Gemeente Meerssen | ontmoetingsplekken

Artikel Ontmoetingsplekken Gemeente Meerssen

Ontmoetingsplek Bunde

Om tot een besluit te komen over een ontmoetingsplek voor de jeugd(groepen) van Bunde/Meerssen was een participatietraject opgestart. De eerste bijeenkomsten met belanghebbenden en belangstellenden waren op 28 juni en 5 juli 2021. Ook is er een eerste gesprek met de jongeren(groepen) geweest. Inmiddels heeft het college besloten om het project en de besluitvorming over het project uit te stellen tot na de zomer van 2022.

Een reden voor het uitstellen is dat de potentiele locatie door de gemeenteraad aangewezen is als "verkenningsbuurt" en een van de weinige locaties is, die misschien geschikt zijn voor de opwekking van elektriciteit en warmte met PVT (zonne)panelen. Dit in het kader van het project Transitievisie Warmte. Momenteel vindt verder onderzoek plaats naar de mogelijkheden van de locatie Amicitasterrein.

Daarnaast is er onderzoek gedaan naar de ruimtelijke aspecten van het terrein. Denk hierbij aan noodzakelijk te doorlopen (vergunning)procedures om het terrein geschikt te maken en mogelijkheden van inrichting. De uitkomsten van de onderzoeken worden meegenomen in het vervolgtraject.

Weten wat er in de afgelopen periode allemaal is gebeurd rondom de ontmoetingsplek? Kijk dan bij 'Wat vooraf ging'.

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? In de gemeentelijke nieuwsbrief plaatsen wij met regelmaat updates over het project. U kunt zich hier aanmelden voor de nieuwsbrief. De meest actuele informatie kunt u ook altijd terugvinden op deze projectpagina.