Gemeente Meerssen | Lente in de lucht ... een update over de aanpak Respectvol Samenwerken

Nieuwsbericht Lente in de lucht ... een update over de aanpak Respectvol Samenwerken

Gepubliceerd op: 30 april 2021 09:55

Voorjaar
Het voorjaar is aangebroken. Het zonnetje liet zich de afgelopen weken regelmatig zien tussen regen-, sneeuw- en hagelbuien door. Bij goed weer trekken we er toch even op uit om een frisse neus te halen, lekker te wandelen of van de natuur te genieten. Een coronaproof uitje in deze bizarre tijd. Ook jongeren zijn dan weer meer in het straatbeeld van gemeente Meerssen te vinden. Hoog tijd om in dit lente-artikel een update te geven over de aanpak Respectvol Samenwerken Jeugd & Omgeving.

Jongeren(groepen)

Niets is zo dynamisch als jongeren(groepen). De gemeente Meerssen telt gemiddeld zo'n 80 tot 150 jongeren in de openbare ruimte, verdeeld over leeftijden van 10-25 jaar. Het merendeel van de jongeren is rond de 15 jaar oud. Er zijn ca. acht groepen, verdeeld over de diverse woonkernen van onze gemeente. We zien ook steeds meer aanwas van jongeren uit buurgemeenten. Daarnaast valt op dat er steeds meer jonge kinderen in het straatbeeld te zien zijn.

Vind- en ontmoetingsplekken

De gemeente Meerssen telt zo'n 25 'vindplekken' waar jongeren elkaar ontmoeten. Deze plekken wisselen continue. Zo'n ontmoeting / samenkomst van jongeren is om allerlei redenen belangrijk in hun opgroeiproces.
Omdat we het als gemeente belangrijk vinden in contact te zijn met onze jongeren, hebben we in iedere woonkern een 'formele' ontmoetingsplek ingericht: een Meerssense Ontmoetingsplek (MOP). Hier kunnen de professionals gericht in contact komen met de jeugdigen en eventuele (dreigende) problemen signaleren en vroegtijdig aanpakken. Ook organiseren zij op deze locatie activiteiten samen met de jongeren en kunnen ze voorlichting geven over uiteenlopende onderwerpen. Uiteraard gebeurt dit momenteel allemaal binnen de geldende coronamaatregelen. Daarnaast hebben deze ontmoetingsplekken het neveneffect dat eventuele overlast gecentreerd wordt op/rond één plek.

In de kern Bunde is het helaas nog niet gelukt een nieuwe ontmoetingsplek te realiseren. We onderzoeken momenteel opnieuw de mogelijkheden voor een nieuwe plek voor de jeugd.

Straatcoaches en Jeugdcoach

Gemeente Meerssen heeft het preventief jeugdbeleid hoog in het vaandel staan. Dat betekent dat we vroegtijdig proberen willen voorkomen dat problemen ontstaan. Ook ten aanzien van deze doelgroep. Voor dit doel huren wij professionals in die contact maken met jeugdigen en hun ouder(s)/verzorger(s), maar ook met inwoners, verenigingen en sportclubs. Kortom, met de sociale omgeving van de jeugdige. Deze professionals kunt u regelmatig in ons straatbeeld tegen komen:

Straatcoaches en jeugdcoach
Van links naar rechts: straatcoach Addie Redmeijer, straatcoach Leonie Pachen en jeugdcoach Martin Honée

Combinatiefunctionaris Baudouin Clairbois

Nieuw in het straatbeeld is combinatiefunctionaris Baudouin Clairbois. Hij organiseert vanuit Sportakkoord Meerssen en Meerssen beweegt initiatieven met, voor en door de jeugd. Ook hem zult u de komende maanden vaker tegen komen.

Baudouin Clairbois

'Blauw' op straat

Daarnaast is er natuurlijk ook 'blauw' op straat te vinden. Onze wijkagenten van politie en onze Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA's) surveilleren met regelmaat op de eerder genoemde vindplekken en overlastlocaties. Indien noodzakelijk treden ze handhavend op.

Jongeren inloop punt (JIP)

Jongeren tussen de 16 en 27 jaar kunnen sinds 1 april met vragen en problemen terecht bij het Jongeren Inlooppunt ( JIP). Je vindt het JIP in de kerk aan de Pastoor Dominicus Hexstraat. Wilt je een bezoek brengen aan het JIP? Maak dan even een afspraak bij onze straatcoaches via tel. 06-52807591 of 06-29385653. Je bent van harte welkom!

Aanpak jeugdoverlast

Helaas zijn er ook plekken waar omwonenden overlast ervaren door samenkomsten van jongeren. Elke maand overleggen we met alle professionals over het voorkomen en aanpakken hiervan. In dit overleg bepalen we dan ook op maat hoe we dit aanpakken. Elke situatie vraagt een andere aanpak. In overleg met alle betrokken partijen en verantwoordelijk portefeuillehouders bepalen we een aanpak, rollen deze uit en kijken uiteraard of deze het gewenste effect heeft. In de aanpak is het melden van overlast van cruciaal belang. Meer hierover leest u hieronder.

Aanpak overlast rond Kindcentrum Meerssen

Helaas wordt er nog altijd overlast ervaren door omwonenden en de gebruikers van het Kindcentrum. Deze overlast vindt met name na sluitingstijd / in de avonduren plaats. Ook dit bespreken we tijdens het maandelijkse overleg met professionals en met de gebruikers van het Kindcentrum. Ook met omwonenden hebben we regelmatig overleg. Er zijn diverse maatregelen genomen. Deze hebben helaas nog niet geleid tot een structurele verbetering van de situatie. Daarom hebben we besloten om de toegankelijkheid van het terrein te beperken. Hiervoor worden momenteel de voorbereidingen getroffen. Ook zal de watertap bij de ingang van het Kindcentrum tijdelijk worden afgesloten.

Het speelterrein bij het Kindcentrum aan de Pastoor Dom. Hexstraat is nadrukkelijk bedoeld voor spelende kinderen. Tijdens de openingstijden van het Kindcentrum mag het speelterrein gebruikt worden door kinderen t/m 13 jaar. Vanaf 18.30 uur is het terrein niet meer openbaar toegankelijk.

Suggesties, ideeën?

Heeft u een suggestie, idee of wilt u een steentje bijdragen aan het beleid of voor de jeugd? Schroom dan niet en neem contact op met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. Of e-mail: info@meerssen.nl.

Overlast?

Ervaart u overlast? Meld dit dan alstublieft, ook al is het achteraf. Dankzij uw melding weten wij beter wat er leeft en speelt op straat. Dankzij uw melding kunnen we tijdig, beter (en meer gericht) maatregelen nemen en kunnen we een dossier opbouwen.

Meldpunten Jeugdoverlast

Gemeente Meerssen

Bij ons gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC) kunt u terecht met uw meldingen.

Telefoon: 14 043
Buiten kantoortijden: in dringende gevallen kunt u ook buiten kantooruren en in het weekend direct een melding doorgeven. Bel dan telefoonnummer 14 043 en kies voor optie/keuze 3. U wordt dan doorverbonden met de Meldcentrale Maastricht/Heuvelland. De bijzondere opsporingsambtenaren (BOA) die op dat moment in dienst zijn kunnen u dan op dat moment verder helpen.

E-mail: info@meerssen.nl

Via www.meerssen.nl
U kunt uw melding ook 24 per dag digitaal doorgeven via de gemeentelijke website www.meerssen.nl. Klik op de beginpagina www.meerssen.nl op de button 'Melding openbare ruimte'. Klik vervolgens op 'Omschrijving' en klik op de link bij de categorie 'Overlast'. Uw melding wordt dan automatisch doorgestuurd naar de juiste medewerker. Vermeld bij uw melding altijd duidelijk uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Politie

U kunt meldingen van overlast ook doorgeven aan de politie.

Geen spoed: tel. 0900-8844
Spoed: 112