Gemeente Meerssen | Downloads

Artikel Downloads

Gespreksverslagen bijeenkomsten van 28 juni en 5 juli en de nog te plannen bijeenkomst met jongeren(groepen) volgen zo spoedig mogelijk op deze pagina.

Presentatie bijeenkomst 5 juli
Door het interactieve karakter van de bijeenkomst zijn niet alle dia's van de presentatie aan bod gekomen

Presentatie bijeenkomst 28 juni
Door het interactieve karakter van de bijeenkomst zijn niet alle dia's van de presentatie aan bod gekomen

Presentatie themabijeenkomst 8 juni 2021

Nieuwsbericht 17-06-2021 'Toekomst ontmoetingsplek Bunde'

Nieuwsbericht 09-06-2021 'Toekomst ontmoetingsplek Bunde'

Rapport evaluatie ontmoetingsplekken

Presentatie themabijeenkomst 16 juni 2020