Terug
Snelzoeken

Artikel Overkluizing Watervalderbeek

Overkluizing watervalderbeek
Laatste update: vrijdag 24 januari 2020, 15.28 uur

Achter de panden aan de Stationstraat 1 t/m 17 (oneven) in Meerssen loopt ondergronds de Watervalderbeek. De ondergronds beek voert regenwater af naar de Geul. Bij een inspectie constateerde de gemeente dat de overkluizing in slechte staat verkeerde. Op korte termijn was renovatie van de overkluizing en een gedeeltelijke verlegging van de ondergrondse beek via de Stationstraat noodzakelijk.

De werkzaamheden van fase 1 (renovatie overkluizing) gingen in oktober van start en werden voor de feestdagen afgerond. Fase 2 start op 3 februari 2020. De werkzaamheden hebben langere tijd (t/m april 2020) gevolgen voor bewoners, ondernemers en bezoekers (o.a. winkelend publiek) in Meerssen-Centrum. Uitgangspunt: zo weinig mogelijk hinder voor bewoners, ondernemers en bezoekers van Meerssen-Centrum.

ZET IN UW AGENDA: woensdag 29 januari van 19-21 uur inloopbijeenkomst fase 2

UPDATES
24-01-2020 - Inloopbijeenkomst fase 2 Overkluizing Watervalderbeek en update
06-01-2020 - Eind januari: inloopbijeenkomst fase 2 Overkluizing Watervalderbeek

19-12-2019 - Update werkzaamheden Overkluizing Watervalderbeek en inloopavond 13 januari
13-12-2019 - Presentatie informatiebijeenkomst werkzaamheden overkluizing Watervalderbeek
28-11-2019 - Infobijeenkomst werkzaamheden Meerssen-Centrum verschuift van 3 dec naar maandag 9 december
21-11-2019 - Uitnodiging informatiebijeenkomst werkzaamheden Meerssen-Centrum
15-11-2019 - Update werkzaamheden Meerssen-Centrum (Overkluizing Watervalderbeek)
08-11-2019 - Update werkzaamheden Meerssen-Centrum (Overkluizing Watervalderbeek)
04-11-2019 - Update werkzaamheden Meerssen-Centrum (Overkluizing Watervalderbeek)  
25-10-2019 - Update werkzaamheden Meerssen-Centrum (Overkluizing Watervalderbeek)
11-10-2019 - Update werkzaamheden Meerssen-Centrum (Overkluizing Watervalderbeek)

TV-uitzending Meer Vandaag over werkzaamheden overkluizing Watervalderbeek
TV-uitzending Meer Vandaag over werkzaamheden overkluizing Watervalderbeek

Vragen & Antwoorden

Op basis van voortschrijdend inzicht kunnen maatregelen en datums veranderen. Waar mogelijk gebeurt dat in goed overleg met de ondernemers en betreffende bewoners. De vragen die tijdens de informatiebijeenkomsten zijn gesteld, worden op deze pagina beantwoord zodra de verslagen zijn uitgewerkt. Hiervan wordt melding gemaakt in de wekelijkse i-nieuwsbrief Sfeervol Meerssen. U kunt zich onderaan deze pagina voor de nieuwsbrief aanmelden.  

Algemeen

Bouwteam
Gemeente Meerssen (opdrachtgever)
Geotechniek Crux BV (projectleiding)
Civieltechniek Kragten BV
Van de Kreeke Wegenbouw
XIS Engineering
Van der Werf & Nass
Waterschap Limburg

Overkluizing WatervalderbeekPeriode uitvoering
oktober 2019 - april 2020

Wat is er aan de hand?

De Watervalderbeek komt vanaf Ulestraten via landerijen Meerssen binnen. Ter hoogte van de Pletsmolen gaat de beek ondergronds (overkluizing). De beek stroomt ondergronds via de route Gasthuisstraat- Stationstraat af naar riviertje de Geul (Molenveldweg). Het gedeelte van de overkluizing achter de panden aan de Stationstraat (nrs 1-17 oneven) dateert uit de jaren 40-50 (op de foto geel gearceerd). Het is de originele beek waar men een betonnen overkluizing overheen heeft gezet. De fundering van de woningen staan gedeeltelijk op of tegen de overkluizing. Uit een inspectie is gebleken dat het gedeelte van de overkluizing achter de panden aan de Stationstraat 1 t/m 17 in slechte staat verkeerde. De overkluizing vertoonde scheuren, scheefstand van wanden en uitspoeling van grond. Door de jaren heen is de beekbodem steeds verder uitgesleten. Om verzakking van de overkluizing te voorkomen, waren op korte termijn herstelmaatregelen nodig. Omdat het centrum van Meerssen te kampen heeft met de gevolgen van extreme neerslag, moeten de herstelwerkzaamheden worden afgerond vóór het seizoen van (mogelijk) extreme neerslag (april t/m september).

Wat gaan we doen?

Er wordt gewerkt in twee fasen:

 1. stabilisatie/renovatie bestaande overkluizing (oktober)
 2. aanleg nieuw ondergronds tracé Watervalderbeek (januari-maart)

Eerste fase:
Om de herstelwerkzaamheden aan de overkluizing mogelijk te maken, moest het beekwater worden omgepompt. Daarvoor werden aan de voorzijde van de Hema in de Beekstraat grote pompinstallaties geplaatst. Fase 1 is gestart in oktober en werd half december 2019 afgerond. 

Tweede fase:
Door de renovatie van de overkluizing is de afvoercapaciteit van de overkluizing kleiner geworden. Om de benodigde afvoercapaciteit bij extreme neerslag te kunnen garanderen, wordt extra afvoer gerealiseerd via een nieuwe ondergrondse buis in de Stationstraat. Daarvoor is nodig om de Stationstraat open te breken. Deze werkzaamheden starten 3 februari 2020. 

Wat is er gebeurd in fase 1?

Fase 1: stabilisatie van de bestaande situatie
Periode: oktober – december 2019

We hebben er op de eerste plaats voor gezorgd dat de bestaande constructie van de overkluizing niet kon verslechteren. Daarom stortten we een betonnen vloer in de overkluizing, vulden de holle ruimtes achter de overkluizing met beton en dichtten de scheuren. Vervolgens trokken we een nieuwe flexibele buis door de overkluizing. De ruimtes tussen de buis en de muren van de overkluizing vulden we met beton. Om dit alles te kunnen doen, hebben we tijdelijk de Watervalderbeek omgeleid. Dit deden we door de beek tijdelijk om te pompen. Voor dit doel werden onderaan de Beekstraat pompen geplaatst. 

Overkluizing Watervalderbeek

Wat heeft u van fase 1 gemerkt?

 • Voor de start van fase 1 zijn de panden die direct grenzen aan de overkluizing bij de Stationstraat nrs 1-17 bezocht een opname-expert (Hanselman Groep). Deze stelde een gedetailleerd rapport op over de bouwkundige staat van het pand. Dit is een standaardprocedure bij ondergrondse projecten.
 • Er werden pompen geplaatst onderaan de Beekstraat. 
 • Om het verkeer in goede banen te leiden, zijn er op de kruising Beekstraat-Gasthuisstraat tijdelijk verkeerslichten geplaatst.
 • De kruising Beekstraat-Gasthuisstraat werd tijdelijk afgesloten voor autoverkeer.
 • Er was overlast door stof, geluid (pompen en bouwverkeer) en trillingen.

De dieselpompen zijn in december vervangen door elektrische pompen. Deze blijven in werking totdat een nieuw ondergrond tracé via de Stationstraat klaar is (fase 2). In het geval van hevige regenbuien pompen de installaties het overtollige water via het buizensysteem weg. Ook de verkeerslichten blijven in werking.

Wat gebeurt er in fase 2?

Fase 2: Aanleg nieuw ondergronds tracé Watervalderbeek in onderste deel Beekstraat en Stationstraat
Periode: februari t/m april 2020

De nieuwe buis die in de bestaande overkluizing wordt getrokken is kleiner van diameter. Dat betekent dat deze niet dezelfde hoeveelheid water kan afvoeren als voorheen. Daarom moeten we een nieuw ondergronds tracé aanleggen voor de Watervalderbeek via de Stationstraat. Dat betekent dat we vanaf de kruising Beekstraat-Stationstraat-Bunderstraat een nieuwe buis aanleggen tot aan Mestrini. Het ontwerp voor deze gedeeltelijke ondergrondse verlegging van de beek is klaar.

We hadden eigenlijk in januari willen starten. Dat bleek helaas niet mogelijk. De kosten voor de aanleg van het herstel van de oude overkluizing en de nieuwe gedeeltelijke ondergrondse verlegging bleken hoger uit te vallen dan voorzien. De gemeenteraad heeft hiervoor op 23 januari extra geld beschikbaar gesteld. De aannemer start op maandag 3 februari met de werkzaamheden.

Vanaf 3 februari sluiten we het gedeelte Beekstraat tussen de Gasthuisstraat en Bunderstraat af voor gemotoriseerd verkeer. Verkeer kan wel gewoon van de Gasthuisstraat naar de Beekstraat/Volderstraat rijden. De eerste werkzaamheden vinden plaats in het onderste gedeelte van de Beekstraat, tussen de Gasthuisstraat en Bunderstraat. Voetgangers en fietsers kunnen wel gewoon door. De winkels houden wij bereikbaar voor het publiek. Bewoners, winkelend publiek en bezoekers van de Stationstraat kunnen de winkels en woningen met zeer beperkte hinder bereiken. Doorgaand verkeer in de Stationstraat is niet mogelijk. Autoverkeer leiden we om met borden. 
Als het nieuwe ondergrondse beektracé is aangelegd op de kruising Beekstraat - Stationstraat - Bunderstraat, sluiten we vervolgens de Stationstraat helemaal af voor alle gemotoriseerde verkeer vanaf de parkeergarage tot aan de Beekstraat. Hier leggen we dan ook een nieuwe buis aan tot bij Mestrini. Tijdens deze werkzaamheden blijft de stoep aan de kant van Delicatessewinkel Madame Henriëtte intact. De winkels aan de overkant houden wij bereikbaar via deze stoep bereikbaar (door middel van loopschotten).

De parkeergarage aan de Stationstraat blijft bereikbaar.

Gelijktijdig met de werkzaamheden in de Stationstraat herstellen we de straat en stoep op de kruising Beekstraat - Stationstraat - Bunderstraat. Als dit klaar is, wordt de kruising weer opgesteld voor verkeer. Dit zal medio maart zijn.

Bij het herstellen van het straatwerk proberen hier meteen een slag te slaan in het kader van de wateroverlast door het wegprofiel aan te passen. De weg wordt holler waardoor bij wateroverlast het water minder snel richting de gevels van de woningen loopt. Bij de aanleg van het nieuwe ondergrondse tracé van de Watervalderbeek via de Stationstraat proberen we ook een zo groot mogelijke buis te plaatsen.

De aannemer probeert de overlast zoveel mogelijk te beperken door in werkvakken te werken. Een vak wordt opengebroken, de buis wordt er ingelegd en de kuil wordt weer gedicht. Op deze wijze kunnen bewoners toch met de auto eventueel bij hun woning. Er zullen ook perioden zijn dat dit niet kan als voor de deur wordt gewerkt.

Wat merkt u van fase 2?

 • De panden rond het werkgebied worden bezocht een opname-expert (Hanselman Groep). Deze stelt een gedetailleerd rapport op over de huidige bouwkundige staat van het pand. Dit is een standaardprocedure bij ondergrondse projecten. Betreffende bewoners worden door Hanselman benaderd voor het maken van een afspraak.
 • De Stationstraat is vanaf de parkeergarage afgesloten voor doorgaand verkeer. De parkeergarage blijft bereikbaar.
 • De kruising Bunderstraat-Stationstraat-Beekstraat en Stationstraat zijn (deels) afgesloten.
 • Bereikbaarheid van woningen met de auto is beperkter.
 • Er zal verder overlast zijn door stof, geluid (pompen en bouwverkeer) en trillingen.

Komen er omleidingsroutes?

Er worden omleidingsroutes ingesteld voor autoverkeer. Te voet en per fiets kunt u altijd langs het werk. De verkeersomleidingen zijn in goed overleg tussen ondernemers, bewoners en gemeente tot stand gekomen. Hiervoor is een speciale werkgroep in het leven geroepen. 

Wat is de verdere planning?

Inloopbijeenkomst fase 2: woensdag 29 januari 2020. Lees meer
Aanleg nieuwe buis door onderste deel Beekstraat en Stationstraat:
februari t/m april 2020

De genoemde data zijn onder voorbehoud van levertijden van benodigde materialen en weersomstandigheden. Aanpassingen van de planning worden gedeeld met de werkgroep (ondernemers, bewoners en gemeente). 

Waarom nu? Waarom niet later?

Bureau Crux BV  - tevens projectleiding namens gemeente -  heeft geconstateerd dat de (beek-)bodem van de in gebrekkige staat verkerende ondergrondse overkluizing bij zeer heftige regenval verder kon uitspoelen. Dit kon gevolgen hebben voor de overkluizing en de direct erachter (naast of op de overkluizing) gelegen bebouwing. Om dit te voorkomen, was op korte termijn herstel nodig van de overkluizing. De renovatie werd in december afgrond. Fase 2 (nieuwe ondergronds beektracé door de Stationstraat) is nodig, omdat de nieuwe buis in overkluizing kleiner van diameter is. Dat betekent dat deze niet dezelfde hoeveelheid water kan afvoeren als voorheen. Daarom wordt een nieuwe aftakking gemaakt. We willen deze realiseren voordat het seizoen van de hevige regenbuien weer begin (vanaf april/mei). 

Wat gebeurt er bij een hoosbui tijdens de werkzaamheden?

Er is een pompinstallatie geplaatst onderaan de Beekstraat. In fase 1 leidde de pompinstallatie het beekwater tijdelijk om. Nu worden de pompen gebruikt om bij extreme regenval overtollig regenwater af te pompen. 

Betekent dit dat de wateroverlast in het centrum wordt opgelost? 

Nee, dit project staat los van project Water in Balans. Hierover leest u meer op de betreffende projectwebsite. Een link naar de projectwebsite vindt u aan het einde van deze pagina.   

Is er sprake van geluidsoverlast door de pompinstallatie?

In de reguliere stand maakt de pompinstallatie relatief weinig geluid. De dieselpompen zijn inmiddels ook vervangen door elektrische pompen. 

Wie is aansprakelijk als er schade ontstaat?

De  gemeente is opdrachtgever dus aansprakelijk voor de gevolgen van werkzaamheden binnen dit project. Huurders kunnen schade melden bij de eigenaar. De eigenaar kan de schade verhalen bij de gemeente onder overlegging van foto's waaruit de schade blijkt. Een onafhankelijk expert zal binnenkort de woningen bezoeken om de huidige situatie vast te leggen. Op die manier worden eventuele veranderingen duidelijk.  Hiervoor wordt in overleg met bewoners en eigenaren een afspraak gemaakt.

Wat gebeurt er met de rest van het ondergrondse tracé van de Watervalderbeek?

De rest van het tracé bestaat uit een ondergrondse buis. Ook deze is uit voorzorg geïnspecteerd en nog in redelijke staat. Er hoeft hier geen herstel plaats te vinden.

Wat zijn de gevolgen voor carnaval?

Hierover vindt nog overleg plaats met de organisatie van de carnavalsoptocht. Er zal in elk geval een alternatieve route komen voor de grote optocht Rothem-Meerssen. 

Waar kunt u terecht met vragen

Heeft u vragen of opmerkingen tijdens of over de werkzaamheden?
Neem contact op met Omgevingsmanager Maarten Beks:
telefoon: 06-52640722
e-mail: ipbb.beks@outlook.com

Overige vragen over dit project:
Neem contact op met team Communicatie:
telefoon: 043-3661608 / 043-3661618
e-mail: communicatie@meerssen.nl

Wij houden u op de hoogte via:

 • projectpagina 'Overkluizing Watervalderbeek' op www.meerssen.nl
 • digitale nieuwsbrief Sfeervol Meerssen - aanmelden
 • huis-aan-huis nieuwsbrieven (betreffende bewoners en ondernemers)
 • social media
 • De Geulbode (gemeentepagina)

Raadplegen (PDF):

Aanmelden nieuwsbrief  

Abonneren op onze wekelijkse nieuwsbrief Sfeervol Meerssen (nieuws en bekendmakingen): klik hier.

Water in Balans 

Dit project staat los van het project water in Balans. Uitvoering van dit project betekent niet dat de wateroverlast in Meerssen-Centrum wordt opgelost. daarvoor zijn andere maatregelen nodig. Hierover leest u meer op de projectwebsite Water in Balans

Samen Waterklaar!

Ons klimaat verandert. Wilt u meehelpen om wateroverlast te voorkomen? Bij uzelf en bij anderen? Kijk wat u kunt doen op de projectwebsite Waterklaar