Gemeente Meerssen | Kookstraat - Aan de Pletsmolen

Artikel Kookstraat - Aan de Pletsmolen

Het asfalt van de Kookstraat en Aan de Pletsmolen in Meerssen gaat alweer een tijdje mee en moet volledig vervangen worden. Tijdens deze werkzaamheden gaan we beide straten ook opnieuw inrichten. Hiervoor hebben wij – samen met de bewoners – bekeken hoe we de straten beter kunnen inrichten, zodat er een goede balans komt tussen stoep, parkeerplaatsen, groen en rijweg. De riolering wordt niet vervangen. Deze is nog goed genoeg. Wel vervangen we de huisaansluitingen. Door de nieuwe inrichting van de weg moeten we ook de putten vervangen.

Kookstraat - Aan de Pletsmolen
Ontwerp

Voordat we het ontwerp maakten, hebben wij drie informatieavonden georganiseerd voor de buurt. Tijdens deze bijeenkomsten hebben we verschillende oplossingen voor de diverse knelpunten aangedragen. De avonden waren druk bezocht. Buurtbewoners dachten goed mee. Deze denk- en inspraaksessies hebben geleid tot het uiteindelijke ontwerp. Dit kun je hieronder downloaden.

Bekijk hier het definitieve ontwerp 

Dit is een pdf-bestand. Kunt u dit bestand niet lezen? Neem dan contact op met ons gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

Op verzoek van de buurt zijn de Kookstraat en Aan de Pletsmolen alleen toegankelijk voor bewoners en verzorgend verkeer. Hiermee hopen we dat de parkeerdruk en het gebruik van de straat als sluiproute tot het verleden behoren. De huidige éénrichtingsborden blijven van kracht.

Onderzoeken

Alle onderzoeken voor de herinrichting van de weg zijn afgerond. In de afgelopen periode hebben we een verkeersonderzoek uitgevoerd om te bekijken in hoeverre het afsluiten van de weg en het parkeren in de straat voor alleen bewoners en hulpverlenende instanties daadwerkelijk werkt. In november (vóór het plaatsen van de bebording) hebben we een nul-meting gedaan. Daarbij hebben we de parkeerdruk en de hoeveelheid verkeer gemeten op meerdere momenten. Inrijden was toen nog toegestaan. In december hebben hetzelfde onderzoek uitgevoerd. De twee metingen zijn met elkaar vergeleken met de volgende conclusie:

In mei 2022 vóór de maatregelen:

  • In Kookstraat en Aan de Pletsmolen lag de parkeerdruk meermaals boven de 100% en leidde dat ook tot foutief parkeren.
  • De gemiddelde intensiteit per dag bedraagt 300, met een maximum van 400 auto's per dag.

In november 2022 na de maatregelen:

  • De parkeerdruk in de Kookstraat is iets afgenomen na het plaatsen van het bord en het uitdelen van briefjes onder de ruitenwissers. Op de briefjes stond dat de straat alleen voor bewoners en hulpverlenenden toegankelijk is. Volgens de waarneming nam de bezetting van de parkeerplaatsen in de Kookstraat af met ongeveer 5%. De parkeerdruk Aan de Pletsmolen liet een grotere daling zien van 35%.
  • De gemiddelde intensiteit per dag bedraagt 180, met een maximum van 250 auto's per dag.

De vergelijking tussen voor en na de maatregelen laat zien, dat de parkeerdruk iets is afgenomen en dat de intensiteit met 40% is afgenomen.

Planning

Het voorlopig ontwerp is in de afgelopen maanden omgezet naar een definitief ontwerp. In dit ontwerp zijn meer detail uitgewerkt, zoals de plek van de regenwaterputten. De bijbehorende technische tekeningen zijn ook uitgewerkt. Met dit bestek en tekeningen kunnen we een aannemer selecteren, die de werkzaamheden gaat uitvoeren. Het kiezen van de aannemer gaat vanaf week 6 beginnen en duurt ongeveer anderhalve maand. In april verwachten we te kunnen starten met de werkzaamheden. De werkzaamheden worden in meerdere fases uitgevoerd. Op deze manier blijft de bereikbaarheid gewaarborgd en de hinder beperkt.