Terug
Snelzoeken

Artikel Overkluizing Watervalderbeek

Overkluizing watervalderbeek
Laatste update: vrijdag 29 november 2019, 13.00 uur

Achter de panden aan de Stationstraat 1 t/m 17 (oneven) in Meerssen loopt ondergronds de Watervalderbeek. De overkluisde beek voert regenwater af naar de Geul. Bij een recente inspectie heeft de gemeente geconstateerd, dat de overkluizing in slechte staat verkeert. Op korte termijn was renovatie van de overkluizing nodig en een gedeeltelijke verlegging van het ondergrondse beekverloop via de Stationstraat. Om de werkzaamheden vóór het seizoen van (mogelijk) extreme neerslag te kunnen afronden, zijn de de werkzaamheden begin oktober van start gegaan.

De werkzaamheden hebben langere tijd (t/m maart 2020) gevolgen voor bewoners, ondernemers en bezoekers (o.a. winkelend publiek) in Meerssen-Centrum. Direct aanwonenden, overige bewoners en ondernemers zijn over de werkzaamheden en verkeersmaatregelen geïnformeerd (verslagen informatiebijeenkomsten worden momenteel uitgewerkt). Uitgangspunt: zo weinig mogelijk hinder voor bewoners, ondernemers en bezoekers van Meerssen-Centrum.

UPDATES
28-11-2019 - Infobijeenkomst werkzaamheden Meerssen-Centrum verschuift van 3 dec naar maandag 9 december
21-11-2019 - Uitnodiging informatiebijeenkomst werkzaamheden Meerssen-Centrum
15-11-2019 - Update werkzaamheden Meerssen-Centrum (Overkluizing Watervalderbeek)
08-11-2019 - Update werkzaamheden Meerssen-Centrum (Overkluizing Watervalderbeek)
04-11-2019 - Update werkzaamheden Meerssen-Centrum (Overkluizing Watervalderbeek)  
25-10-2019 - Update werkzaamheden Meerssen-Centrum (Overkluizing Watervalderbeek)
11-10-2019 - Update werkzaamheden Meerssen-Centrum (Overkluizing Watervalderbeek)

Vragen & Antwoorden

Op basis van voortschrijdend inzicht kunnen maatregelen en datums veranderen. Waar mogelijk gebeurt dat in goed overleg met de ondernemers en betreffende bewoners. De vragen die tijdens de informatiebijeenkomsten zijn gesteld, worden op deze pagina beantwoord zodra de verslagen zijn uitgewerkt. Hiervan wordt melding gemaakt in de wekelijkse i-nieuwsbrief Sfeervol Meerssen. U kunt zich onderaan deze pagina voor de nieuwsbrief aanmelden.  

Algemeen

Bouwteam
Gemeente Meerssen (opdrachtgever)
Geotechniek Crux BV (projectleiding)
Civieltechniek Kragten BV
Van de Kreeke Wegenbouw
XIS Engineering
Van der Werf & Nass
Waterschap Limburg

Overkluizing WatervalderbeekPeriode uitvoering
oktober 2019 - maart 2020

Wat is er aan de hand?

De Watervalderbeek komt vanaf Ulestraten via landerijen Meerssen binnen. Ter hoogte van de Pletsmolen gaat de beek ondergronds (overkluizing). De beek stroomt ondergronds via de route Gasthuisstraat- Stationstraat af naar riviertje de Geul (Molenveldweg). Het gedeelte van de overkluizing achter de panden aan de Stationstraat (nrs 1-17 oneven) dateert uit de jaren 40-50 (op de foto geel gearceerd). Het is de originele beek waar men een betonnen overkluizing overheen heeft gezet. De fundering van de woningen staan gedeeltelijk op of tegen de overkluizing. Uit een recente inspectie is gebleken dat het gedeelte van de overkluizing achter de panden aan de Stationstraat 1 t/m 17 in slechte staat verkeert. De overkluizing vertoont scheuren, scheefstand van wanden en uitspoeling van grond. Door de jaren heen is de beekbodem steeds verder uitgesleten. Om verzakking van de overkluizing te voorkomen, zijn op korte termijn herstelmaatregelen nodig. Omdat het centrum van Meerssen te kampen heeft met de gevolgen van extreme neerslag,  moeten de herstelwerkzaamheden woren afgerond vóór het seizoen van (mogelijk) extreme neerslag (april t/m september).

Wat gaan we doen?

Er wordt gewerkt in twee fasen:

 1. stabilisatie/renovatie bestaande overkluizing (oktober)
 2. aanleg nieuw ondergronds tracé Watervalderbeek (januari-maart)

Eerste fase:
Om de herstelwerkzaamheden aan de overkluizing mogelijk te maken, moet het beekwater worden omgepompt. Daarvoor wordt aan de voorzijde van de Hema in de Beekstraat een grote pompinstallatie geplaatst.

Tweede fase:
Door de renovatie van de overkluizing wordt de afvoercapaciteit kleiner. Om de benodigde afvoercapaciteit bij extreme neerslag te kunnen garanderen, wordt extra afvoer gerealiseerd via een nieuwe ondergrondse buis in de Stationstraat. Daarvoor is nodig om de Stationstraat open te breken.

Streven: geen werkzaamheden in november/december
Omdat de werkzaamheden in Meerssen-Centrum worden uitgevoerd (winkelgebied) streeft het bouwteam ernaar om géén bouwwerkzaamheden  te verrichten in de aanloop naar de feestdagen (november/december). De pompinstallatie blijft in werking. Hieronder volgt nadere uitleg over de werkzaamheden, verkeersmaatregelen en wat de gemeente doet om overlast te beperken.

Wat gebeurt er in fase 1?

Fase 1: stabilisatie van de bestaande situatie
Periode: 7 oktober – 1 november

We zorgen er op de eerste plaats voor dat de bestaande constructie van de overkluizing niet kan verslechteren. Daarom gaan we een betonnen vloer in de overkluizing storten, we vullen de holle ruimtes achter de overkluizing met beton en dichten de scheuren. Vervolgens trekken we een nieuwe ronde buis door de bestaande overkluizing achter de panden aan de Stationstraat. De ruimtes tussen de buis en de muren van de overkluizing vullen we op met beton.

Overkluizing Watervalderbeek

Om dit alles te kunnen doen, moeten we tijdelijk de Watervalderbeek omleiden. Dit doen we door de beek tijdelijk om te pompen. Voor dit doel plaatsen we pompen onderaan de Beekstraat, die ervoor gaan zorgen dat het water van de Watervalderbeek via buizen over het dak van de parkeergarage richting de beek in de Stationstraat wordt gepompt. Het pompen gebeurt 24 uur per dag. De beek heeft immers een voortdurende afvoer van water. De pompinstallaties zullen voor enige geluidsoverlast zorgen.

Wat merkt u van fase 1?

 • Voor de start van fase 1 worden de panden die direct grenzen aan de overkluizing bij de Stationstraat nrs 1-17 bezocht een opname-expert (Hanselman Groep). Deze stelt een gedetailleerd rapport op over de huidige bouwkundige staat van het pand. Dit is een standaardprocedure bij ondergrondse projecten. Betreffende bewoners worden door Hanselman benaderd voor het maken van een afspraak.
 • Er worden pompen geplaatst onderaan de Beekstraat. Deze staan deels op de rijbaan van de Beekstraat. Om het verkeer in goede banen te leiden, komen er op de kruising Beekstraat-Gasthuisstraat tijdelijk verkeerslichten.
 • De kruising Beekstraat-Gasthuisstraat wordt ook tijdelijk afgesloten voor autoverkeer.
 • Er zal verder overlast zijn door stof, geluid (pompen en bouwverkeer) en trillingen.

Fase 1

Wat is er tot nu toe gedaan?

In de afgelopen weken zijn er diverse werkzaamheden voor het herstellen van de Watervalderbeek afgerond. De situatie rondom de overkluizing van de Watervalderbeek is daarmee gestabiliseerd. In de week voor Sinterklaas (25 t/m 29 november) worden de werkzaamheden aan de overkluizing afgerond (inbrengen nieuwe buis in de bestaande overkluizing). Deze werkzaamheden worden buiten het zicht uitgevoerd, zodat hier geen extra hinder ontstaat voor het verkeer. Als laatste moeten dan de holle ruimtes tussen de bestaande overkluizing en de nieuwe buis worden opgevuld met beton. Om u tijdens de Sinterklaasweek op uw gemak en gezellig te kunnen laten shoppen, voeren wij deze werkzaamheden pas vanaf 9 december uit. Het vullen van de holle ruimtes tussen de bestaande overkluizing en de buis geeft geen extra hinder voor het verkeer.

De pompen blijven in werking totdat een nieuw ondergrond tracé via de Stationstraat klaar is (zie fase 2). De verkeerslichten blijven ook in werking.

Wat gebeurt er in fase 2?

Fase 2: Aanleg nieuw ondergronds tracé Watervalderbeek in Stationstraat
Periode: januari t/m maart 2020

De nieuwe buis die in de bestaande overkluizing wordt getrokken is kleiner van diameter. Dat betekent dat deze niet dezelfde hoeveelheid water kan afvoeren als voorheen. Daarom moeten we een nieuw ondergronds tracé aanleggen voor de Watervalderbeek via de Stationstraat. Dat betekent dat we vanaf de parkeergarage in de Stationstraat een nieuwe buis aanleggen via de Stationstraat tot de kruising Beekstraat-Gasthuisstraat.

Voordat we dit kunnen doen, moeten we eerst een ontwerp maken waar het nieuwe ondergrondse tracé precies komt te liggen, waar kabel en leidingen liggen en hoe de fundering van de huizen is. Zodra dit ontwerp gereed is, starten we met het verleggen van kabels en leidingen, het eventueel verleggen van het bestaande (vuilwater) riool en de aanleg van de nieuwe buis voor de beek.

De werkzaamheden starten ter hoogte van Mestrini en gaan dan omhoog door de Stationstraat richting kruising Beekstraat-Gasthuisstraat. De aannemer probeert de overlast zoveel mogelijk te beperken door in werkvakken te werken. Een vak wordt opengebroken, de buis wordt er ingelegd en de kuil wordt weer gedicht. Op deze wijze kunnen bewoners toch met de auto eventueel bij hun woning. Er zullen ook perioden zijn dat dit niet kan als voor de deur wordt gewerkt.

De Stationstraat is in deze periode afgesloten voor doorgaand verkeer. Als het werkvak op de kruising Bunderstraat-Stationstraat aankomt, is deze kruising afgesloten.

Tot slot herstellen we het straatwerk. We proberen hier meteen een slag te slaan in het kader van de wateroverlast door het wegprofiel aan te passen. De weg wordt holler waardoor bij wateroverlast het water minder snel richting de gevels van de woningen loopt. Bij de aanleg van het nieuwe ondergrondse tracé van de Watervalderbeek via de Stationstraart proberen we ook een zo groot mogelijke buis te plaatsen.

Wat merkt u van fase 2?

 • De panden rond het werkgebied worden bezocht een opname-expert (Hanselman Groep). Deze stelt een gedetailleerd rapport op over de huidige bouwkundige staat van het pand. Dit is een standaardprocedure bij ondergrondse projecten. Betreffende bewoners worden door Hanselman benaderd voor het maken van een afspraak.
 • De Stationstraat is vanaf de parkeergarage afgesloten voor doorgaand verkeer. De parkeergarage blijft bereikbaar.
 • Zodra de werkzaamheden bij de kruising Bunderstraat-Stationstraat-Beekstraat aankomen, is ook deze kruising afgesloten.
 • Bereikbaarheid van woningen met de auto is beperkter.
 • Er zal verder overlast zijn door stof, geluid (pompen en bouwverkeer) en trillingen.

Fase 2

Komen er omleidingsroutes?

Er worden omleidingsroutes ingesteld voor autoverkeer. Te voet en per fiets kunt u altijd langs het werk. De verkeersomleidingen komen in goed overleg tussen ondernemers, bewoners en gemeente tot stand. Hiervoor is een speciale werkgroep in het leven geroepen. 

Wat is de verdere planning?

De genoemde datums zijn onder voorbehoud van levertijden van benodigde materialen en weersomstandigheden. Aanpassingen van de planning worden gedeeld met de werkgroep (ondernemers, bewoners en gemeente).

Aanbrengen buis in overkluizing: 25-29 november
Vullen van de holle ruimtes tussen de buis en overkluizing: in de week van 9 december
Voorbereiding werkzaamheden Stationstraat: 14 oktober tot 29 november

Informatiebijeenkomst stand van zaken werkzaamheden: dinsdag 3 december 2019, 19.30 u in de Stip

Geen werkzaamheden, wel pompen: 1 november tot 1 januari
Aanleg nieuwe buis/ koker door de Stationstraat: januari t/m maart 2020

Waarom nu? Waarom niet later? 

Bureau Crux BV  - tevens projectleiding namens gemeente -  heeft geconstateerd dat de (beek-) bodem van de in gebrekkige staat verkerende ondergrondse overkluizing bij zeer heftige regenval  verder kan uitspoelen. Dit kan gevolgen hebben voor de overkluizing en de direct erachter (naast of op de overkluizing) gelegen bebouwing. Om dit te voorkomen, zal op korte termijn herstel plaatsvinden.

Wat gebeurt er bij een hoosbui tijdens de werkzaamheden?

Er wordt een tijdelijke pompinstallatie geplaatst bij de kruising Beekstraat/Gasthuisstraat. In de reguliere stand leidt de pompinstallatie het beekwater tijdelijk om. Bij extreme regenval gaat de pompinstallatie automatisch over op meer pompcapaciteit. 

Betekent dit dat de wateroverlast in het centrum wordt opgelost? 

Nee, dit project staat los van project Water in Balans. Hierover leest u meer op de betreffende projectwebsite. Een link naar de projectwebsite vindt u aan het einde van deze pagina.   

Is er sprake van geluidsoverlast door de pompinstallatie?

In de reguliere stand maakt de pompinstallatie relatief weinig geluid. In de zwaardere stand (bij extreme regenval) maakt de pompinstallatie tijdelijk meer geluid.

Wie is aansprakelijk als er schade ontstaat?

De  gemeente is opdrachtgever dus aansprakelijk voor de gevolgen van werkzaamheden binnen dit project. Huurders kunnen schade melden bij de eigenaar. De eigenaar kan de schade verhalen bij de gemeente onder overlegging van foto's waaruit de schade blijkt. Een onafhankelijk expert zal binnenkort de woningen bezoeken om de huidige situatie vast te leggen. Op die manier worden eventuele veranderingen duidelijk.  Hiervoor wordt in overleg met bewoners en eigenaren een afspraak gemaakt.

Wat gebeurt er met de rest van het ondergrondse tracé van de Watervalderbeek?

De rest van het tracé bestaat uit een ondergrondse buis. Ook deze is uit voorzorg geïnspecteerd en nog in redelijke staat. Er hoeft hier geen herstel plaats te vinden.

Wat zijn de gevolgen voor carnaval?

Hierover vindt nog overleg plaats met de organisatie van de carnavalsoptocht.

Waar kunt u terecht met vragen

Heeft u vragen of opmerkingen tijdens of over de werkzaamheden?
Neem contact op met Omgevingsmanager Maarten Beks:
telefoon: 06-52640722
e-mail: ipbb.beks@outlook.com

Overige vragen over dit project:
Neem contact op met team Communicatie:

telefoon: 043-3661608 / 043-3661618
e-mail: communicatie@meerssen.nl

Volgende informatiebijeenkomst
Media november is de volgende informatiebijeenkomst (terugblik op uitgevoerde werkzaamheden met doorkijk naar komende werkzaamheden). Uitnodiging volgt.

Wij houden u op de hoogte via:

 • projectpagina 'Overkluizing Watervalderbeek' op www.meerssen.nl
 • digitale nieuwsbrief Sfeervol Meerssen - aanmelden
 • huis-aan-huis nieuwsbrieven (betreffende bewoners en ondernemers)
 • social media
 • De Geulbode (gemeentepagina)

Raadplegen (PDF):

Aanmelden nieuwsbrief  

Abonneren op onze wekelijkse nieuwsbrief Sfeervol Meerssen (nieuws en bekendmakingen): klik hier.

Water in Balans 

Dit project staat los van het project water in Balans. Uitvoering van dit project betekent niet dat de wateroverlast in Meerssen-Centrum wordt opgelost. daarvoor zijn andere maatregelen nodig. Hierover leest u meer op de projectwebsite Water in Balans

Samen Waterklaar!

Ons klimaat verandert. Wilt u meehelpen om wateroverlast te voorkomen? Bij uzelf en bij anderen? Kijk wat u kunt doen op de projectwebsite Waterklaar