Gemeente Meerssen | Evaluatie ontmoetingsplekken Gemeente Meerssen

Artikel Evaluatie ontmoetingsplekken Gemeente Meerssen

Ontmoetingsplekken

Op 16 juni jl. vond een openbare themabijeenkomst plaats over de (uitkomsten van de) evaluatie van de ontmoetingsplekken in de gemeente Meerssen. Tijdens de themabijeenkomst werden de hoogtepunten uit het evaluatierapport gepresenteerd aan de raad en andere belangstellenden.

Achtergrond

Vanuit het preventieve jeugdbeleid (jeugd openbare ruimte) heeft een aantal jaren geleden het College van Meerssen besloten om in iedere kern een ontmoetingsplek te realiseren. Een plek waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten en recreëren. De ontmoetingsplekken werden primair voor jongeren(groepen) ingericht maar ook voor (dag)recreanten (fietsers en wandelaars) zijn ze geschikt. De ontmoetingsplekken hebben inmiddels een belangrijke functie ingevuld als het gaat om preventief jeugdbeleid jeugd in de openbare ruimte.

Evaluatie

Omdat het gemeentebestuur het belangrijk vindt een beeld te krijgen van de ervaringen van inwoners met deze plekken, heeft in 2019 een evaluatie plaatsgevonden. Inwoners, direct omwonenden, jongeren en professionals zijn bevraagd. Doel: onderzoeken of en in hoeverre de doelen - die het gemeentebestuur voor ogen had met de ontmoetingsplekken- zijn behaald. Ook geeft het informatie voor de werkwijze en aanpak in de toekomst.

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid heeft het onderzoek verricht. Er is gebruik gemaakt van digitale (anonieme) vragenlijsten, een groepsgesprek met betrokken professionals en deskresearch. De uitkomsten van de evaluatie zijn verwerkt in een aantal (beleids)aanbevelingen waar het gemeentebestuur de komende periode mee aan de slag gaat.

Het volledige evaluatierapport kunt u hieronder lezen: 

Rapport evaluatie ontmoetingsplekken

Presentatie themabijeenkomst

Nieuwsbericht 'Bunde krijgt weer ontmoetingsplek voor jeugd'