel van de werkzaamheden vindt plaats in het onderste deel van de Beekstraat (tussen de Gasthuisstraat en Bunderstraat). Deze werkzaamheden duren ongeveer vier weken. Medio maart zal de bestrating in deel hersteld zijn. 

Overkluizing Watervalderbeek - deel 1 Beekstraat

Deel 2: Stationstraat
Als de werkzaamheden in het onderste deel van de Beekstraat klaar zijn, gaan we verder in de Stationstraat. Vanaf de Bunderstraat tot aan brillenzaak/opticiën Mestrini leggen we een nieuw buis. Deze wordt ter hoogte van de brillenzaak aangesloten op de bestaande ondergrondse beek. Gelijktijdig met de werkzaamheden van deel 2 herstellen we de bestrating en stoep in het onderste deel van de Beekstraat, zodat dit deel zo spoedig mogelijk weer open kan voor verkeer. 

Overkluizing Watervalderbeek - deel 2 Stationstraat

Toegankelijkheid voetgangers en fietsers
Voetgangers en fietsers kunnen tijdens de werkzaamheden door. De winkels houden wij bereikbaar voor het publiek. Bewoners, winkelend publiek en bezoekers kunnen de winkels en woningen met zeer beperkte hinder bereiken. Tijdens de werkzaamheden aan de Beekstraat blijft de stoep aan de zijde van Cigo in tact. Aan de andere kant wordt gewerkt met loopschotten en loopbruggen. 
Tijdens de werkzaamheden in de Stationstraat blijft de stoep aan de kant van Delicatessewinkel Madame Henriëtte intact. De winkels aan de overkant houden wij via deze stoep bereikbaar (o.a. door middel van loopschotten).

Parkeergarage
De Stationstraat is afgesloten tussen de Bunderstraat en de brillenzaak/opticiën Mestrini. De parkeergarage aan de Stationstraat blijft bereikbaar.

Wateroverlast
Bij het herstellen van het straatwerk proberen hier meteen een slag te slaan in het kader van de wateroverlast door het wegprofiel aan te passen. De weg maken holler waardoor bij wateroverlast het water minder snel richting de gevels van de woningen loopt. 

Werkvakken
De aannemer probeert de overlast zoveel mogelijk te beperken door in werkvakken te werken. Een vak wordt opengebroken, de buis wordt er ingelegd en de kuil wordt weer gedicht. Op deze wijze kunnen bewoners toch met de auto eventueel bij hun woning. Er zullen ook perioden zijn dat dit niet kan als voor de deur wordt gewerkt.

Wat merkt u van fase 2?

 • De panden rond het werkgebied worden bezocht een opname-expert (Hanselman Groep). Deze stelt een gedetailleerd rapport op over de huidige bouwkundige staat van het pand. Dit is een standaardprocedure bij ondergrondse projecten. Betreffende bewoners worden door Hanselman benaderd voor het maken van een afspraak.
 • De Stationstraat is afgesloten tussen de Bunderstraat en de parkeergarage. 
 • De parkeergarage in de Stationstraat blijft bereikbaar.
 • De Beekstraat is afgesloten tussen de Gasthuisstraat en de Bunderstraat.
 • Bereikbaarheid van woningen met de auto is beperkter.
 • Er zal verder overlast zijn door stof, geluid (pompen en bouwverkeer) en trillingen.

Komen er omleidingsroutes?

Er worden omleidingsroutes ingesteld voor autoverkeer. Te voet en per fiets kunt u altijd langs het werk. De verkeersomleidingen zijn in goed overleg tussen ondernemers, bewoners en gemeente tot stand gekomen. Hiervoor is een speciale werkgroep in het leven geroepen. 

Wat is de planning?

 • Aanleg nieuwe buis door onderste onderste deel Beekstraat: 3 februari - half maart 2020
 • Aanleg nieuwe buis door de Staionstraat: medio maart - april 2020

De genoemde data zijn onder voorbehoud van levertijden van benodigde materialen en weersomstandigheden. Aanpassingen van de planning worden gedeeld met de werkgroep (ondernemers, bewoners en gemeente). 

Waarom nu? Waarom niet later?

Bureau Crux BV  - tevens projectleiding namens gemeente -  heeft geconstateerd dat de (beek-)bodem van de in gebrekkige staat verkerende ondergrondse overkluizing bij zeer heftige regenval verder kon uitspoelen. Dit kon gevolgen hebben voor de overkluizing en de direct erachter (naast of op de overkluizing) gelegen bebouwing. Om dit te voorkomen, was op korte termijn herstel nodig van de overkluizing. De renovatie werd in december afgrond. Fase 2 (nieuwe ondergronds beektracé door de Stationstraat) is nodig, omdat de nieuwe buis in overkluizing kleiner van diameter is. Dat betekent dat deze niet dezelfde hoeveelheid water kan afvoeren als voorheen. Daarom wordt een nieuwe aftakking gemaakt. We willen deze realiseren voordat het seizoen van de hevige regenbuien weer begin (vanaf april/mei). 

Waarom starten de werkzaamheden van fas 2 later? 

We hadden eigenlijk in januari willen starten met fase 2. Dat bleek helaas niet mogelijk. De kosten voor de aanleg van het herstel van de oude overkluizing en de nieuwe gedeeltelijke ondergrondse verlegging bleken hoger uit te vallen dan voorzien. De gemeenteraad heeft hiervoor op 23 januari extra geld beschikbaar gesteld. De aannemer start op maandag 3 februari met de werkzaamheden.

Welke straten zijn afgesloten in fase 2?

In fase 2  zijn de volgende straten afgesloten: 

 • Beekstraat: het gedeelte tussen de Gasthuisstraat en de Bunderstraat. Voetgangers en fietsers kunnen wel door. Gemotoriseerd verkeer kan wel van de Gasthuisstraat naar de Beekstraat-Volderstraat rijden.  
 • Stationstraat: vanaf de kruising met de Bunderstraat tot aan de brillenzaak/opticiën. De parkeergarage is gewoon toegankelijk.

Kan ik mij auto parkeren in de parkeergarage aan de Stationstraat?

Ja, de parkeergarage blijft gewoon toegankelijk. 

Wat gebeurt er bij een hoosbui tijdens de werkzaamheden?

Bij de start van fase 1 is er een pompinstallatie geplaatst onderaan de Beekstraat. In fase 1 leidde de pompinstallatie het beekwater tijdelijk om. Nu worden de pompen gebruikt om bij extreme regenval overtollig regenwater af te pompen via het tijdelijke buizensysteem. 

Betekent dit dat de wateroverlast in het centrum wordt opgelost? 

Nee, dit hele project staat los van project Water in Balans. Hierover leest u meer op de betreffende projectwebsite. Een link naar de projectwebsite vindt u aan het einde van deze pagina.   

Is er sprake van geluidsoverlast door de pompinstallatie?

In de reguliere stand maakt de pompinstallatie relatief weinig geluid. De dieselpompen zijn inmiddels ook vervangen door elektrische pompen. 

Wie is aansprakelijk als er schade ontstaat?

De  gemeente is opdrachtgever dus aansprakelijk voor de gevolgen van werkzaamheden binnen dit project. Huurders kunnen schade melden bij de eigenaar. De eigenaar kan de schade verhalen bij de gemeente onder overlegging van foto's waaruit de schade blijkt. Een onafhankelijk expert zal binnenkort de woningen bezoeken om de huidige situatie vast te leggen. Op die manier worden eventuele veranderingen duidelijk.  Hiervoor wordt in overleg met bewoners en eigenaren een afspraak gemaakt.

Wat gebeurt er met de rest van het ondergrondse tracé van de Watervalderbeek?

De rest van het tracé bestaat uit een ondergrondse buis. Ook deze is uit voorzorg geïnspecteerd en nog in redelijke staat. Er hoeft hier geen herstel plaats te vinden.

Wat zijn de gevolgen voor carnaval?

Hierover vindt nog overleg plaats met de organisatie van de carnavalsoptocht. Er zal in elk geval een alternatieve route komen voor de grote optocht Rothem-Meerssen. 

Waar kan ik terecht met vragen

Heeft u vragen of opmerkingen tijdens of over de werkzaamheden?
Neem contact op met Omgevingsmanager Maarten Beks:
telefoon: 06-52640722 I e-mail: ipbb.beks@outlook.com

Overige vragen over dit project:
Neem contact op met team Communicatie:
telefoon: 043-3661608 / 043-3661618
e-mail: communicatie@meerssen.nl

Hoe houden wij u op de hoogte? 

 • via deze speciale projectpagina 
 • updateberichten op de gemeentelijke website
 • digitale nieuwsbrief Sfeervol Meerssen - aanmelden
 • huis-aan-huis nieuwsbrieven of bewonersbrieven (betreffende bewoners en ondernemers)
 • social media gemeente Meerssen
 • (kort via) De Geulbode (gemeentepagina)

Raadplegen (PDF):

Dit project staat los van het project water in Balans. Uitvoering van dit project betekent niet dat de wateroverlast in Meerssen-Centrum wordt opgelost. daarvoor zijn andere maatregelen nodig. Hierover leest u meer op de projectwebsite Water in BalansOns klimaat verandert. Wilt u meehelpen om wateroverlast te voorkomen? Bij uzelf en bij anderen? Kijk wat u kunt doen op de projectwebsite Waterklaar