Gemeente Meerssen | Kookstraat - Aan de Pletsmolen

Artikel Kookstraat - Aan de Pletsmolen

Het asfalt van de Kookstraat en Aan de Pletsmolen in Meerssen gaat alweer een tijdje mee en moet volledig vervangen worden. Tijdens deze werkzaamheden willen we tevens beide straten opnieuw inrichten. Hiervoor hebben wij – samen met de bewoners – bekeken hoe we de beide straten beter kunnen inrichten, zodat er een goede balans komt tussen stoep, parkeerplaatsen, groen en rijweg.

De riolering van de weg wordt niet vervangen, deze is nog goed genoeg. Wel vervangen we de huisaansluitingen en door de nieuwe inrichting van de weg, worden ook de putten vervangen. In de onderstaande afbeelding kunt u zien welke gedeeltes van de wegen worden aangepast (gele kader).

Kookstraat-Aan de Pletsmolen

Voorlopige ontwerp)

In de afgelopen maanden hebben wij drie informatieavonden met de buurt gehad, waar we verschillende oplossingen voor de verschillende aandachtspunten hebben aangedragen. Al deze avonden waren druk bezocht en was het meedenken een gemeengoed.
Deze denk- en inspraaksessies hebben geleid tot het ontwerp dat jullie hieronder zien. Op verzoek van de buurt zijn de Kookstraat en Aan de Pletsmolen alleen toegankelijk voor bewoners en verzorgend verkeer, waarmee de parkeerdruk en het gebruik als sluiproute tot het verleden zouden moeten behoren. De huidige éénrichtingsborden blijven van kracht. Het verbod wordt zo spoedig mogelijk ingesteld door middel van een verkeersbesluit.

Bekijk hier het voorlopige ontwerp

Dit is een pdf-bestand. Kunt u dit bestand niet lezen? Neem dan contact op met ons gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

Onderzoeken

In de komende periode worden er bodemonderzoeken uitgevoerd. Deze onderzoeken hebben we nodig voor het onderzoeken of er bodemverontreinigingen aanwezig zijn én voor het uit kunnen voeren van de werkzaamheden. Tijdens de uitvoering van de bodemonderzoeken kunt u plaatselijk enige – kortstondige – hinder ondervinden.

Ook worden er begin september verkeerstellingen gehouden (in ieder geval voor de invoering van het afsluiten van de wegen). Door een telling nu te houden en na de invoering van het verbod kunnen we het effect meten. Van de verkeerstellingen gaat u geen hinder ondervinden.

Planning

Het schetsontwerp is tijdens de laatste twee informatieavonden besproken, waarna het nu is omgezet naar het voorlopig Ontwerp. De term "voorlopig" is overigens een technische term, waarmee niet wordt bedoeld dat het ontwerp nog veel kan worden veranderd.

Het voorlopig ontwerp wordt nu omgezet naar een definitief ontwerp. Dit ontwerp gaat meer detail bevatten zoals waar de regenwaterputten komt te liggen. Er worden dus meer details uitgewerkt. Als het definitieve ontwerp gereed is, werken we deze uit naar een bestek met bijbehorende technische tekeningen. Met dit bestek en tekeningen kunnen we een aannemer selecteren die de werkzaamheden gaat uitvoeren.

We verwachten rond eind september het definitieve ontwerp gereed te hebben. De aanbesteding voor de werkzaamheden streven wij eind oktober te kunnen inzitten, zodat we begin 2023 kunnen beginnen met de uitvoering van de werkzaamheden. Deze werkzaamheden worden waarschijnlijk in twee fases uitgevoerd: per straat een fase.